Zaradi nujnega popravila okvare na oskrbovalnem cevovodu bo danes, 20. 9. 2021, motena oskrba s pitno vodo na območju Trga svobode 30 in 32. Prosimo za razumevanje.

Priporočamo vam, da vodo po končanih delih pustite nekaj časa teči iz pipe, preden jo uporabite.

Kanalizacija

Vodja enote kanalizacija: Simon Drugovič

KONTAKTI
03 56 53 136
031 657 855
simon.drugovic@komunala-trbovlje.si O KANALIZACIJSKEM SISTEMU 

Kanalizacijski sistem v občini Trbovlje zajema poselitveno območje 7540 - Trbovlje. Skupna dolžina sistema znaša 58.181 m, od tega je 36.950 m mešanega kanalizacijskega sistema, 13.066 m ločenega sistema in 8.165 m kanalskih vodov za odvajanje padavinskih voda.

Komunala Trbovlje je izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občini Trbovlje. Javno kanalizacijsko omrežje je last občine, komunala je najemnik infrastrukture. 

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje 2017-2020