Papir in karton

Med papir in karton spadajo časopisi, revije, letaki, reklame, zvezki, knjige, pisma, pisarniški papir, karton, kartonske škatle, lepenka, različna papirna embalaža. 

Papir in karton zbiramo v črnih zbiralnikih z modrim pokrovom, ki se nahajajo na ekoloških otokih. Te odpadke predamo družbam za ravnanje z odpadno embalažo. Na sortirnici jih presortirajo v različne frakcije papirja in kartona in namenijo reciklaži.

Ne veste, ali odpadek spada med zabojnik za papir in karton? Preverite v naši aplikaciji KAM Z ODPADKI, ki jo najdete na vstopni strani naše spletne strani.