Dopolnilne dejavnosti kanalizacije

Poleg obveznih nalog odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ter vzdrževanja kanalizacijskih vodov in naprav na kanalizacijskem sistemu občine Trbovlje, opravljamo tudi dopolnilne dejavnosti:ČIŠČENJE IN PREVZEM BLATA IZ OBSTOJEČIH GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV S SPECIALNIM VOZILOM KANALJET 
   
ČIŠČENJE IN IZPIRANJE KANALIZACIJE IN KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV POD PRITISKOM S SPECIALNIM VOZILOM KANALJET 
   
PREGLEDI KANALIZACIJSKIH VODOV S KAMERO ZA PREGLED IN SNEMANJE PODZEMNIH VODOV 
   
LOCIRANJE PODZEMNIH VODOV IN SLEPIH JAŠKOV