Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Razvoj podjetja

Skozi leta so se komunalne dejavnosti izvajale v različnih organizacijskih oblikah, današnjo organizacijsko obliko pa je podjetje dobilo leta 1997, ko se je preoblikovalo v javno podjetje, s statusom družbe z omejeno odgovornostjo.

Predhodne organizacijske oblike izvajanja komunalnih dejavnosti so bile:

- Uprava za komunalno gospodarstvo (od 01. 6. 1953)
- Delovna organizacija Komunala Trbovlje (od 01. 6. 1966)
- OZD Komunala Trbovlje (od 8. 1. 1974)
- Komunalno obrtno podjetje Trbovlje (od 8. 1. 1980)
- Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje p. o. (od 11. 5. 1990)
- Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o. (od 11. 8. 1997)
 
Ustanovitelj družbe je Občina Trbovlje, ki ima podjetje v 100-odstotni lasti. Podjetje izvaja širok spekter gospodarskih javnih služb, ki močno vplivajo na življenje vsakega občana.