Cenik

Vodovod


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
VODA m3 0,6564 9,5 0,7188
OGREVANA VODA m3 0,6564 9,5 0,7188
VODA OMREŽNINA DN13 3,8975 9,5 4,2678


Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ODVAJANJE ODPADNE VODE m3 0,2827 9,5 0,3096
ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,8333 9,5 3,1025
ČIŠČENJE ODPADNE VODE m3 0,8004 9,5 0,8764
ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,9629 9,5 3,2444
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN m3 0,4049 9,5 0,4434
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN OMR DN13 0,0654 9,5 0,0716
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS m3 0,4049 9,5 0,4434
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS OMR DN13 0,0654 9,5 0,0716


Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ kg 0,1873 9,5 0,2051
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ INFRASTRUKTURA kg 0,0014 9,5 0,0015
ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ kg 0,1435 9,5 0,1571
ODPADKI BIO INFRASTRUKTURA kg 0,0013 9,5 0,0014Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
STORITEV 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE x 160,2900 9,5 175,5176