Cenik

Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ODVAJANJE ODPADNE VODE m3 0,2827 9,5 0,3096
ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,8333 9,5 3,1025
ČIŠČENJE ODPADNE VODE m3 0,8004 9,5 0,8764
ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,9629 9,5 3,2444
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN m3 0,4049 9,5 0,4434
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN OMR DN13 0,0654 9,5 0,0716
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS m3 0,4049 9,5 0,4434
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS OMR DN13 0,0654 9,5 0,0716