Cenik

Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Prevzem kosovnih odpadkov in vej t 28,00000 9,5 30,66000
Vrečka (120 l) za komualne odpadke s prevzemom kos 3,38120 9,5 3,70241
Postavitev in odvoz kontejnerja m3 26,58000 9,5 29,10510
Postavitev in odvoz kontejnerja-inertni material izven Trbovelj m3 31,90000 9,5 34,93050
Postavitev in odvoz kontejnerja-mešani komunalni odpadki m3 31,93000 9,5 34,96335
Postavitev in odvoz kontejnerja-kosovni odpadki m3 26,58000 9,5 29,10510
Postavitev in odvoz kontejnerja-ločeno zbrani odpadki m3 22,37000 9,5 24,49515
Odvoz ločeno zbranih odpadkov m3 22,37000 9,5 24,49515
Odvoz bioloških odpadkov m3 58,02550 9,5 63,53792


Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Čiščenje greznice m3 24,24000 9,5 26,54280
Čiščenje greznice-čiščenje maščobnika m3 24,24000 9,5 26,54280
Čiščenje fekalij na čistilni napravi m3 23,64000 9,5 25,88580
Čiščenje fekalij na čistilni napravi-Domžale-Kamnik m3 86,54000 9,5 94,76130
Čiščenje in izpiranje kanalizacije pod pritiskom h 85,51000 9,5 93,63345
Premik na delovno lokacijo-Trbovlje kom 33,28000 9,5 36,44160


