Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Papir in karton

Med papir in karton spadajo časopisi, revije, letaki, reklame, zvezki, knjige, pisma, pisarniški papir, karton, kartonske škatle, lepenka, različna papirna embalaža. 

Papir in karton zbiramo v črnih zbiralnikih z modrim pokrovom, ki se nahajajo na ekoloških otokih. Te odpadke predamo družbam za ravnanje z odpadno embalažo. Na sortirnici jih presortirajo v različne frakcije papirja in kartona in namenijo reciklaži.

Ne veste, ali odpadek spada med zabojnik za papir in karton? Preverite v naši aplikaciji KAM Z ODPADKI, ki jo najdete na vstopni strani naše spletne strani.