OBVESTILO

Zaradi vzdrževalnih del bo na pokopališču v Gabrskem od torka, 10. novembra 2020, do predvidoma konca meseca novembra, omejen dostop preko povezovalne poti med fontano na osrednjem delu pokopališča in jugovzhodnim dostopom do pokopališča.

Prosimo za previdnost in razumevanje.

Vodarna Ačkun

Po izgradnji vodarne Ačkun, vodohrana Ačkun ter vodovodnega sistema Bevško visoka cona smo spomladi leta 2015 center za vodenje in kontrolo delovanja skupaj s celotno ekipo DE Vodovod preselili v objekt vodarne Ačkun.

V letu 2016 smo zaključili s projektom za statično modeliranje in kalibracijo hidravličnega modela vodovodnega omrežja – II. Faza, v letih 2017 in 2018 pa smo nadaljevali z zadnjo, III., fazo tega projekta, ki nam omogoča modeliranje in kalibracijo v realnem času. V ta namen smo v sistemu vgradili 11 dodatnih merilnikov pretoka. S tem smo dosegli še boljši nadzor nad sistemom v realnem času, hitreje odkrivamo puščanja v sistemu in s tem zmanjšujemo izgube, spremljamo tlake v sistemu in podobno. Projekt smo zaključili v letu 2018.