Zaradi nujnega popravila okvare na oskrbovalnem cevovodu bo danes, 20. 9. 2021, motena oskrba s pitno vodo na območju Trga svobode 30 in 32. Prosimo za razumevanje.

Priporočamo vam, da vodo po končanih delih pustite nekaj časa teči iz pipe, preden jo uporabite.

Razvoj podjetja

Skozi leta so se komunalne dejavnosti izvajale v različnih organizacijskih oblikah, današnjo organizacijsko obliko pa je podjetje dobilo leta 1997, ko se je preoblikovalo v javno podjetje, s statusom družbe z omejeno odgovornostjo.

Predhodne organizacijske oblike izvajanja komunalnih dejavnosti so bile:

- Uprava za komunalno gospodarstvo (od 01. 6. 1953)
- Delovna organizacija Komunala Trbovlje (od 01. 6. 1966)
- OZD Komunala Trbovlje (od 8. 1. 1974)
- Komunalno obrtno podjetje Trbovlje (od 8. 1. 1980)
- Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje p. o. (od 11. 5. 1990)
- Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o. (od 11. 8. 1997)
 
Ustanovitelj družbe je Občina Trbovlje, ki ima podjetje v 100-odstotni lasti. Podjetje izvaja širok spekter gospodarskih javnih služb, ki močno vplivajo na življenje vsakega občana.