Cenik

Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
PREVZEM KOSOVNIH ODPADKOV IN VEJ t 28,0000 9,5 30,6600
VREČKE ZA KOM. ODPADKE (120 LITROV) S PREVZEMOM kos 3,0324 9,5 3,3205
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA m3 21,0375 9,5 23,0361
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL izven Trbovelj m3 25,2450 9,5 27,6433
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI m3 25,2705 9,5 27,6712
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-KOSOVNI ODPADKI m3 21,0375 9,5 23,0361
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-LOČENO ZBRANI ODPADKI m3 17,7125 9,5 19,3952


Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ČIŠČENJE GREZNICE m3 17,8250 9,5 19,5184
ČIŠČENJE GREZNICE-ČIŠČENJE MAŠČOBNIKA m3 17,8250 9,5 19,5184
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalija na CČN Trbovlje-ostali m3 13,0375 9,5 14,2761
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-kemični WC m3 16,2969 9,5 17,8451
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-izcedne vode m3 16,2969 9,5 17,8451
ČIŠČENJE IN IZPIRANJE KANALIZACIJE POD PRITISKOM h 62,8860 9,5 68,8602
PREMIK NA DELOVNO LOKACIJO-Premik na delovno lokacijo - Trbovlje kom 26,7000 9,5 29,2365


Pogrebna in pokopališka dejavnost


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP x 91,4200 9,5 100,1049
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP-popoldansko delo x 118,8460 9,5 130,1364
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP-sob.ned.praz. x 137,1300 9,5 150,1574
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP x 45,7100 9,5 50,0525
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP-popoldansko delo x 59,4230 9,5 65,0682
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP-sob.ned.praz x 68,5650 9,5 75,0787
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA x 172,8400 9,5 189,2598
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA-popoldansko delo x 224,6920 9,5 246,0377
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA-sob.ned.praz. x 259,2600 9,5 283,8897
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB x 167,6100 9,5 183,5330
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB-popoldansko delo x 217,8930 9,5 238,5928
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB-sob.ned.praz. x 251,4150 9,5 275,2994
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA x 94,9100 9,5 103,9265
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA-popoldansko delo x 123,3830 9,5 135,1044
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA-sob.ned.praz. x 142,3650 9,5 155,8897
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA x 124,3500 9,5 136,1633
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA-popoldansko delo x 161,6550 9,5 177,0122
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA-sob.ned.praz. x 186,5250 9,5 204,2449
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB x 82,5900 9,5 90,4361
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB-popoldansko delo x 107,3670 9,5 117,5669
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB-sob.ned.praz. x 123,8850 9,5 135,6541
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB x 41,2800 9,5 45,2016
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB-popoldansko delo x 53,6640 9,5 58,7621
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB-sob.ned.praz, x 61,9200 9,5 67,8024
PRIJAVA POGREBA x 16,7200 9,5 18,3084
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA x 25,0800 9,5 27,4626
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA-popoldansko delo x 32,6040 9,5 35,7014
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA-sob.ned.praz. x 37,6200 9,5 41,1939
PRIJAVA UPEPELITVE x 6,8800 22,0 8,3936
PRIJAVA UPEPELITVE-popoldansko delo x 8,9440 22,0 10,9117
PRIJAVA UPEPELITVE-sob.ned.praz x 10,3200 22,0 12,5904
DVIG ŽARE x 6,8800 22,0 8,3936
DVIG ŽARE-popoldansko delo x 8,9440 22,0 10,9117
DVIG ŽARE-sob.ned.praz. x 10,3200 22,0 12,5904
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI x 24,3800 9,5 26,6961
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI-popoldansko delo x 31,6940 9,5 34,7049
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI-sob.ned.praz. x 36,5700 9,5 40,0442
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI x 13,7600 9,5 15,0672
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI-popoldansko delo x 17,8880 9,5 19,5874
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI-sob.ned.praz. x 20,6400 9,5 22,6008
NAMESTITEV CVETJA x 27,5200 9,5 30,1344
NAMESTITEV CVETJA-popoldansko delo x 35,7760 9,5 39,1747
NAMESTITEV CVETJA-sob.ned.praz. x 41,2800 9,5 45,2016
DELO S POKOJNIKOM 1 x 41,2800 9,5 45,2016
DELO S POKOJNIKOM 1-popoldansko delo x 53,6640 9,5 58,7621
DELO S POKOJNIKOM 1-sob.ned., praz., ponoči x 61,9200 9,5 67,8024
DELO S POKOJNIKOM 2 x 27,5200 9,5 30,1344
DELO S POKOJNIKOM 2-popoldansko delo x 35,7760 9,5 39,1747
DELO S POKOJNIKOM 2-sob.ned.praz.,ponoči x 41,2800 9,5 45,2016
PRIPRAVA MESTA ZA POSIP x 13,7700 9,5 15,0782
TAPECIRANJE KRSTE x 6,8800 9,5 7,5336
UPORABA ŽALNE VEŽICE dan 17,7300 9,5 19,4144
ČIŠČENJE VEŽICE x 6,3700 9,5 6,9752
UPORABA TRANSPORTNE KRSTE x 31,6400 9,5 34,6458
UPORABA PROSTORA ZA UREJANJE POKOJNIKOV x 44,8900 9,5 49,1546
UPORABA IN ČIŠČENJE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE x 20,5700 9,5 22,5242
DIGITALNA PARTA dan 4,5200 9,5 4,9494
DIGITALNA PARTA-digitalna parta z menjavo slik dan 8,4700 9,5 9,2747
PREDVAJANJE GLASBE x 19,0600 9,5 20,8707
IZDAJA SOGLASIJ x 16,7300 9,5 18,3194
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM x 0,7500 9,5 0,8213
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM-popoldansko delo x 0,9375 9,5 1,0266
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM-sob.ned.praz.,ponoči x 1,0125 9,5 1,1087
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648 x 33,4200 22,0 40,7724
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648-popoldansko delo x 41,7750 22,0 50,9655
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648-sob.ned.praz, x 45,1170 22,0 55,0427
POKOPALIŠKA UREDITEV KLASIČ.GROB x 324,3000 9,5 355,1085
POKOPALIŠKA UREDITEV OTROŠKI GROB x 165,1100 9,5 180,7955
POKOPALIŠKA UREDITEV ŽARNI GROB x 134,7700 9,5 147,5732
POKOPALIŠKA UREDITEV ŽARNI GROB KASETNI x 27,5300 9,5 30,1454
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD h 10,7700 9,5 11,7932
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 14,0000 9,5 15,3300
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 16,1550 9,5 17,6897
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD h 13,4900 9,5 14,7716
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 17,5370 9,5 19,2030
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 20,2350 9,5 22,1573
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD h 15,6600 9,5 17,1477
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 20,3580 9,5 22,2920
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 23,4900 9,5 25,7216
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD h 16,7200 9,5 18,3084
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 21,7360 9,5 23,8009
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 25,0800 9,5 27,4626
POGREBNI DELAVEC h 13,7700 9,5 15,0782
POGREBNI DELAVEC-popoldansko delo h 17,9000 9,5 19,6005
POGREBNI DELAVEC-sob.ned.praz. h 20,6550 9,5 22,6172
IZDELAVA IN NAM. NAPISNE PLOŠČE NA SKUPNO OBELEŽJE x 55,2100 22,0 67,3562
GRAVIRANJE ZNAKOV VIŠ.25 MM Z BARV.V BELI BARVI x 5,3800 22,0 6,5636
GROBNINA gr/leto 33,9373 22,0 41,4035
EKSHUMACIJA KLASIČNI GROB x 511,0800 9,5 559,6326
EKSHUMACIJA KLASIČNI GROB-z dvema krstama x 547,7500 9,5 599,7863


