Pokopališki park

ZASNOVA POKOPALIŠKEGA PARKA


Pred tem so pokojnike pokopavali na starem pokopališču v središču mesta, ki pa so ga v letih 1989-1990 opustili, pokojnike prekopali na novo pokopališče v Gabrskem, na mestu starega pa so uredili mestni park. Kovani vhod in vrata s starega pokopališča so umestili na novo pokopališče. 

Prva leta je pokopališče po naročilu Občine Trbovlje zasajeval Arboretum Volčji potok in zlasti v starejšem delu so zasajena številna zimzelena parkovna drevesa, kot so omorike, tise, tuje, paciprese, čuge, brini, med njimi pa tudi macesni in bori. Z grmički in drevesi je ozelenjena hrbtna stran nagrobnikov. Pogoste so tudi vzdrževane mejice iz panešpljice, tako, da so klasični, žarni talni ter stenski grobovi lepo vključeni v zasaditev.

Po osrednjem delu parka teče potok, ob njem pa uspeva prvobiten gozd z belimi gabri in črnimi jelšami. Preko tega gozdička ali pa po asfaltirani poti je moč priti na novi del pokopališča, s katerega se odpre lep razgled na Kumljansko.

Iz bližnjega potoka je preko vodohrana in čistilnih prekatov v večje število fontan napeljana voda, ki je vedno na voljo obiskovalcem. Ločeno zbiranje odpadkov je na pokopališču urejeno že od leta 1999. Zbiralniki za različne vrste odpadkov so razporejeni po celotnem pokopališkem parku. Po parku je nameščenih tudi 112 klopi, za oddih ter pogovor z bližnjimi. Glavne pohodne poti so asfaltirane, poti ki ločujejo grobne parcele in nekaj stranskih, pa so zaradi lažjega vzdrževanja nasute s peskom.

Pokopališče Gabrsko je zelena oaza miru in počitka. Trboveljčani ga ob obisku v spomin pokojnim pogosto izkoristijo za sprehod iz dva kilometra oddaljenega mesta.

PRENOVA 2019-2020


V letu 2019 smo začeli s temeljito prenovo pokopališča, s katero smo pridobili nekaj pomembnih novosti ter obnovili dotrajane elemente.

Na osrednjem delu pokopališča smo zgradili povsem nov plato za izvajanje pogrebnih ceremonialov s posipom ter vzpostavili smo nov sistem obeleževanja za tiste pokojnike, ki zaradi posipa nimajo nagrobnega obeležja.

V bližini smo zgradili nov objekt kostnice, ki ga do zdaj na trboveljskem pokopališču še ni bilo in je diskretno umeščen na osrednjem območju ob dovozni poti in pešpoti, ki sta zaradi dotrajanosti prav tako doživeli celovito prenovo. Povezava med starim in novim delom pokopališča je tako povsem prenovljena.

Na tem območju smo vzpostavili tudi nov ekološki otok, okoli pokopališča namestili tudi nove zaščitne ograje ter uredili polja za tako imenovane zelene pokope.

Vzpostavili smo povsem novo območje za parkovne pokope, kjer je nastal park s sprehajalnimi potmi in klopmi, z diskretnimi, v tla umeščenimi obeležji, za katere ni potrebno posebno vzdrževanje.

Ob tem smo uredili še nov dostop do pokopališča z vzhodne strani preko vhodnega portala. Na tem mestu naj bi v prihodnosti nastalo še parkirišče za 45 avtomobilov.

Z obširno prenovo je trboveljsko pokopališče, ki spada med eno najlepših in najbolje vzdrževanih v Sloveniji, zasijalo v še lepši podobi, ki obiskovalcem nudi mir in spokojni spomin na preminule.

Po prenovi so bile rešitve trboveljskega pokopališča uvrščene tudi v katalog dobrih praks Mesta>>mestom #3, ki je dostopen na TEJ POVEZAVI, prejeli pa smo tudi priznanje, ki se podeljuje dobrim praksam za trajnostni urbani razvoj, ki naslavljajo kompleksne izzive z uporabo celovitih in vključujočih pristopov, ki dobro delujejo in zagotavljajo želene rezultate ter lahko služijo kot navdih ali model, ki ga je mogoče prenesti v druga okolja.