V TOREK, 18. 2. 2020, bo predvidoma med 7.30 in 12. uro zaradi vzdrževalnih del na oskrbovalnem cevovodu MOTENA OSKRBA S PITNO VODO na naslovih Ostenk (10 in od 25 do 30a) in Ojstro (od 25 do 36). 

Priporočamo vam, da vodo po končanih delih pustite nekaj časa teči iz pipe, preden jo uporabite.

Prijava napak

Prijava napak: 03 56 53 142

Pri ogrevanju lahko pride do motenj, ki jih bodo naši vzdrževalci skušali preventivno odpraviti. V kolikor boste sami zaznali motnje v ogrevanju, opazili puščanje na vročevodnem omrežju, prosimo, pokličite toplarno Polaj na telefonsko številko 03 56 53 142, kjer bomo sprejeli vašo reklamacijo in jo skušali v čim krajšem času odpraviti.
 
Dobava toplote, vzdrževanje vročevodnega omrežja in upravljanje toplotnih postaj so v pristojnosti Komunale Trbovlje.
 
Motnje v delovanju internih ogrevalnih sistemov v stavbah (puščanje radiatorjev, ventilov, zrak v sistemu, itd.) pa so v pristojnosti lastnikov oz. upravljavcev stavb.