Proizvodnja toplote

Vodja enote proizvodnja: Rado Krajnik

KONTAKT
03 56 53 138
rado.krajnik@komunala-trbovlje.si 


Toploto za oskrbo odjemalcev v toplarni Polaj v večji meri proizvajamo s proizvodnimi napravami za soproizvodnjo toplote in električne energije. Tehnološki postopek pridobivanja energije s sočasno proizvodnjo toplote in električne energije omogoča najboljše izkoriščanje primarnega goriva.

Za gorivo uporabljamo zemeljski plin, ki je najčistejše fosilno gorivo z najmanjšo emisijo prašnih delcev PM10 pri izgorevanju in visoko energijsko učinkovitostjo, kar prispeva k okoljski prijaznosti ter nizki proizvodni ceni toplote v primerjavi z drugimi gorivi.

Postrojenje toplarne Polaj:

SPTE 1: proizvodna naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije
- moč naprave: 2,920 MW toplote; 3,029 MW električne energije
- začetek obratovanja: 2005, obnova 2017
- obratovanje: ogrevalna sezona

SPTE 2: proizvodna naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije
- moč naprave: 2,928 MW toplote; 3,044 MW električne energije
- začetek obratovanja: 2010 (začetek obnove: februar 2020)
- obratovanje: ogrevalna sezona

SPTE 3: proizvodna naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije
- moč naprave: 1,139 MW toplote; 0,999 MW električne energije
- začetek obratovanja: 2014
- obratovanje: vse leto

1 HE: plinski kotel
- moč naprave: 10,926
- začetek obratovanja: 1993
- obratovanje: pokrivanje konic v ogrevalni sezoni

2 HE: plinski kotel
- moč naprave: 19,376
- začetek obratovanja: 1993
- obratovanje: pokrivanje konic v ogrevalni sezoni

3 HE: plinski kotel
- moč naprave: 9,844
- začetek obratovanja: 1999
- obratovanje: pokrivanje konic v ogrevalni sezoni