Pokopališki park

Pokopališki park v Gabrskem je eno najlepših in najbolje urejenih pokopališč v Sloveniji. Oblikovati so ga začeli v letu 1973 na podlagi projekta arhitekta Ratka Blažiča, prve pokope pa so na pokopališču opravili v letu 1975. 

Pred tem so pokojnike pokopavali na starem pokopališču v središču mesta, ki pa so ga v letih 1989-1990 opustili, pokojnike prekopali na novo pokopališče v Gabrskem, na mestu starega pa so uredili mestni park. Kovani vhod in vrata s starega pokopališča so umestili na novo pokopališče. 

Prva leta je pokopališče po naročilu Občine Trbovlje zasajeval Arboretum Volčji potok in zlasti v starejšem delu so zasajena številna zimzelena parkovna drevesa, kot so omorike, tise, tuje, paciprese, čuge, brini, med njimi pa tudi macesni in bori. Z grmički in drevesi je ozelenjena hrbtna stran nagrobnikov. Pogoste so tudi vzdrževane mejice iz panešpljice, tako, da so klasični, žarni talni ter stenski grobovi lepo vključeni v zasaditev.

Po osrednjem delu parka teče potok, ob njem pa uspeva prvobiten gozd z belimi gabri in črnimi jelšami. Preko tega gozdička ali pa po asfaltirani poti je moč priti na novi del pokopališča, s katerega se odpre lep razgled na Kumljansko.

Iz bližnjega potoka je preko vodohrana in čistilnih prekatov v večje število fontan napeljana voda, ki je vedno na voljo obiskovalcem. Ločeno zbiranje odpadkov je na pokopališču urejeno že od leta 1999. Zbiralniki za različne vrste odpadkov so razporejeni po celotnem pokopališkem parku. Po parku je nameščenih tudi 112 klopi, za oddih ter pogovor z bližnjimi. Glavne pohodne poti so asfaltirane, poti ki ločujejo grobne parcele in nekaj stranskih, pa so zaradi lažjega vzdrževanja nasute s peskom.

Pokopališče Gabrsko je zelena oaza miru in počitka. Trboveljčani ga ob obisku v spomin pokojnim pogosto izkoristijo za sprehod iz dva kilometra oddaljenega mesta.