OBVESTILO

Zaradi vzdrževalnih del bo na pokopališču v Gabrskem od torka, 10. novembra 2020, do predvidoma konca meseca novembra, omejen dostop preko povezovalne poti med fontano na osrednjem delu pokopališča in jugovzhodnim dostopom do pokopališča.

Prosimo za previdnost in razumevanje.

Distribucija toplote

Vodja enote distribucija: Anton Gračnar

KONTAKTI
03 56 53 141
041 826 141
anton.gracnar@komunala-trbovlje.si 

Toploto za pripravo sanitarne tople vode odjemalcem zagotavljamo neprekinjeno vse leto, toploto za ogrevanje prostorov pa v času ogrevalne sezone.

Ogrevalna sezona se začne po 15. septembru, ko zunanja temperatura ob 21. uri prvič tri dni zaporedoma pade pod 12°C. Ogrevalna sezona se konča 15. maja, oziroma po tem datumu, ko zunanja temperatura ob 21. uri preseže trikrat zaporedoma 12 °C. Na pisno zahtevo odjemalcev toplote je lahko ogrevalna sezona daljša ali krajša, če lahko dobavitelj toplote to tehnično zagotovi.

Stavbe, priključene na sistem daljinskega ogrevanja, se ogrevajo preko vgrajene avtomatike v toplotni postaji v odvisnosti od zunanje temperature. Temperatura v stanovanjih naj bi bila od 7. do 21. ure približno 21°C, v nočnem času pa se znižala za 4°C. V dogovoru z dobaviteljem daljinske toplote in upravljavcem stavbe lahko stanovalci sami določijo čas ogrevanja stavbe neodvisno od meseca v letu in ure v dnevu.

Poraba toplote se odčitava preko vgrajenih merilnikov v toplotnih postajah zadnji dan v mesecu.