Cenik

Vodovod


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Voda m3 0,77930 9,5 0,85333
Ogrevana voda m3 0,77930 9,5 0,85333
Voda omrežnina DN13 3,97970 9,5 4,35777


Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Odvajanje odpadne vode m3 0,33070 9,5 0,36212
Odvajanje odpadne vode omrežnina DN13 2,52990 9,5 2,77024
Odvajanje odpadne vode omrežnina** DN13 2,43700 9,5 2,66852
Čiščenje odpadne vode m3 0,91500 9,5 1,00193
Čiščenje odpadne vode omrežnina DN13 1,76750 9,5 1,93541
Stor. povez. z greznicami in MKČN m3 0,45550 9,5 0,49877
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr DN13 0,04550 9,5 0,04982
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os m3 0,45550 9,5 0,49877
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os omr DN13 0,04550 9,5 0,04982


Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Odpadki MKO zbiranje in odvoz kg 0,20760 9,5 0,22732
Odpadki MKO zbiranje in odvoz infrastruktura kg 0,00180 9,5 0,00197
Odpadki BIO zbiranje in odvoz kg 0,19380 9,5 0,21221Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Storitev 24-urne dežurne službe x 197,52000 9,5 216,28440