Komunalček svetuje

Na Komunali Trbovlje si prizadevamo ozaveščati in izobraževati ter sodelovati s vsemi člani naše skupnosti - že od najnežnejših let dalje. V ta namen smo pripravili nekaj gradiv, ki so lahko v pomoč učiteljem in vzgojiteljem pri okoljskih tematikah, pa tudi vsem ostalim, ki jih zanima skrb za naše okolje. 

SODELUJMO


Šolam, vrtcem in drugim izobraževalnim ustanovam nudimo sodelovanje v obliki:

  • - ekskurzij na enega ali več naših objektov (centralne čistilne naprave, vodarne, zbirnega centra, tržnice, gozdne učne poti v Gabrskem ...). Ob obisku pripravimo program, prilagojen obiskovalcem, s prikazom in predstavitvijo delovanja 
  • - delavnic po vaši meri na lokacijah komunale
  • - delavnic v šoli 
  • - predavanj in izobraževanj na temo okoljskih tematik v šoli (oziroma oddaljeno preko spletnih komunikacijskih kanalov)
  • - sodelovanja pri izvajanju aktivnosti ob dnevu Zemlje in drugih tematskih okoljskih dnevih


Kontakt: 03 56 53 101