NUJNO OBVESTILO 

Zaradi obilnih padavin je na območju vodovoda ČEČE (naselji Čeče in Ostenk ter zaselek Ojstro v Čečah) nujno prekuhavanje pitne vode. Obvestilo velja do preklica!


Priporočamo, da voda vre vsaj tri minute. Natančnejša navodila za prekuhavanje vode najdete na tej povezavi: https://www.komunala-trbovlje.si/komunalne-dejavnosti/oskrba-s-pitno-vodo/navodila-za-prekuhavanje-vode/

Papir in karton

Med papir in karton spadajo časopisi, revije, letaki, reklame, zvezki, knjige, pisma, pisarniški papir, karton, kartonske škatle, lepenka, različna papirna embalaža. 

Papir in karton zbiramo v črnih zbiralnikih z modrim pokrovom, ki se nahajajo na ekoloških otokih. Te odpadke predamo družbam za ravnanje z odpadno embalažo. Na sortirnici jih presortirajo v različne frakcije papirja in kartona in namenijo reciklaži.

Ne veste, ali odpadek spada med zabojnik za papir in karton? Preverite v naši aplikaciji KAM Z ODPADKI, ki jo najdete na vstopni strani naše spletne strani.