Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Kosovni odpadki

Kosovne odpadke občani lahko sami odpeljete na zbirni center Neža, kjer jih v delovnem času centra lahko brezplačno oddate. Zbirni center Neža je odprt vsak delovnik med 7. in 15. uro, ob sredah je delovnik podaljšan do 17. ure. Center je odprt tudi ob sobotah med 9. in 13. uro. 
 
Izkoristite pa lahko tudi možnost brezplačnega odvoza, ki ga enkrat letno nudi Komunala Trbovlje, in sicer v količini do 2 m2. Odvoz je nujno naročiti (NAROČILO ZA ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV) in časovno uskladiti s komunalo. Naj poudarimo, da se ob tem na komunali skušamo kar najbolj prilagoditi željam in potrebam občanov.