Kataster

Vodenje katastra: Bojana Markelj

KONTAKTI
03 56 53 114
bojana.markelj@komunala-trbovlje.si

Komunala Trbovlje izdaja:

• projektne pogoje (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• projektne rešitve (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• mnenja (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• soglasja za priključitev (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• smernice za načrtovanje (Občina Trbovlje)