Distribucija toplote

Vodja enote distribucija: Anton Gračnar

KONTAKTI
03 56 53 141
041 826 141
anton.gracnar@komunala-trbovlje.si 

Toploto za pripravo sanitarne tople vode odjemalcem zagotavljamo neprekinjeno vse leto, toploto za ogrevanje prostorov pa v času ogrevalne sezone.

Ogrevalna sezona se začne po 15. septembru, ko zunanja temperatura ob 21. uri prvič tri dni zaporedoma pade pod 12°C. Ogrevalna sezona se konča 15. maja, oziroma po tem datumu, ko zunanja temperatura ob 21. uri preseže trikrat zaporedoma 12 °C. Na pisno zahtevo odjemalcev toplote je lahko ogrevalna sezona daljša ali krajša, če lahko dobavitelj toplote to tehnično zagotovi.

Stavbe, priključene na sistem daljinskega ogrevanja, se ogrevajo preko vgrajene avtomatike v toplotni postaji v odvisnosti od zunanje temperature. Temperatura v stanovanjih naj bi bila od 7. do 21. ure približno 21°C, v nočnem času pa se znižala za 4°C. V dogovoru z dobaviteljem daljinske toplote in upravljavcem stavbe lahko stanovalci sami določijo čas ogrevanja stavbe neodvisno od meseca v letu in ure v dnevu.

Poraba toplote se odčitava preko vgrajenih merilnikov v toplotnih postajah zadnji dan v mesecu.