Cenik

Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
PREVZEM KOSOVNIH ODPADKOV IN VEJ t 16,0000 9,5 17,5200
VREČKE ZA KOM. ODPADKE (120 LITROV) S PREVZEMOM kos 3,0324 9,5 3,3205
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA m3 21,0375 9,5 23,0361
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL izven Trbovelj m3 25,2450 9,5 27,6433
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI m3 25,2705 9,5 27,6712
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-KOSOVNI ODPADKI m3 21,0375 9,5 23,0361
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-LOČENO ZBRANI ODPADKI m3 17,7125 9,5 19,3952


Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ČIŠČENJE GREZNICE m3 17,8250 9,5 19,5184
ČIŠČENJE GREZNICE-ČIŠČENJE MAŠČOBNIKA m3 17,8250 9,5 19,5184
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalija na CČN Trbovlje-ostali m3 13,0375 9,5 14,2761
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-kemični WC m3 16,2969 9,5 17,8451
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-izcedne vode m3 16,2969 9,5 17,8451
ČIŠČENJE IN IZPIRANJE KANALIZACIJE POD PRITISKOM h 62,8860 9,5 68,8602
PREMIK NA DELOVNO LOKACIJO-Premik na delovno lokacijo - Trbovlje kom 26,7000 9,5 29,2365


Pogrebna in pokopališka dejavnost


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP x 73,1400 9,5 80,0883
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP-popoldansko delo x 95,0820 9,5 104,1148
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP-sob.ned.praz. x 109,7100 9,5 120,1325
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP x 36,5700 9,5 40,0442
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP-popoldansko delo x 47,5410 9,5 52,0574
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP-sob.ned.praz x 54,8550 9,5 60,0662
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA x 138,2700 9,5 151,4057
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA-popoldansko delo x 179,7510 9,5 196,8273
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA-sob.ned.praz. x 207,4050 9,5 227,1085
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB x 134,0900 9,5 146,8286
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB-popoldansko delo x 174,3170 9,5 190,8771
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB-sob.ned.praz. x 201,1350 9,5 220,2428
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA x 84,0500 9,5 92,0348
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA-popoldansko delo x 109,2650 9,5 119,6452
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA-sob.ned.praz. x 126,0750 9,5 138,0521
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA x 110,1200 9,5 120,5814
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA-popoldansko delo x 143,1560 9,5 156,7558
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA-sob.ned.praz. x 165,1800 9,5 180,8721
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB x 73,1400 9,5 80,0883
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB-popoldansko delo x 95,0820 9,5 104,1148
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB-sob.ned.praz. x 109,7100 9,5 120,1325
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB x 36,5700 9,5 40,0442
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB-popoldansko delo x 47,5410 9,5 52,0574
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB-sob.ned.praz, x 54,8550 9,5 60,0662
PRIJAVA POGREBA x 14,5700 9,5 15,9542
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA x 21,9600 9,5 24,0462
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA-popoldansko delo x 28,5480 9,5 31,2601
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA-sob.ned.praz. x 32,9400 9,5 36,0693
PRIJAVA UPEPELITVE x 6,1000 22,0 7,4420
PRIJAVA UPEPELITVE-popoldansko delo x 7,9300 22,0 9,6746
PRIJAVA UPEPELITVE-sob.ned.praz x 9,1500 22,0 11,1630
DVIG ŽARE x 6,1000 22,0 7,4420
DVIG ŽARE-popoldansko delo x 7,9300 22,0 9,6746
DVIG ŽARE-sob.ned.praz. x 9,1500 22,0 11,1630
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI x 24,3800 9,5 26,6961
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI-popoldansko delo x 31,6940 9,5 34,7049
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI-sob.ned.praz. x 36,5700 9,5 40,0442
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI x 12,1900 9,5 13,3481
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI-popoldansko delo x 15,8470 9,5 17,3525
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI-sob.ned.praz. x 18,2850 9,5 20,0221
NAMESTITEV CVETJA x 24,3800 9,5 26,6961
NAMESTITEV CVETJA-popoldansko delo x 31,6940 9,5 34,7049
NAMESTITEV CVETJA-sob.ned.praz. x 36,5700 9,5 40,0442
DELO S POKOJNIKOM 1 x 36,5700 9,5 40,0442
DELO S POKOJNIKOM 1-popoldansko delo x 47,5410 9,5 52,0574
DELO S POKOJNIKOM 1-sob.ned., praz., ponoči x 54,8550 9,5 60,0662
DELO S POKOJNIKOM 2 x 24,4800 9,5 26,8056
DELO S POKOJNIKOM 2-popoldansko delo x 31,8240 9,5 34,8473
DELO S POKOJNIKOM 2-sob.ned.praz.,ponoči x 36,7200 9,5 40,2084
PRIPRAVA MESTA ZA POSIP x 12,1900 9,5 13,3481
TAPECIRANJE KRSTE x 6,1000 9,5 6,6795
UPORABA ŽALNE VEŽICE dan 15,7000 9,5 17,1915
ČIŠČENJE VEŽICE x 6,3700 9,5 6,9752
UPORABA TRANSPORTNE KRSTE x 28,0200 9,5 30,6819
UPORABA PROSTORA ZA UREJANJE POKOJNIKOV x 39,7500 9,5 43,5263
UPORABA IN ČIŠČENJE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE x 18,2200 9,5 19,9509
DIGITALNA PARTA dan 4,0000 9,5 4,3800
DIGITALNA PARTA-digitalna parta z menjavo slik dan 7,5000 9,5 8,2125
PREDVAJANJE GLASBE x 16,8800 9,5 18,4836
IZDAJA SOGLASIJ x 14,5700 9,5 15,9542
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM x 0,6600 9,5 0,7227
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM-popoldansko delo x 0,8250 9,5 0,9034
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM-sob.ned.praz.,ponoči x 0,8910 9,5 0,9756
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648 x 29,6000 22,0 36,1120
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648-popoldansko delo x 37,0000 22,0 45,1400
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648-sob.ned.praz, x 39,9600 22,0 48,7512
POKOPALIŠKA UREDITEV KLASIČ.GROB x 287,1900 9,5 314,4731
POKOPALIŠKA UREDITEV OTROŠKI GROB x 146,2200 9,5 160,1109
POKOPALIŠKA UREDITEV ŽARNI GROB x 119,3500 9,5 130,6883
POKOPALIŠKA UREDITEV ŽARNI GROB KASETNI x 24,3800 9,5 26,6961
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD h 9,5427 9,5 10,4493
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 12,4056 9,5 13,5841
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 14,3141 9,5 15,6739
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD h 11,9543 9,5 13,0900
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 15,5406 9,5 17,0170
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 17,9315 9,5 19,6350
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD h 13,8690 9,5 15,1866
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 18,0297 9,5 19,7425
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 20,8035 9,5 22,7798
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD h 14,8109 9,5 16,2179
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 19,2542 9,5 21,0833
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 22,2164 9,5 24,3270
POGREBNI DELAVEC h 12,1900 9,5 13,3481
POGREBNI DELAVEC-popoldansko delo h 15,8470 9,5 17,3525
POGREBNI DELAVEC-sob.ned.praz. h 18,2850 9,5 20,0221
IZDELAVA IN NAM. NAPISNE PLOŠČE NA SKUPNO OBELEŽJE x 48,9000 22,0 59,6580
GRAVIRANJE ZNAKOV VIŠ.25 MM Z BARV.V BELI BARVI x 4,7600 22,0 5,8072
GROBNINA gr/leto 33,9373 22,0 41,4035


