Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Daljinsko ogrevanje

Toplarna Polaj

KONTAKT
03 56 53 142
javno.podjetje@komunala-trbovlje.si

Daljinsko ogrevanje je način ogrevanja, pri katerem se toplota prenaša od proizvodnega vira k porabnikom po cevnem omrežju. Enostavna priključitev na sistem, nižji stroški oskrbe z energijo in okoljska prijaznost so le del prednosti, ki jih prinaša daljinsko ogrevanje. Daljinsko ogrevanje je najcenejši način ogrevanja pri najvišji stopnji toplotnega udobja.

Priključitev na sistem daljinskega ogrevanja je enostavna, odjemalci nimajo visokih začetnih investicij za samostojne kotlovnice z opremo, nimajo stroškov z vzdrževanjem in skrbi za zalogo goriva. Prevzem toplote je zagotovljen na pragu objekta in merjen preko merilnika toplote, vgrajenega v toplotni postaji. Toplotna postaja zagotavlja odjemalcu neodvisnost od ostalih in možnost prilagajanja lastnim toplotnim potrebam objekta. Daljinsko ogrevanje tudi precej prispeva k okoljski prijaznosti, kar je zlasti pomembno na območjih čezmerne onesnaženosti zraka.
 
Na območju občine Trbovlje je izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote Komunala Trbovlje. S toploto, proizvedeno v toplarni Polaj, preko vročevodnega omrežja daljinskega ogrevanja oskrbujemo odjemalce v širšem območju centra Trbovelj.