Odpadno jedilno olje
Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki sodi med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov. S preostalimi odpadki ga ne smemo mešati, prav tako ga ne smemo izlivati okolje, saj predstavlja veliko obremenitev za naravne procese - en liter olja onesnaži kar milijon litrov vode. 

Na Komunali Trbovlje se zavedamo škode, ki jo v naravnem okolju predstavlja odpadno jedilno olje, zato smo v letu 2018 v mestu Trbovlje vzpostavili šest zbiralnic za odpadno jedilno olje. Na pobudo krajanov smo nato v letu 2019 v krajevni skupnosti Čeče postavili še dodatni dve zbiralnici. Olje, ki ga zberemo v zbiralnicah, prevzema družba OK!OLJE in preda v nadaljnjo predelavo. 

LOKACIJE ZBIRALNIC ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

  • Savinjska cesta, pri Miku
  • Ulica Sallaumines 9, pod policijo
  • Ulica Sallaumines 5a, most
  • Tržnica, Trg svobode 12
  • Trg revolucije 4, zgornje odjemno mesto
  • Kolonija 1. maja 26
  • KS Čeče, pri gasilskem domu
  • KS Čeče, pri Božič