Trboveljska tržnica - muzej na prostem

Trboveljska tržnica – muzej na prostem

Trboveljska tržnica je bila zgrajena leta 1926 skoraj na istem mestu, kjer stoji današnja. Za pretežno delavsko prebivalstvo je bila oskrba, ki so jo nudili branjevci in krošnjarji, še kako pomembna. Poleg osnovne oskrbovalne vloge pa je tržnica postala tudi prostor za srečevanja, druženje in izmenjavo novic, kar je tudi še danes.

Leta 1992 je staro nadomestila nova in večja tržnica. Kljub številnim novim nakupovalnim središčem, kljub nekakšnemu zatonu tržnic v Sloveniji, pa trboveljska tržnica še vedno živi in je ena najživahnejših točk v mestu ob sredah in sobotah, ko sta organizirana tržna dneva.

Fotografije utripa nekdanje tržnice so bile nameščene na pobudo Zasavskega muzeja Trbovlje, ki hrani zanimivo fotografsko gradivo tržnice, namestitev pa je organiziralo naše podjetje, ki upravlja s tržnim prostorom. Projekt so finančno podprli Občina Trbovlje, KS Center in naše podjetje.

Trboveljska tržnica je tako predstavljena kot objekt s tradicijo, kjer lahko spremljamo njeno preobrazbo. Tako je kulturna dediščina povezana s sodobnim načinom življenja, je dokument nekega prostora in časa. Naš muzej na prostem ohranja zgodovinski spomin in tradicijo nekdanje tržnice, ki se neposredno nadaljujeta na sedanji. V tem hitrem in odtujenem času nam trboveljska tržnica ob sredah in sobotah še vedno prinaša pravi utrip tržnice in nam omogoča srečevanje ter prijetno druženje.