Cenik

Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
PREVZEM KOSOVNIH ODPADKOV IN VEJ t 28,0000 9,5 30,6600
VREČKE ZA KOM. ODPADKE (120 LITROV) S PREVZEMOM kos 3,3812 9,5 3,7024
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA m3 23,4568 9,5 25,6852
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL izven Trbovelj m3 28,1480 9,5 30,8221
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI m3 28,1766 9,5 30,8534
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-KOSOVNI ODPADKI m3 23,4568 9,5 25,6852
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-LOČENO ZBRANI ODPADKI m3 19,7400 9,5 21,6153
ODVOZ LOČENO ZBRANIH ODPADKOV m3 19,7400 9,5 21,6153
ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV m3 58,0255 9,5 63,5379


Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ČIŠČENJE GREZNICE m3 21,3900 9,5 23,4221
ČIŠČENJE GREZNICE-ČIŠČENJE MAŠČOBNIKA m3 21,3900 9,5 23,4221
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI m3 20,8600 9,5 22,8417
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalija na CČN Trbovlje-ostali m3 13,0375 9,5 14,2761
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-kemični WC m3 16,2969 9,5 17,8451
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-izcedne vode m3 16,2969 9,5 17,8451
ČIŠČENJE IN IZPIRANJE KANALIZACIJE POD PRITISKOM h 75,4600 9,5 82,6287
PREMIK NA DELOVNO LOKACIJO-Premik na delovno lokacijo - Trbovlje kom 29,3700 9,5 32,1602


