Daljinsko ogrevanje

Toplarna Polaj

KONTAKT
03 56 53 142
javno.podjetje@komunala-trbovlje.si

Daljinsko ogrevanje je način ogrevanja, pri katerem se toplota prenaša od proizvodnega vira k porabnikom po cevnem omrežju. Enostavna priključitev na sistem, nižji stroški oskrbe z energijo in okoljska prijaznost so le del prednosti, ki jih prinaša daljinsko ogrevanje. Daljinsko ogrevanje je najcenejši način ogrevanja pri najvišji stopnji toplotnega udobja.

Priključitev na sistem daljinskega ogrevanja je enostavna, odjemalci nimajo visokih začetnih investicij za samostojne kotlovnice z opremo, nimajo stroškov z vzdrževanjem in skrbi za zalogo goriva. Prevzem toplote je zagotovljen na pragu objekta in merjen preko merilnika toplote, vgrajenega v toplotni postaji. Toplotna postaja zagotavlja odjemalcu neodvisnost od ostalih in možnost prilagajanja lastnim toplotnim potrebam objekta. Daljinsko ogrevanje tudi precej prispeva k okoljski prijaznosti, kar je zlasti pomembno na območjih čezmerne onesnaženosti zraka.
 
Na območju občine Trbovlje je izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote Komunala Trbovlje. S toploto, proizvedeno v toplarni Polaj, preko vročevodnega omrežja daljinskega ogrevanja oskrbujemo odjemalce v širšem območju centra Trbovelj.