Odpadno jedilno olje
Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki sodi med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov. S preostalimi odpadki ga ne smemo mešati, prav tako ga ne smemo izlivati okolje, saj predstavlja veliko obremenitev za naravne procese - en liter olja onesnaži kar milijon litrov vode. 

Na Komunali Trbovlje se zavedamo škode, ki jo v naravnem okolju predstavlja odpadno jedilno olje, zato smo v letu 2018 v mestu Trbovlje vzpostavili šest zbiralnic za odpadno jedilno olje. Na pobudo krajanov smo nato v letu 2019 v krajevni skupnosti Čeče postavili še dodatni dve zbiralnici. Zbrano olje prevzema OK!OLJE Gašper Kumprej, s. p., z Raven na Koroškem, ki zbiralnice tudi izprazni, odpadno olje pa nadalje odda za izdelavo biodizla.

Občane prosimo, da v zbiralnice prinašajo odpadno olje brez nečistoč, kot so razni ostanki cvrtja. Zbira se samo odpadno jedilno olje, brez primesi vode ali derergenta. Olje je potrebno vedno izliti v zbiralnico, prazno embalažo pa dati v zabojnik za embalažo z rumenim pokrovom. Še bolje pa je uporabljati namensko embalažo za večkratno zbiranje olja.

Odpadno olje prevzemamo tudi v ZC Neža, kamor lahko pripeljete tudi odpadne trdne maščobe, odpadno motorno olje in druge nevarne odpadke iz gospodinjstev.

LOKACIJE ZBIRALNIC ZA ODPADNO JEDILNO OLJE (lokacije zbiralnic najdete tudi na TEJ POVEZAVI)

  • Golovec 7 (nekdanja zbiralnica na Savinjski cesti, pri Miku)
  • Ulica Sallaumines 9, pod policijo
  • Ulica Sallaumines 5a, most
  • Tržnica, Trg svobode 12
  • Trg revolucije 4, zgornje odjemno mesto
  • Kolonija 1. maja 26
  • KS Čeče, pri gasilskem domu
  • KS Čeče, pri Božič
  • Gimnazijska cesta 22
  • Ribnik 19