Prijava napak

Prijava napak: 03 56 53 142

Pri ogrevanju lahko pride do motenj, ki jih bodo naši vzdrževalci skušali preventivno odpraviti. V kolikor boste sami zaznali motnje v ogrevanju, opazili puščanje na vročevodnem omrežju, prosimo, pokličite toplarno Polaj na telefonsko številko 03 56 53 142, kjer bomo sprejeli vašo reklamacijo in jo skušali v čim krajšem času odpraviti.
 
Dobava toplote, vzdrževanje vročevodnega omrežja in upravljanje toplotnih postaj so v pristojnosti Komunale Trbovlje.
 
Motnje v delovanju internih ogrevalnih sistemov v stavbah (puščanje radiatorjev, ventilov, zrak v sistemu, itd.) pa so v pristojnosti lastnikov oz. upravljavcev stavb.