NUJNO OBVESTILO 

Zaradi obilnih padavin je na območju vodovoda ČEČE (naselji Čeče in Ostenk ter zaselek Ojstro v Čečah) nujno prekuhavanje pitne vode. Obvestilo velja do preklica!


Priporočamo, da voda vre vsaj tri minute. Natančnejša navodila za prekuhavanje vode najdete na tej povezavi: https://www.komunala-trbovlje.si/komunalne-dejavnosti/oskrba-s-pitno-vodo/navodila-za-prekuhavanje-vode/

Prijava napak

Prijava napak: 03 56 53 142

Pri ogrevanju lahko pride do motenj, ki jih bodo naši vzdrževalci skušali preventivno odpraviti. V kolikor boste sami zaznali motnje v ogrevanju, opazili puščanje na vročevodnem omrežju, prosimo, pokličite toplarno Polaj na telefonsko številko 03 56 53 142, kjer bomo sprejeli vašo reklamacijo in jo skušali v čim krajšem času odpraviti.
 
Dobava toplote, vzdrževanje vročevodnega omrežja in upravljanje toplotnih postaj so v pristojnosti Komunale Trbovlje.
 
Motnje v delovanju internih ogrevalnih sistemov v stavbah (puščanje radiatorjev, ventilov, zrak v sistemu, itd.) pa so v pristojnosti lastnikov oz. upravljavcev stavb.