Pogrebna in pokopališka dejavnost


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP x 151,5000 9,5 165,8925
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP-popoldansko delo x 196,9500 9,5 215,6603
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP-sob.ned.praz. x 227,2500 9,5 248,8388
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP x 60,6000 9,5 66,3570
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP-popoldansko delo x 78,7800 9,5 86,2641
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP-sob.ned.praz x 90,9000 9,5 99,5355
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA x 190,1200 9,5 208,1814
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA-popoldansko delo x 247,1560 9,5 270,6358
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA-sob.ned.praz. x 285,1800 9,5 312,2721
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB x 237,0000 9,5 259,5150
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB-popoldansko delo x 308,1000 9,5 337,3695
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB-sob.ned.praz. x 355,5000 9,5 389,2725
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA x 104,4000 9,5 114,3180
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA-popoldansko delo x 135,7200 9,5 148,6134
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA-sob.ned.praz. x 156,6000 9,5 171,4770
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA x 130,5700 9,5 142,9742
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA-popoldansko delo x 169,7410 9,5 185,8664
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA-sob.ned.praz. x 195,8550 9,5 214,4612
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB x 90,8500 9,5 99,4808
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB-popoldansko delo x 118,1050 9,5 129,3250
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB-sob.ned.praz. x 136,2750 9,5 149,2211
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB x 45,4100 9,5 49,7240
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB-popoldansko delo x 59,0330 9,5 64,6411
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB-sob.ned.praz, x 68,1150 9,5 74,5859
PRIJAVA POGREBA x 18,3900 9,5 20,1371
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA x 27,5900 9,5 30,2111
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA-popoldansko delo x 35,8670 9,5 39,2744
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA-sob.ned.praz. x 41,3850 9,5 45,3166
PRIJAVA UPEPELITVE x 7,5700 22,0 9,2354
PRIJAVA UPEPELITVE-popoldansko delo x 9,8410 22,0 12,0060
PRIJAVA UPEPELITVE-sob.ned.praz x 11,3550 22,0 13,8531
DVIG ŽARE x 7,5700 22,0 9,2354
DVIG ŽARE-popoldansko delo x 9,8410 22,0 12,0060
DVIG ŽARE-sob.ned.praz. x 11,3550 22,0 13,8531
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI x 24,3800 9,5 26,6961
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI-popoldansko delo x 31,6940 9,5 34,7049
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI-sob.ned.praz. x 36,5700 9,5 40,0442
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI x 15,1400 9,5 16,5783
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI-popoldansko delo x 19,6820 9,5 21,5518
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI-sob.ned.praz. x 22,7100 9,5 24,8675
NAMESTITEV CVETJA x 27,5200 9,5 30,1344
NAMESTITEV CVETJA-popoldansko delo x 35,7760 9,5 39,1747
NAMESTITEV CVETJA-sob.ned.praz. x 41,2800 9,5 45,2016
DELO S POKOJNIKOM 1 x 51,6300 9,5 56,5349
DELO S POKOJNIKOM 1-popoldansko delo x 67,1190 9,5 73,4953
DELO S POKOJNIKOM 1-sob.ned., praz., ponoči x 77,4450 9,5 84,8023
DELO S POKOJNIKOM 2 x 36,4800 9,5 39,9456
DELO S POKOJNIKOM 2-popoldansko delo x 47,4240 9,5 51,9293
DELO S POKOJNIKOM 2-sob.ned.praz.,ponoči x 54,7200 9,5 59,9184
PRIPRAVA MESTA ZA POSIP x 15,1500 9,5 16,5893
TAPECIRANJE KRSTE x 7,5800 9,5 8,3001
UPORABA ŽALNE VEŽICE dan 19,5000 9,5 21,3525
ČIŠČENJE VEŽICE x 7,9100 9,5 8,6615
UPORABA TRANSPORTNE KRSTE x 31,6400 9,5 34,6458
UPORABA PROSTORA ZA UREJANJE POKOJNIKOV x 49,3800 9,5 54,0711
UPORABA IN ČIŠČENJE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE x 22,6200 9,5 24,7689
DIGITALNA PARTA dan 5,4200 9,5 5,9349
DIGITALNA PARTA-digitalna parta z menjavo slik dan 9,3200 9,5 10,2054
PREDVAJANJE GLASBE x 20,9700 9,5 22,9622
IZDAJA SOGLASIJ x 18,3900 9,5 20,1371
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM km 0,8200 9,5 0,8979
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM-popoldansko delo km 1,0300 9,5 1,1279
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM-sob.ned.praz.,ponoči km 1,1100 9,5 1,2155
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648 x 33,4200 22,0 40,7724
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648-popoldansko delo x 41,7800 22,0 50,9716
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648-sob.ned.praz, x 45,1200 22,0 55,0464
POKOPALIŠKA UREDITEV KLASIČ.GROB x 417,6000 9,5 457,2720
POKOPALIŠKA UREDITEV OTROŠKI GROB x 181,6200 9,5 198,8739
POKOPALIŠKA UREDITEV ŽARNI GROB x 173,8500 9,5 190,3658
POKOPALIŠKA UREDITEV ŽARNI GROB KASETNI x 30,2800 9,5 33,1566
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD h 11,8500 9,5 12,9758
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 15,4050 9,5 16,8685
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 17,7750 9,5 19,4636
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD h 14,8400 9,5 16,2498
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 19,2920 9,5 21,1247
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 22,2600 9,5 24,3747
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD h 17,2300 9,5 18,8669
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 22,3990 9,5 24,5269
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 25,8450 9,5 28,3003
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD h 18,3900 9,5 20,1371
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 23,9070 9,5 26,1782
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 27,5850 9,5 30,2056
POGREBNI DELAVEC h 15,1500 9,5 16,5893
POGREBNI DELAVEC-popoldansko delo h 19,6950 9,5 21,5660
POGREBNI DELAVEC-sob.ned.praz. h 22,7250 9,5 24,8839
IZDELAVA IN NAM. NAPISNE PLOŠČE NA SKUPNO OBELEŽJE x 60,7300 22,0 74,0906
GRAVIRANJE ZNAKOV VIŠ.25 MM Z BARV.V BELI BARVI x 5,9200 22,0 7,2224
GROBNINA gr/leto 33,9373 22,0 41,4035
EKSHUMACIJA KLASIČNI GROB x 562,1900 9,5 615,5981
EKSHUMACIJA KLASIČNI GROB-z dvema krstama x 602,5300 9,5 659,7704Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
NAJEM STOJNICE ZA OSTALO PRODAJO m2 3,7700 22,0 4,5994
NAJEM STOJNICE ZA SPLOŠNO PRESKRBO - ŽIVILA m2 3,2000 22,0 3,9040
REZERVACIJA STOJNICE NA TRŽNICI ZA 1 MESEC X 10,8200 22,0 13,2004
NAJEM PARKIRIŠČA-Najem parkirišča - manjši (6 m2) PP 13,4400 22,0 16,3968
NAJEM PARKIRIŠČA-Najem parkirišča - večji (18 m2) PP 40,1600 22,0 48,9952
NAJEM PARKIRIŠČA PP 26,8000 22,0 32,6960


