Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Kataster

Vodenje katastra: Bojana Markelj

KONTAKTI
03 56 53 114
bojana.markelj@komunala-trbovlje.si

Komunala Trbovlje izdaja:

• projektne pogoje (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• projektne rešitve (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• mnenja (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• soglasja za priključitev (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)

• smernice za načrtovanje (Občina Trbovlje)