Vodarna Ačkun

Po izgradnji vodarne Ačkun, vodohrana Ačkun ter vodovodnega sistema Bevško visoka cona smo spomladi leta 2015 center za vodenje in kontrolo delovanja skupaj s celotno ekipo DE Vodovod preselili v objekt vodarne Ačkun.

V letu 2016 smo zaključili s projektom za statično modeliranje in kalibracijo hidravličnega modela vodovodnega omrežja – II. Faza, v letih 2017 in 2018 pa smo nadaljevali z zadnjo, III., fazo tega projekta, ki nam omogoča modeliranje in kalibracijo v realnem času. V ta namen smo v sistemu vgradili 11 dodatnih merilnikov pretoka. S tem smo dosegli še boljši nadzor nad sistemom v realnem času, hitreje odkrivamo puščanja v sistemu in s tem zmanjšujemo izgube, spremljamo tlake v sistemu in podobno. Projekt smo zaključili v letu 2018.