OBVESTILO

Zaradi vzdrževalnih del bo na pokopališču v Gabrskem od torka, 10. novembra 2020, do predvidoma konca meseca novembra, omejen dostop preko povezovalne poti med fontano na osrednjem delu pokopališča in jugovzhodnim dostopom do pokopališča.

Prosimo za previdnost in razumevanje.

Kataster

Vodenje katastra: Bojana Markelj

KONTAKTI
03 56 53 114
bojana.markelj@komunala-trbovlje.si

Komunala Trbovlje izdaja:

• projektne pogoje (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• projektne rešitve (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• mnenja (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• soglasja za priključitev (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• smernice za načrtovanje (Občina Trbovlje)