Cenik

Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
PREVZEM KOSOVNIH ODPADKOV IN VEJ t 28,00000 9,5 30,66000
VREČKE ZA KOM. ODPADKE (120 LITROV) S PREVZEMOM kos 3,38120 9,5 3,70241
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA m3 23,45680 9,5 25,68520
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL izven Trbovelj m3 28,14800 9,5 30,82206
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI m3 28,17660 9,5 30,85338
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-KOSOVNI ODPADKI m3 23,45680 9,5 25,68520
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-LOČENO ZBRANI ODPADKI m3 19,74000 9,5 21,61530
ODVOZ LOČENO ZBRANIH ODPADKOV m3 19,74000 9,5 21,61530
ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV m3 58,02550 9,5 63,53792


Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ČIŠČENJE GREZNICE m3 21,39000 9,5 23,42205
ČIŠČENJE GREZNICE-ČIŠČENJE MAŠČOBNIKA m3 21,39000 9,5 23,42205
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI m3 20,86000 9,5 22,84170
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalija na CČN Trbovlje-ostali m3 13,03750 9,5 14,27606
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-kemični WC m3 16,29690 9,5 17,84511
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-izcedne vode m3 16,29690 9,5 17,84511
ČIŠČENJE IN IZPIRANJE KANALIZACIJE POD PRITISKOM h 75,46000 9,5 82,62870
PREMIK NA DELOVNO LOKACIJO-Premik na delovno lokacijo - Trbovlje kom 29,37000 9,5 32,16015


