Stanovalce objektov Šuštarjeva kolonija 42 in 42a obveščamo, da 6. juiija 2020 začenjamo z aktivnostmi obnove vročevodnega omrežja, zaradi česr bo predvidoma do konca julija moteno oziroma delno onemogočeno parkiranje vozil na dvorišču za navedenima objektoma.

Prosimo za razumevanje.

Razvoj podjetja

Skozi leta so se komunalne dejavnosti izvajale v različnih organizacijskih oblikah, današnjo organizacijsko obliko pa je podjetje dobilo leta 1997, ko se je preoblikovalo v javno podjetje, s statusom družbe z omejeno odgovornostjo.

Predhodne organizacijske oblike izvajanja komunalnih dejavnosti so bile:

- Uprava za komunalno gospodarstvo (od 01. 6. 1953)
- Delovna organizacija Komunala Trbovlje (od 01. 6. 1966)
- OZD Komunala Trbovlje (od 8. 1. 1974)
- Komunalno obrtno podjetje Trbovlje (od 8. 1. 1980)
- Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje p. o. (od 11. 5. 1990)
- Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o. (od 11. 8. 1997)
 
Ustanovitelj družbe je Občina Trbovlje, ki ima podjetje v 100-odstotni lasti. Podjetje izvaja širok spekter gospodarskih javnih služb, ki močno vplivajo na življenje vsakega občana.