Stanovalce objektov Šuštarjeva kolonija 42 in 42a obveščamo, da 6. juiija 2020 začenjamo z aktivnostmi obnove vročevodnega omrežja, zaradi česr bo predvidoma do konca julija moteno oziroma delno onemogočeno parkiranje vozil na dvorišču za navedenima objektoma.

Prosimo za razumevanje.

Kataster

Vodenje katastra: Bojana Markelj

KONTAKTI
03 56 53 114
bojana.markelj@komunala-trbovlje.si

Komunala Trbovlje izdaja:

• projektne pogoje (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• projektne rešitve (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• mnenja (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• soglasja za priključitev (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• smernice za načrtovanje (Občina Trbovlje)