Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Prijava napak

Prijava napak: 03 56 53 142

Pri ogrevanju lahko pride do motenj, ki jih bodo naši vzdrževalci skušali preventivno odpraviti. V kolikor boste sami zaznali motnje v ogrevanju, opazili puščanje na vročevodnem omrežju, prosimo, pokličite toplarno Polaj na telefonsko številko 03 56 53 142, kjer bomo sprejeli vašo reklamacijo in jo skušali v čim krajšem času odpraviti.
 
Dobava toplote, vzdrževanje vročevodnega omrežja in upravljanje toplotnih postaj so v pristojnosti Komunale Trbovlje.
 
Motnje v delovanju internih ogrevalnih sistemov v stavbah (puščanje radiatorjev, ventilov, zrak v sistemu, itd.) pa so v pristojnosti lastnikov oz. upravljavcev stavb.