Ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19: za obiskovalce


Ukrepi ob obisku tržnice:

  • ⇒ tržnico lahko obiščejo samo zdrave osebe, brez vročine, respiratornih ali prebavnih težav,

  • ⇒ obvezna je uporaba zaščitne obrazne maske,

  • ⇒ vstop s tržnice je s spodje strani (s strani pekarne), izhod je na zgornji strani (proti Sparu),

  • ⇒ na vhodu na tržnico si je potrebno razkužiti roke,

  • ⇒ potrebno je vzdrževati medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m2

  • ⇒ ob večjemu številu kupcev v pokritem delu tržnice je potrebno počakati pred vhodom, da se število kupcev sprosti.