Pogrebna in pokopališka dejavnost


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP x 151,50000 9,5 165,89250
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP-popoldansko delo x 196,95000 9,5 215,66025
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP-sob.ned.praz. x 227,25000 9,5 248,83875
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP x 60,60000 9,5 66,35700
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP-popoldansko delo x 78,78000 9,5 86,26410
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP-sob.ned.praz x 90,90000 9,5 99,53550
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA x 190,12000 9,5 208,18140
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA-popoldansko delo x 247,15600 9,5 270,63582
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA-sob.ned.praz. x 285,18000 9,5 312,27210
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB x 237,00000 9,5 259,51500
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB-popoldansko delo x 308,10000 9,5 337,36950
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB-sob.ned.praz. x 355,50000 9,5 389,27250
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA x 104,40000 9,5 114,31800
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA-popoldansko delo x 135,72000 9,5 148,61340
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA-sob.ned.praz. x 156,60000 9,5 171,47700
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA x 130,57000 9,5 142,97415
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA-popoldansko delo x 169,74100 9,5 185,86640
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA-sob.ned.praz. x 195,85500 9,5 214,46123
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB x 90,85000 9,5 99,48075
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB-popoldansko delo x 118,10500 9,5 129,32498
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB-sob.ned.praz. x 136,27500 9,5 149,22113
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB x 45,41000 9,5 49,72395
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB-popoldansko delo x 59,03300 9,5 64,64114
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB-sob.ned.praz, x 68,11500 9,5 74,58593
PRIJAVA POGREBA x 18,39000 9,5 20,13705
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA x 27,59000 9,5 30,21105
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA-popoldansko delo x 35,86700 9,5 39,27437
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA-sob.ned.praz. x 41,38500 9,5 45,31658
PRIJAVA UPEPELITVE x 7,57000 22,0 9,23540
PRIJAVA UPEPELITVE-popoldansko delo x 9,84100 22,0 12,00602
PRIJAVA UPEPELITVE-sob.ned.praz x 11,35500 22,0 13,85310
DVIG ŽARE x 7,57000 22,0 9,23540
DVIG ŽARE-popoldansko delo x 9,84100 22,0 12,00602
DVIG ŽARE-sob.ned.praz. x 11,35500 22,0 13,85310
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI x 24,38000 9,5 26,69610
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI-popoldansko delo x 31,69400 9,5 34,70493
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI-sob.ned.praz. x 36,57000 9,5 40,04415
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI x 15,14000 9,5 16,57830
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI-popoldansko delo x 19,68200 9,5 21,55179
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI-sob.ned.praz. x 22,71000 9,5 24,86745
NAMESTITEV CVETJA x 27,52000 9,5 30,13440
NAMESTITEV CVETJA-popoldansko delo x 35,77600 9,5 39,17472
NAMESTITEV CVETJA-sob.ned.praz. x 41,28000 9,5 45,20160
DELO S POKOJNIKOM 1 x 51,63000 9,5 56,53485
DELO S POKOJNIKOM 1-popoldansko delo x 67,11900 9,5 73,49531
DELO S POKOJNIKOM 1-sob.ned., praz., ponoči x 77,44500 9,5 84,80228
DELO S POKOJNIKOM 2 x 36,48000 9,5 39,94560
DELO S POKOJNIKOM 2-popoldansko delo x 47,42400 9,5 51,92928
DELO S POKOJNIKOM 2-sob.ned.praz.,ponoči x 54,72000 9,5 59,91840
PRIPRAVA MESTA ZA POSIP x 15,15000 9,5 16,58925
TAPECIRANJE KRSTE x 7,58000 9,5 8,30010
UPORABA ŽALNE VEŽICE dan 19,50000 9,5 21,35250
ČIŠČENJE VEŽICE x 7,91000 9,5 8,66145
UPORABA TRANSPORTNE KRSTE x 31,64000 9,5 34,64580
UPORABA PROSTORA ZA UREJANJE POKOJNIKOV x 49,38000 9,5 54,07110
UPORABA IN ČIŠČENJE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE x 22,62000 9,5 24,76890
DIGITALNA PARTA dan 5,42000 9,5 5,93490
DIGITALNA PARTA-digitalna parta z menjavo slik dan 9,32000 9,5 10,20540
PREDVAJANJE GLASBE x 20,97000 9,5 22,96215
IZDAJA SOGLASIJ x 18,39000 9,5 20,13705
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM km 0,82000 9,5 0,89790
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM-popoldansko delo km 1,03000 9,5 1,12785
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM-sob.ned.praz.,ponoči km 1,11000 9,5 1,21545
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648 x 33,42000 22,0 40,77240
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648-popoldansko delo x 41,78000 22,0 50,97160
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648-sob.ned.praz, x 45,12000 22,0 55,04640
POKOPALIŠKA UREDITEV KLASIČ.GROB x 417,60000 9,5 457,27200
POKOPALIŠKA UREDITEV OTROŠKI GROB x 181,62000 9,5 198,87390
POKOPALIŠKA UREDITEV ŽARNI GROB x 173,85000 9,5 190,36575
POKOPALIŠKA UREDITEV ŽARNI GROB KASETNI x 30,28000 9,5 33,15660
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD h 11,85000 9,5 12,97575
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 15,40500 9,5 16,86848
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 17,77500 9,5 19,46363
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD h 14,84000 9,5 16,24980
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 19,29200 9,5 21,12474
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 22,26000 9,5 24,37470
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD h 17,23000 9,5 18,86685
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 22,39900 9,5 24,52691
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 25,84500 9,5 28,30028
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD h 18,39000 9,5 20,13705
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 23,90700 9,5 26,17817
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 27,58500 9,5 30,20558
POGREBNI DELAVEC h 15,15000 9,5 16,58925
POGREBNI DELAVEC-popoldansko delo h 19,69500 9,5 21,56603
POGREBNI DELAVEC-sob.ned.praz. h 22,72500 9,5 24,88388
IZDELAVA IN NAM. NAPISNE PLOŠČE NA SKUPNO OBELEŽJE x 60,73000 22,0 74,09060
GRAVIRANJE ZNAKOV VIŠ.25 MM Z BARV.V BELI BARVI x 5,92000 22,0 7,22240
GROBNINA gr/leto 33,93730 22,0 41,40351
EKSHUMACIJA KLASIČNI GROB x 562,19000 9,5 615,59805
EKSHUMACIJA KLASIČNI GROB-z dvema krstama x 602,53000 9,5 659,77035Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
NAJEM STOJNICE ZA OSTALO PRODAJO m2 3,77000 22,0 4,59940
NAJEM STOJNICE ZA SPLOŠNO PRESKRBO - ŽIVILA m2 3,20000 22,0 3,90400
REZERVACIJA STOJNICE NA TRŽNICI ZA 1 MESEC X 10,82000 22,0 13,20040
NAJEM PARKIRIŠČA-Najem parkirišča - manjši (6 m2) PP 13,44000 22,0 16,39680
NAJEM PARKIRIŠČA-Najem parkirišča - večji (18 m2) PP 40,16000 22,0 48,99520
NAJEM PARKIRIŠČA PP 26,80000 22,0 32,69600


