V TOREK, 18. 2. 2020, bo predvidoma med 7.30 in 12. uro zaradi vzdrževalnih del na oskrbovalnem cevovodu MOTENA OSKRBA S PITNO VODO na naslovih Ostenk (10 in od 25 do 30a) in Ojstro (od 25 do 36). 

Priporočamo vam, da vodo po končanih delih pustite nekaj časa teči iz pipe, preden jo uporabite.

Proizvodnja toplote

Vodja enote proizvodnja: Rado Krajnik

KONTAKT
03 56 53 138
rado.krajnik@komunala-trbovlje.si 


Toploto za oskrbo odjemalcev v toplarni Polaj v večji meri proizvajamo s proizvodnimi napravami za soproizvodnjo toplote in električne energije. Tehnološki postopek pridobivanja energije s sočasno proizvodnjo toplote in električne energije omogoča najboljše izkoriščanje primarnega goriva.

Za gorivo uporabljamo zemeljski plin, ki je najčistejše fosilno gorivo z najmanjšo emisijo prašnih delcev PM10 pri izgorevanju in visoko energijsko učinkovitostjo, kar prispeva k okoljski prijaznosti ter nizki proizvodni ceni toplote v primerjavi z drugimi gorivi.

Postrojenje toplarne Polaj:

SPTE 1: proizvodna naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije
- moč naprave: 2,920 MW toplote; 3,029 MW električne energije
- začetek obratovanja: 2005, obnova 2017
- obratovanje: ogrevalna sezona

SPTE 2: proizvodna naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije
- moč naprave: 2,928 MW toplote; 3,044 MW električne energije
- začetek obratovanja: 2010 (začetek obnove: februar 2020)
- obratovanje: ogrevalna sezona

SPTE 3: proizvodna naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije
- moč naprave: 1,139 MW toplote; 0,999 MW električne energije
- začetek obratovanja: 2014
- obratovanje: vse leto

1 HE: plinski kotel
- moč naprave: 10,926
- začetek obratovanja: 1993
- obratovanje: pokrivanje konic v ogrevalni sezoni

2 HE: plinski kotel
- moč naprave: 19,376
- začetek obratovanja: 1993
- obratovanje: pokrivanje konic v ogrevalni sezoni

3 HE: plinski kotel
- moč naprave: 9,844
- začetek obratovanja: 1999
- obratovanje: pokrivanje konic v ogrevalni sezoni