Prosta delovna mesta

Prosto delovno mesto: VODJA RAČUNOVODSTVA

Objavljamo eno prosto delovno mesto z nazivom "VODJA RAČUNOVODSTVA (M/Ž)". Rok za prijavo na delovno mesto je 13. 12. 2022.

Komunala Trbovlje išče delavca/delavko za prosto delovno mesto vodje računovodstva.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za polni delovni čas in sicer za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom. 

Delovne naloge

 • organiziranje in vodenje računovodstva ter sodelovanje z ostalimi organizacijskimi enotami v podjetju;
 • spremljanje in nadzorovanje dela posameznih delavcev v računovodstvu in koordinacija dela;
 • zagotavljanje osebne in poslovne discipline ter stabilnosti pri delu računovodske službe;
 • izdelava polletnega obračuna in zaključnega računa, poročil in zagotavljanje podatkov pomembnih za informacije o poslovanju podjetja in njegovem finančnem stanju za notranje in zunanje uporabnike, sodelovanje pri izdelavi gospodarskega načrta, letnega poročila;
 • sodelovanje pri: revizijah, izdelavi gospodarskega načrta podjetja, izdelavi poslovnega poročila, izdelavi elaboratov za najemanje kreditov, izdelavi investicijskih elaboratov, oblikovanju cen podjetja;
 • koordinacija računovodskih in finančnih opravil z ostalimi organizacijskimi enotami podjetja;
 • obračun davka od dohodka pravnih oseb;
 • periodična izdelava poročil o stanju zadolženosti, statističnih podatkov in statistike finančnih računov;
 • poročanje Agenciji za energijo o ekonomskih podatkih proizvodnje in distribucije daljinskega ogrevanja;
 • predlaganje ukrepov za izboljšanje dela v računovodstvu;
 • predlaganje, uvajanje in kontrola poslovne politike glede financiranja poslovanja podjetja;
 • skrb za dnevno likvidnost podjetja in kontni plan;
 • spremljanje predpisov, ki se nanašajo na računovodska in finančna opravila in skrb za zakonito delovanje službe;
 • udeležba na sejah občinskih organov, sejah organa upravljanja podjetja in sindikata ...

 
Pogoji za prijavo

izobrazba: visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna, smer ekonomija
delovne izkušnje: 5 let
vozniški izpit: B kategorije
znanje slovenskega jezika: tekoče razumevanje, govorjenje in pisanje
znanje angleškega jezika: zadovoljivo razumevanje, govorjenje in pisanje
računalniška znanja: urejevalniki besedil - zahtevno; delo s preglednicami - zahtevno; delo z bazami podatkov - zahtevno


Drugi pogoji

Poznavanje uporabe Microsoft Office programskega paketa;
Sposobnost odločanja, reševanja problemov in postavljanja prioritet;
Učinkovito komuniciranje in sposobnost dela v timu;
Fleksibilnost, odgovornost in zanesljivost;
Etični odnos;
Analitične sposobnosti;
Poznavanje računovodskih, finančnih in statusno pravnih predpisov, ter davčne zakonodaje in predpisov o dajatvah.


Kandidati naj pošljejo vlogo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje.

Prijave (vlogo z življenjepisom) sprejemamo
- po pošti na naslov: Komunala Trbovlje, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje ali
- po elektronski pošti na naslov 
javno.podjetje@komunala-trbovlje.si


ROK ZA PRIJAVO: 13. 11. 2022
Informacije:

Vodja splošno kadrovskega sektorja


Rebeka Fakin

03 56 53 117
rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si