Vodovod


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
VODA m3 0,77930 9,5 0,85333
OGREVANA VODA m3 0,77930 9,5 0,85333
VODA OMREŽNINA DN13 3,97970 9,5 4,35777


Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ODVAJANJE ODPADNE VODE m3 0,33070 9,5 0,36212
ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,52990 9,5 2,77024
ČIŠČENJE ODPADNE VODE m3 0,91500 9,5 1,00193
ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 1,76750 9,5 1,93541
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN m3 0,45550 9,5 0,49877
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN OMR DN13 0,04550 9,5 0,04982
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS m3 0,45550 9,5 0,49877
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS OMR DN13 0,04550 9,5 0,04982


Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ kg 0,20760 9,5 0,22732
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ INFRASTRUKTURA kg 0,00180 9,5 0,00197
ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ kg 0,19380 9,5 0,21221Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
STORITEV 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE x 197,52000 9,5 216,28440


Obračun po števcu - variabilni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 1 MWh 98,70000 9,5 108,07650
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 2 MWh 98,70000 9,5 108,07650
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 3 MWh 98,70000 9,5 108,07650
OGREVANJE INDUSTRIJA 1 MWh 199,19725 9,5 218,12099
OGREVANJE INDUSTRIJA 2 MWh 199,19725 9,5 218,12099
OGREVANJE INDUSTRIJA 3 MWh 199,19725 9,5 218,12099
OGREVANJE POSLOVNI 1 MWh 199,19725 9,5 218,12099
OGREVANJE POSLOVNI 2 MWh 199,19725 9,5 218,12099
OGREVANJE POSLOVNI 3 MWh 199,19725 9,5 218,12099
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 1 MWh 98,70000 9,5 108,07650
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 2 MWh 98,70000 9,5 108,07650
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 3 MWh 98,70000 9,5 108,07650
TOPLA VODA INDUSTRIJA 1 MWh 199,19725 9,5 218,12099
TOPLA VODA INDUSTRIJA 2 MWh 199,19725 9,5 218,12099
TOPLA VODA INDUSTRIJA 3 MWh 199,19725 9,5 218,12099
TOPLA VODA POSLOVNI 1 MWh 199,19725 9,5 218,12099
TOPLA VODA POSLOVNI 2 MWh 199,19725 9,5 218,12099
TOPLA VODA POSLOVNI 3 MWh 199,19725 9,5 218,12099
DODATEK K TOPLOTI MWh 0,80000 9,5 0,87600
PRISPEVEK ZA OVE IN SPTE MWh 0,99045 9,5 1,08454


Priključna moč - fiksni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 3 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 1 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 2 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 3 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 1 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 2 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM OGREVANJE POSLOVNI 1 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM OGREVANJE POSLOVNI 2 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM OGREVANJE POSLOVNI 3 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 1 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 2 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 3 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 1 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 2 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 3 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM TOPLA VODA POSLOVNI 1 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM TOPLA VODA POSLOVNI 2 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973
PM TOPLA VODA POSLOVNI 3 MW 2.313,82624 9,5 2.533,63973