Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Prosta delovna mesta

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA TRBOVLJE, d. o. o. 


Informacije:

Vodja splošno kadrovskega sektorja


Rebeka Fakin

03 56 53 117
rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si