Vodovod


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
VODA m3 0,6761 9,5 0,7403
OGREVANA VODA m3 0,6761 9,5 0,7403
VODA OMREŽNINA DN13 3,8646 9,5 4,2317


Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ODVAJANJE ODPADNE VODE m3 0,2827 9,5 0,3096
ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,6130 9,5 2,8612
ČIŠČENJE ODPADNE VODE m3 0,8204 9,5 0,8983
ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,7357 9,5 2,9956
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN m3 0,4056 9,5 0,4441
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN OMR DN13 0,0436 9,5 0,0477
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS m3 0,4056 9,5 0,4441
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS OMR DN13 0,0436 9,5 0,0477


Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ kg 0,1889 9,5 0,2068
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ INFRASTRUKTURA kg 0,0018 9,5 0,0020
ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ kg 0,1454 9,5 0,1592Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
STORITEV 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE x 174,7300 9,5 191,3294


Obračun po števcu - variabilni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 1 MWh 142,3198 22,0 173,6302
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 2 MWh 142,3198 22,0 173,6302
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 3 MWh 142,3198 22,0 173,6302
OGREVANJE INDUSTRIJA 1 MWh 142,3198 22,0 173,6302
OGREVANJE INDUSTRIJA 2 MWh 142,3198 22,0 173,6302
OGREVANJE INDUSTRIJA 3 MWh 142,3198 22,0 173,6302
OGREVANJE POSLOVNI 1 MWh 142,3198 22,0 173,6302
OGREVANJE POSLOVNI 2 MWh 142,3198 22,0 173,6302
OGREVANJE POSLOVNI 3 MWh 142,3198 22,0 173,6302
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 1 MWh 142,3198 22,0 173,6302
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 2 MWh 142,3198 22,0 173,6302
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 3 MWh 142,3198 22,0 173,6302
TOPLA VODA INDUSTRIJA 1 MWh 142,3198 22,0 173,6302
TOPLA VODA INDUSTRIJA 2 MWh 142,3198 22,0 173,6302
TOPLA VODA INDUSTRIJA 3 MWh 142,3198 22,0 173,6302
TOPLA VODA POSLOVNI 1 MWh 142,3198 22,0 173,6302
TOPLA VODA POSLOVNI 2 MWh 142,3198 22,0 173,6302
TOPLA VODA POSLOVNI 3 MWh 142,3198 22,0 173,6302
DODATEK K TOPLOTI MWh 0,8000 22,0 0,9760
PRISPEVEK ZA OVE IN SPTE MWh 0,9905 22,0 1,2084


Priključna moč - fiksni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 3 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 1 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 2 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 3 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 1 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 2 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE POSLOVNI 1 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE POSLOVNI 2 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE POSLOVNI 3 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 1 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 2 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 3 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 1 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 2 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 3 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA POSLOVNI 1 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA POSLOVNI 2 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA POSLOVNI 3 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428