Obračunavanje porabe vode

Če želite, da vam porabo vode zaračunamo po dejanski porabi, nam stanje vašega vodomera sporočite preko spletnega portala moja.komunala, na telefonsko številko 080 21 40 ali na elektronska naslova info@komunala-trbovlje.si ali prodaja@komunala-trbovlje.si Stanje porabe je mogoče sporočiti zadnje tri dni in prve tri dni v mesecu.

V primeru, ko menite, da so obračunane količine vode drugačne kot dejansko porabljene, opravite vizualni pregled internega vodovodnega omrežja. Pogosta napaka na internem vodovodnem omrežju je puščanje vode na izlivnih mestih (WC kotliček, pipe) ter puščanje vodovodnih cevi pod tlaki pritličnih ali kletnih prostorov. Takšna puščanja vode je najlažje ugotoviti z obdobnimi kontrolami delovanja naprav na izlivnih mestih in kontrolo delovanja vodomera.

Kadar so vsa izlivna mesta v stanovanju oz. objektu zaprta, vodomer pa zaznava enakomerno porabo vode, je nastala napaka na interni vodovodni napeljavi. V tem primeru je uporabnik dolžan na lastne stroške odpraviti napako.

V kolikor ni razlogov za odstopanja, lahko od upravljavca zahtevate izredni pregled vodomera. V takem primeru se vodomer odstrani in posreduje pooblaščeni organizaciji v pregled. Če se pri pregledu ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih meja, se uporabniku obračuna povprečna poraba vode (povprečje preteklih 6 mesecev), v nasprotnem primeru pa nosi stroške zamenjave in izrednega pregleda uporabnik.