Pogrebna in pokopališka dejavnost


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Pogrebno moštvo, klasičen pokop x 151,50000 9,5 165,89250
Pogrebno moštvo, klasičen pokop-popoldansko delo x 196,95000 9,5 215,66025
Pogrebno moštvo, klasičen pokop-sob., ned., praz. x 227,25000 9,5 248,83875
Pogrebno moštvo, žarni pokop, posip x 60,60000 9,5 66,35700
Pogrebno moštvo, žarni pokop, posip-popoldansko delo x 78,78000 9,5 86,26410
Pogrebno moštvo, žarni pokop, posip-sob., ned., praz. x 90,90000 9,5 99,53550
Prva ureditev novega klasičnega groba x 190,12000 9,5 208,18140
Prva ureditev novega klasičnega groba-popoldansko delo x 247,15600 9,5 270,63582
Prva ureditev novega klasičnega groba-sob., ned., praz. x 285,18000 9,5 312,27210
Prva ureditev klasični grob x 237,00000 9,5 259,51500
Prva ureditev klasični grob-popoldansko delo x 308,10000 9,5 337,36950
Prva ureditev klasični grob-sob., ned., praz. x 355,50000 9,5 389,27250
Prva ureditev novega klasičnega otroškega groba x 104,40000 9,5 114,31800
Prva ureditev novega klasičnega otroškega groba-popoldansko delo x 135,72000 9,5 148,61340
Prva ureditev novega klasičnega otroškega groba-sob., ned., praz. x 156,60000 9,5 171,47700
Prva ureditev novega žarnega talnega groba x 130,57000 9,5 142,97415
Prva ureditev novega žarnega talnega groba-popoldansko delo x 169,74100 9,5 185,86640
Prva ureditev novega žarnega talnega groba-sob., ned., praz. x 195,85500 9,5 214,46123
Prva ureditev žarni talni grob x 90,85000 9,5 99,48075
Prva ureditev žarni talni grob-popoldansko delo x 118,10500 9,5 129,32498
Prva ureditev žarni talni grob-sob., ned., praz. x 136,27500 9,5 149,22113
Prva ureditev žarni stenski grob x 45,41000 9,5 49,72395
Prva ureditev žarni stenski grob-popoldansko delo x 59,03300 9,5 64,64114
Prva ureditev žarni stenski grob-sob., ned., praz. x 68,11500 9,5 74,58593
Prijava pogreba x 18,39000 9,5 20,13705
Hramba pokojnika v hladilni komori in dezinfekcija dan 15,00000 9,5 16,42500
Prijava in organizacija pogreba x 27,59000 9,5 30,21105
Prijava in organizacija pogreba-popoldansko delo x 35,86700 9,5 39,27437
Prijava in organizacija pogreba-sob., ned., praz. x 41,38500 9,5 45,31658
Prijava upepelitve x 7,57000 22,0 9,23540
Prijava upepelitve-popoldansko delo x 9,84100 22,0 12,00602
Prijava upepelitve-sob., ned., praz. x 11,35500 22,0 13,85310
Dvig žare x 7,57000 22,0 9,23540
Dvig žare-popoldansko delo x 9,84100 22,0 12,00602
Dvig žare-sob., ned., praz. x 11,35500 22,0 13,85310
Odkrivanje groba talni žarni x 30,27000 9,5 33,14565
Odkrivanje groba talni žarni-popoldansko delo x 39,35100 9,5 43,08935
Odkrivanje groba talni žarni-sob. ned. praz. x 45,40500 9,5 49,71848
Odstranitev nagrobnega obeležja x 55,82000 22,0 68,10040
Odstranitev nagrobnega obeležja-žalni talni grob x 30,41000 22,0 37,10020
Odstranitev nagrobnega obeležja-žarni stenski grob x 22,41000 22,0 27,34020
Odkrivanje groba stenski žarni x 15,14000 9,5 16,57830
Odkrivanje groba stenski žarni-popoldansko delo x 19,68200 9,5 21,55179
Odkrivanje groba stenski žarni-sob., ned., praz. x 22,71000 9,5 24,86745
Namestitev cvetja x 27,52000 9,5 30,13440
Namestitev cvetja-popoldansko delo x 35,77600 9,5 39,17472
Namestitev cvetja-sob., ned., praz. x 41,28000 9,5 45,20160
Delo s pokojnikom 1 x 51,63000 9,5 56,53485
Delo s pokojnikom 1-popoldansko delo x 67,11900 9,5 73,49531
Delo s pokojnikom 1-sob., ned., praz., ponoči x 77,44500 9,5 84,80228
Delo s pokojnikom 2 x 36,48000 9,5 39,94560
Delo s pokojnikom 2-popoldansko delo x 47,42400 9,5 51,92928
Delo s pokojnikom 2-sob., ned., praz., ponoči x 54,72000 9,5 59,91840
Priprava mesta za posip x 15,15000 9,5 16,58925
Tapeciranje krste x 7,58000 9,5 8,30010
Uporaba žalne vežice dan 19,50000 9,5 21,35250
Čiščenje žalne vežice x 7,19000 9,5 7,87305
Uporaba transportne krste x 31,64000 9,5 34,64580
Uporaba prostora za urejanje pokojnikov x 49,38000 9,5 54,07110
Uporaba in čiščenje pokopališke infrastrukture x 22,62000 9,5 24,76890
Digitalna parta dan 5,42000 9,5 5,93490
Digitalna parta-z menjavo slik dan 9,32000 9,5 10,20540
Predvajanje glasbe x 20,97000 9,5 22,96215
Izdaja soglasij x 18,39000 9,5 20,13705
Pogrebno vozilo z voznikom km 0,82000 9,5 0,89790
Pogrebno vozilo z voznikom-popoldansko delo km 1,03000 9,5 1,12785
Pogrebno vozilo z voznikom-sob., ned., praz., ponoči km 1,11000 9,5 1,21545
Električno vozilo PV 648 x 33,42000 22,0 40,77240
Električno vozilo PV 648-popoldansko delo x 41,78000 22,0 50,97160
Električno vozilo PV 648-sob., ned., praz. x 45,12000 22,0 55,04640
Pokopališka ureditev klasični grob x 417,60000 9,5 457,27200
Pokopališka ureditev otroški grob x 181,62000 9,5 198,87390
Pokopališka ureditev žarni grob x 173,85000 9,5 190,36575
Pokopališka ureditev žarni grob kasetni x 30,28000 9,5 33,15660
Polkvalificirani (PK) delavec pogrebni zavod h 13,43000 9,5 14,70585
Polkvalificirani (PK) delavec pogrebni zavod-popoldansko delo h 17,46000 9,5 19,11870
Polkvalificirani (PK) delavec pogrebni zavod-sob., ned., praz. h 20,14000 9,5 22,05330
Kvalificirani (KV) delavec pogrebni zavod h 16,82000 9,5 18,41790
Kvalificirani (KV) delavec pogrebni zavod-popoldansko delo h 21,86000 9,5 23,93670
Kvalificirani (KV) delavec pogrebni zavod-sob., ned., praz. h 25,23000 9,5 27,62685
Visokokvalificirani (VKV) delavec pogrebni zavod h 19,53000 9,5 21,38535
Visokokvalificirani (VKV) delavec pogrebni zavod-popoldansko delo h 25,38000 9,5 27,79110
Visokokvalificirani (VKV) delavec pogrebni zavod-sob., ned., praz. h 29,29000 9,5 32,07255
Vodja, delovodja pogrebni zavod h 20,84000 9,5 22,81980
Vodja, delovodja pogrebni zavod-popoldansko delo h 27,09000 9,5 29,66355
Vodja, delovodja pogrebni zavod-sob., ned., praz. h 31,26000 9,5 34,22970
Pogrebni delavec h 17,17000 9,5 18,80115
Pogrebni delavec-popoldansko delo h 22,32000 9,5 24,44040
Pogrebni delavec-sob., ned., praz. h 25,75000 9,5 28,19625
Izdelava in nam napisne plošče na skupno obeležje x 63,93000 22,0 77,99460
Graviranje znakov viš.25 mm z barvane v beli barvi x 7,55000 22,0 9,21100
Grobnina gr/leto 33,93730 22,0 41,40351
Ekshumacija klasični grob x 562,19000 9,5 615,59805
Ekshumacija klasični grob-z dvema krstama x 602,53000 9,5 659,77035Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Najem stojnice za ostalo prodajo m2 3,77000 22,0 4,59940
Najem stojnice za splošno preskrbo-živila m2 3,20000 22,0 3,90400
Rezervacija stojnice na tržnici za 1 mesec X 10,82000 22,0 13,20040
Najem parkirišča-manjši (6 m2) PP 13,44000 22,0 16,39680
Najem parkirišča-večji (18 m2) PP 40,16000 22,0 48,99520
Najem parkirišča PP 26,80000 22,0 32,69600


