Zaradi nujnega popravila okvare na oskrbovalnem cevovodu bo danes, 20. 9. 2021, motena oskrba s pitno vodo na območju Trga svobode 30 in 32. Prosimo za razumevanje.

Priporočamo vam, da vodo po končanih delih pustite nekaj časa teči iz pipe, preden jo uporabite.

Vodarna Ačkun

Po izgradnji vodarne Ačkun, vodohrana Ačkun ter vodovodnega sistema Bevško visoka cona smo spomladi leta 2015 center za vodenje in kontrolo delovanja skupaj s celotno ekipo DE Vodovod preselili v objekt vodarne Ačkun.

V letu 2016 smo zaključili s projektom za statično modeliranje in kalibracijo hidravličnega modela vodovodnega omrežja – II. Faza, v letih 2017 in 2018 pa smo nadaljevali z zadnjo, III., fazo tega projekta, ki nam omogoča modeliranje in kalibracijo v realnem času. V ta namen smo v sistemu vgradili 11 dodatnih merilnikov pretoka. S tem smo dosegli še boljši nadzor nad sistemom v realnem času, hitreje odkrivamo puščanja v sistemu in s tem zmanjšujemo izgube, spremljamo tlake v sistemu in podobno. Projekt smo zaključili v letu 2018.