OBVESTILO

Zaradi vzdrževalnih del bo na pokopališču v Gabrskem od torka, 10. novembra 2020, do predvidoma konca meseca novembra, omejen dostop preko povezovalne poti med fontano na osrednjem delu pokopališča in jugovzhodnim dostopom do pokopališča.

Prosimo za previdnost in razumevanje.

Razvoj podjetja

Skozi leta so se komunalne dejavnosti izvajale v različnih organizacijskih oblikah, današnjo organizacijsko obliko pa je podjetje dobilo leta 1997, ko se je preoblikovalo v javno podjetje, s statusom družbe z omejeno odgovornostjo.

Predhodne organizacijske oblike izvajanja komunalnih dejavnosti so bile:

- Uprava za komunalno gospodarstvo (od 01. 6. 1953)
- Delovna organizacija Komunala Trbovlje (od 01. 6. 1966)
- OZD Komunala Trbovlje (od 8. 1. 1974)
- Komunalno obrtno podjetje Trbovlje (od 8. 1. 1980)
- Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje p. o. (od 11. 5. 1990)
- Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o. (od 11. 8. 1997)
 
Ustanovitelj družbe je Občina Trbovlje, ki ima podjetje v 100-odstotni lasti. Podjetje izvaja širok spekter gospodarskih javnih služb, ki močno vplivajo na življenje vsakega občana.