Vodovod


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
VODA m3 0,6564 9,5 0,7188
OGREVANA VODA m3 0,6564 9,5 0,7188
VODA OMREŽNINA DN13 3,8975 9,5 4,2678


Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ODVAJANJE ODPADNE VODE m3 0,2827 9,5 0,3096
ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,8333 9,5 3,1025
ČIŠČENJE ODPADNE VODE m3 0,8004 9,5 0,8764
ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,9629 9,5 3,2444
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN m3 0,4049 9,5 0,4434
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN OMR DN13 0,0654 9,5 0,0716
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS m3 0,4049 9,5 0,4434
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS OMR DN13 0,0654 9,5 0,0716


Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ kg 0,1873 9,5 0,2051
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ INFRASTRUKTURA kg 0,0014 9,5 0,0015
ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ kg 0,1435 9,5 0,1571
ODPADKI BIO INFRASTRUKTURA kg 0,0013 9,5 0,0014Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
STORITEV 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE x 160,2900 9,5 175,5176


Obračun po števcu - variabilni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 1 MWh 87,8216 22,0 107,1424
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 2 MWh 87,8216 22,0 107,1424
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 3 MWh 87,8216 22,0 107,1424
OGREVANJE INDUSTRIJA 1 MWh 87,8216 22,0 107,1424
OGREVANJE INDUSTRIJA 2 MWh 87,8216 22,0 107,1424
OGREVANJE INDUSTRIJA 3 MWh 87,8216 22,0 107,1424
OGREVANJE POSLOVNI 1 MWh 87,8216 22,0 107,1424
OGREVANJE POSLOVNI 2 MWh 87,8216 22,0 107,1424
OGREVANJE POSLOVNI 3 MWh 87,8216 22,0 107,1424
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 1 MWh 87,8216 22,0 107,1424
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 2 MWh 87,8216 22,0 107,1424
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 3 MWh 87,8216 22,0 107,1424
TOPLA VODA INDUSTRIJA 1 MWh 87,8216 22,0 107,1424
TOPLA VODA INDUSTRIJA 2 MWh 87,8216 22,0 107,1424
TOPLA VODA INDUSTRIJA 3 MWh 87,8216 22,0 107,1424
TOPLA VODA POSLOVNI 1 MWh 87,8216 22,0 107,1424
TOPLA VODA POSLOVNI 2 MWh 87,8216 22,0 107,1424
TOPLA VODA POSLOVNI 3 MWh 87,8216 22,0 107,1424
DODATEK K TOPLOTI MWh 0,8000 22,0 0,9760
PRISPEVEK ZA OVE IN SPTE MWh 0,9905 22,0 1,2084


Priključna moč - fiksni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 3 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 1 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 2 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 3 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 1 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 2 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE POSLOVNI 1 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE POSLOVNI 2 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM OGREVANJE POSLOVNI 3 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 1 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 2 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 3 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 1 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 2 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 3 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA POSLOVNI 1 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA POSLOVNI 2 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428
PM TOPLA VODA POSLOVNI 3 MW 1.989,0515 22,0 2.426,6428