Trdota vode

Trdota vode je naravna lastnost pitne vode. Povzročajo jo raztopljene mineralne snovi, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati iz apnenca in dolomita ter kalcijev sulfat (sadra), ki jih voda raztaplja iz prsti in kamnin na poti do vodnih zajetij.

Poznamo začasno (karbonatno) trdoto in trajno (nekarbonatno) trdoto. Začasno trdoto vode lahko odstranimo s prekuhavanjem, pri čemer se kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati pretvorijo v netopne karbonate, ki jih imenujemo vodni kamen ali kotlovec. Ta nastaja tudi pri segrevanju vode in se nalaga v ceveh, pomivalnih in pralnih strojih, likalnikih ipd. ter negativno vpliva na njihovo delovanje. Zato je dobro poznati trdoto uporabljene vode in gospodinjski aparat nastaviti kot priporoča proizvajalec.

Mineralne snovi, ki se pri prekuhavanju ne oborijo (sulfati, kloridi), predstavljajo trajno trdoto.

Lestvica trdote vode

Trdota vode se najpogosteje izraža v nemških stopinjah °dH, kjer ena stopinja pomeni vsebnost 1mg CaO na 100 ml vode.

vrednost [°dH] opis
   
0-4 zelo mehka voda (destilirana)
4-8 mehka voda (deževnica)
8-18 srednje trda voda (večina vodovodnih vod)
18-30 trda voda
nad 30 zelo trda voda

Voda v Javnem vodovodu Trbovlje je srednje trda (10,0 – 12,0 °dH), kar je običajno za pitno vodo.

TRDOTA VODE IN MINERALI PO OSKRBOVALNIH OBMOČJIH

OSKKRBOVALNO OBMOČJE TRDOTA (°dH) KALCIJ (mg/L) MAGNEZIJ (mg/L) KALIJ (mg/L)
Osrednje 11,9 47 23 0,84
Zahodno 11,6 47 22 0,95
Severno 11,1 43 22 0,34
Retje 11,8 45 24 0,49
Čeče 10,0 37 21 0,14