24-urna dežurna služba

KONTAKT
03 56 53 280
041 599 742

Komunala Trbovlje izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Trbovlje. 
 
24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe Komunale Trbovlje.
 
Izvajalci pogrebov, ki jih izberejo svojci, pokojnike prevzemajo v pokopališkem objektu mestnega pokopališča v Gabrskem v Trbovljah na naslovu Gabrsko 59, Trbovlje. Pokojnike lahko prevzemajo samo izbrani izvajalci pogrebne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje izvajalca pogrebne dejavnosti (Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Ur. l. RS št. 62/16), kar potrdijo s podpisom izjave na prevzemnem obrazcu.
 
Pokojnike je možno prevzeti med delovniki od ponedeljka do petka od 8:00 do 13:00 po predhodni najavi na telefonsko številko 03 56 53 280 ali 041 599 742.
Prevzem pokojnikov je možen tudi izven navedenih terminov na osnovi predhodnega dogovora z dežurnim delavcem na telefonski številki 041 599 742. V tem primeru se prevzemniku zaračunajo dodatni stroški za predajo pokojnika izven predvidenih terminov.