Vodovod


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Voda m3 0,82950 9,5 0,90830
Ogrevana voda m3 0,82950 9,5 0,90830
Voda omrežnina za DN <= 20 (faktor omrežnine 1) DN 6,16350 9,5 6,74903
Voda omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) DN 18,49050 9,5 20,24710
Voda omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) DN 61,63500 9,5 67,49033
Voda omrežnina za 50 <= DN < 65 (faktor omrežnine 15) DN 92,45250 9,5 101,23549
Voda omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) DN 184,90500 9,5 202,47098
Voda omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) DN 308,17500 9,5 337,45163
Voda omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) DN 616,35000 9,5 674,90325
Voda omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) DN 1.232,70000 9,5 1.349,80650


Odvajanje odpadne vode


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Odvajanje odpadne vode m3 0,36990 9,5 0,40504
Odvajanje odpadne vode omrežnina za DN <= 20 (faktor omrežnine 1) DN 2,82400 9,5 3,09228
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) DN 8,47200 9,5 9,27684
Odvajanje odpadne vode omrežnina za DN <= 20 (faktor omrežnine 1) (subvencionirana) DN 2,70760 9,5 2,96482
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) DN 28,24000 9,5 30,92280
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 50 <= DN < 65 (faktor omrežnine 15) DN 42,36000 9,5 46,38420
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) DN 84,72000 9,5 92,76840
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) DN 141,20000 9,5 154,61400
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) DN 282,40000 9,5 309,22800
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) DN 564,80000 9,5 618,45600


Čiščenje odpadne vode


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Čiščenje odpadne vode m3 0,74930 9,5 0,82048
Čiščenje odpadne vode omrežnina za DN <= 20 (faktor omrežnine 1) DN 0,83190 9,5 0,91093
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) DN 2,49570 9,5 2,73279
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) DN 8,31900 9,5 9,10931
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 50 <= DN < 65 (faktor omrežnine 15) DN 12,47850 9,5 13,66396
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) DN 24,95700 9,5 27,32792
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) DN 41,59500 9,5 45,54653
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) DN 83,19000 9,5 91,09305
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) DN 166,38000 9,5 182,18610


Storitve, povezane z greznicami in MKČN


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Stor. povez. z greznicami in MKČN m3 0,67950 9,5 0,74405
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr DN13 0,83190 9,5 0,91093
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os m3 0,67950 9,5 0,74405
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os omr DN13 0,83190 9,5 0,91093


Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Odpadki MKO zbiranje in odvoz kg 0,23080 9,5 0,25273
Odpadki MKO zbiranje in odvoz infrastruktura kg 0,00180 9,5 0,00197
Odpadki BIO zbiranje in odvoz kg 0,15930 9,5 0,17443


Storitev 24-urne dežurne službe


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Storitev 24-urne dežurne službe x 207,47000 9,5 227,17965


Obračun po števcu - variabilni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Ogrevanje prostorov gospodinjstva 1 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje prostorov gospodinjstva 2 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje prostorov gospodinjstva 3 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje prostorov industrija 1 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov industrija 2 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov industrija 3 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov poslovni 1 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov poslovni 2 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov poslovni 3 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 1 MWh 96,90000 22,0 118,21800
Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 2 MWh 96,90000 22,0 118,21800
Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 3 MWh 96,90000 22,0 118,21800
Ogrevanje sanitarne vode industrija 1 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode industrija 2 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode industrija 3 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode poslovni 1 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode poslovni 2 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode poslovni 3 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Dodatek k toploti MWh 0,80000 22,0 0,97600
Prispevek za OVE in SPTE MWh 0,99045 22,0 1,20835


Priključna moč - fiksni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov poslovni 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov poslovni 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov poslovni 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov industrija 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov industrija 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov industrija 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode industrija 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode industrija 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode industrija 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801