Redni odvozi odpadkov

V organiziran odvoz odpadkov so vključena vsa gospodinjstva v občini Trbovlje. V mestu zbiramo in odvažamo mešane komunalne odpadke (MKO), biološke in embalažne odpadke po sistemu od vrat do vrat, na podeželju pa večinoma s skupnih zbirnih lokacij. Pri večstanovanjskih objektih se odpadki odvažajo tedensko ali celo dvakrat tedensko, pri individualnih pa na 14 dni. Na podeželju jih ravno tako odvažamo na 14 dni. Biološki odpadki se v zimskih mesecih odvažajo na 14 dni, v letnih tedensko, s podeželja, kjer je možnost kompostiranja, pa jih ne odvažamo.

V času od 1. novembra do 31. marca poteka odvoz bioloških odpadkov pri individualnih hišah na 14 dni (v letu 2021 ob sodih tednih, enako tudi embalaža).
Od 1. aprila do 31. oktobra se odvoz bioloških odpadkov izvaja tedensko.
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v letu 2021 izvajamo ob lihih tednih.

Odpadke odvažamo po predvidenem terminu načeloma tudi ob praznikih, v kolikor pride do izjeme, posredujemo obvestilo na naši spletni strani.

Odvoze opravljamo s štirimi specialnimi vozili za odvoz odpadkov tipa norba in z enim samonakladalcem, ki smo ga nabavili v letu 2017. Eno izmed vozil je kombinirano smetarsko-pralno vozilo, ki ga uporabljamo predvsem pri poletnem čiščenju zbiralnikov za biološke odpadke. S samonakladalcem lahko izvajamo odvoze kontejnerjev, poleg tega pa z na njem nameščenim hidravličnim dvigalom izpraznjujemo zvonove z embalažo, z dodatnim grabilcem, delovno košaro in paletnimi vilicami pa izvajamo še dodatna opravila pri razkladanju in nakladanju odpadkov in drugega materiala. Ker vsebuje motor EURO 6, je tudi z ekološkega vidika bolj sprejemljiv. 

POZOR! Kosovne in nevarne odpadke iz gospodinjstev, izrabljene avtomobilske gume, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadni les, vejevje ipd. pripeljete in brezplačno oddate v zbirni center Neža. To lahko storite samo v času obratovanja zbirnega centra Neža, v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, v sredo od 7. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure.