Stanovalce objektov Šuštarjeva kolonija 42 in 42a obveščamo, da 6. juiija 2020 začenjamo z aktivnostmi obnove vročevodnega omrežja, zaradi česr bo predvidoma do konca julija moteno oziroma delno onemogočeno parkiranje vozil na dvorišču za navedenima objektoma.

Prosimo za razumevanje.

Odpadno jedilno olje
Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki sodi med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov. S preostalimi odpadki ga ne smemo mešati, prav tako ga ne smemo izlivati okolje, saj predstavlja veliko obremenitev za naravne procese - en liter olja onesnaži kar milijon litrov vode. 

Na Komunali Trbovlje se zavedamo škode, ki jo v naravnem okolju predstavlja odpadno jedilno olje, zato smo v letu 2018 v mestu Trbovlje vzpostavili šest zbiralnic za odpadno jedilno olje. Na pobudo krajanov smo nato v letu 2019 v krajevni skupnosti Čeče postavili še dodatni dve zbiralnici. Olje, ki ga zberemo v zbiralnicah, prevzema družba OK!OLJE in preda v nadaljnjo predelavo. 

LOKACIJE ZBIRALNIC ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

  • Savinjska cesta, pri Miku
  • Ulica Sallaumines 9, pod policijo
  • Ulica Sallaumines 5a, most
  • Tržnica, Trg svobode 12
  • Trg revolucije 4, zgornje odjemno mesto
  • Kolonija 1. maja 26
  • KS Čeče, pri gasilskem domu
  • KS Čeče, pri Božič