Stanovalce objektov Šuštarjeva kolonija 42 in 42a obveščamo, da 6. juiija 2020 začenjamo z aktivnostmi obnove vročevodnega omrežja, zaradi česr bo predvidoma do konca julija moteno oziroma delno onemogočeno parkiranje vozil na dvorišču za navedenima objektoma.

Prosimo za razumevanje.

Dopolnilne dejavnosti kanalizacije

Poleg obveznih nalog odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ter vzdrževanja kanalizacijskih vodov in naprav na kanalizacijskem sistemu občine Trbovlje, opravljamo tudi dopolnilne dejavnosti:ČIŠČENJE IN PREVZEM BLATA IZ OBSTOJEČIH GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV S SPECIALNIM VOZILOM KANALJET 
   
ČIŠČENJE IN IZPIRANJE KANALIZACIJE IN KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV POD PRITISKOM S SPECIALNIM VOZILOM KANALJET 
   
PREGLEDI KANALIZACIJSKIH VODOV S KAMERO ZA PREGLED IN SNEMANJE PODZEMNIH VODOV 
   
LOCIRANJE PODZEMNIH VODOV IN SLEPIH JAŠKOV