Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Dopolnilne dejavnosti kanalizacije

Poleg obveznih nalog odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ter vzdrževanja kanalizacijskih vodov in naprav na kanalizacijskem sistemu občine Trbovlje, opravljamo tudi dopolnilne dejavnosti:ČIŠČENJE IN PREVZEM BLATA IZ OBSTOJEČIH GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV S SPECIALNIM VOZILOM KANALJET 
   
ČIŠČENJE IN IZPIRANJE KANALIZACIJE IN KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV POD PRITISKOM S SPECIALNIM VOZILOM KANALJET 
   
PREGLEDI KANALIZACIJSKIH VODOV S KAMERO ZA PREGLED IN SNEMANJE PODZEMNIH VODOV 
   
LOCIRANJE PODZEMNIH VODOV IN SLEPIH JAŠKOV