Vodovod


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
VODA m3 0,7133 9,5 0,7811
OGREVANA VODA m3 0,7133 9,5 0,7811
VODA OMREŽNINA DN13 3,8646 9,5 4,2317


Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ODVAJANJE ODPADNE VODE m3 0,3056 9,5 0,3346
ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,6130 9,5 2,8612
ČIŠČENJE ODPADNE VODE m3 0,8437 9,5 0,9239
ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,7357 9,5 2,9956
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN m3 0,4246 9,5 0,4649
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN OMR DN13 0,0436 9,5 0,0477
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS m3 0,4246 9,5 0,4649
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS OMR DN13 0,0436 9,5 0,0477


Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ kg 0,1973 9,5 0,2160
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ INFRASTRUKTURA kg 0,0018 9,5 0,0020
ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ kg 0,1524 9,5 0,1669Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
STORITEV 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE x 184,9400 9,5 202,5093


Obračun po števcu - variabilni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 1 MWh 201,7143 9,5 220,8772
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 2 MWh 201,7143 9,5 220,8772
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 3 MWh 201,7143 9,5 220,8772
OGREVANJE INDUSTRIJA 1 MWh 201,7143 9,5 220,8772
OGREVANJE INDUSTRIJA 2 MWh 201,7143 9,5 220,8772
OGREVANJE INDUSTRIJA 3 MWh 201,7143 9,5 220,8772
OGREVANJE POSLOVNI 1 MWh 201,7143 9,5 220,8772
OGREVANJE POSLOVNI 2 MWh 201,7143 9,5 220,8772
OGREVANJE POSLOVNI 3 MWh 201,7143 9,5 220,8772
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 1 MWh 201,7143 9,5 220,8772
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 2 MWh 201,7143 9,5 220,8772
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 3 MWh 201,7143 9,5 220,8772
TOPLA VODA INDUSTRIJA 1 MWh 201,7143 9,5 220,8772
TOPLA VODA INDUSTRIJA 2 MWh 201,7143 9,5 220,8772
TOPLA VODA INDUSTRIJA 3 MWh 201,7143 9,5 220,8772
TOPLA VODA POSLOVNI 1 MWh 201,7143 9,5 220,8772
TOPLA VODA POSLOVNI 2 MWh 201,7143 9,5 220,8772
TOPLA VODA POSLOVNI 3 MWh 201,7143 9,5 220,8772
DODATEK K TOPLOTI MWh 0,8000 9,5 0,8760
PRISPEVEK ZA OVE IN SPTE MWh 0,9905 9,5 1,0846


Priključna moč - fiksni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 3 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 1 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 2 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 3 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 1 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 2 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM OGREVANJE POSLOVNI 1 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM OGREVANJE POSLOVNI 2 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM OGREVANJE POSLOVNI 3 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 1 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 2 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 3 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 1 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 2 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 3 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM TOPLA VODA POSLOVNI 1 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM TOPLA VODA POSLOVNI 2 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397
PM TOPLA VODA POSLOVNI 3 MW 2.313,8262 9,5 2.533,6397