E-odpadki: odpadna električna in elektronska oprema

Ulični zbiralniki za e-odpadke (odpadno električno in elektronsko opremo) in odpadne baterije
 
Družba ZEOS, je v Trbovljah namestila 5 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije. Nameščeni so na naslednjih lokacijah:
 
Golovec 7 (nekdanja zbiralnica na Savinjski cesti, pri Miku)
- Ulica Sallaumines 3
- Ulica 1. junija 4
- Trg revolucije 18
- Kolonija 1. maja 26


Zakaj e-odpadke zbiramo ločeno
E-odpadki in baterije vsebujejo kovine, predvsem težke kovine (cink, svinec, kadmij, kobalt, mangan, litij, živo srebro idr.), ki na okolje, človeka in druga živa bitja delujejo strupeno. Zato jih zbiramo ločeno od drugih odpadkov in jih oddamo v za to namenjene zbiralnike. Družba ZEOS, d. o. o., bo te ulične zbiralnike praznila in prevzemala e-odpadke, pa tudi poskrbela, da bodo odpadki strokovno razstavljeni, izločene kovine pa bodo uporabljene kot sekundarne surovine za nove izdelke.
 
Večji e-odpadki sodijo v zbirni center
Večje e-odpadke, hladilnike, zamrzovalnike, pralne in pomivalne stroje, mikrovalovne pečice, sesalce, televizorje, računalnike, akumulatorje, pa tudi sijalke, je potrebno pripeljati v zbirni center Neža, kjer jih prevzame pooblaščeni prevzemnik teh odpadkov. Oddati jih je mogoče tudi v trgovinah z električno in elektronsko opremo (zeleni koti), v okviru lokalnega mobilnega zbiranja ali na zbirne centre. Prav tako v ulične zbiralnike ne sodijo kakršnikoli drugi odpadki.