NUJNO OBVESTILO 

Zaradi obilnih padavin je na območju vodovoda ČEČE (naselji Čeče in Ostenk ter zaselek Ojstro v Čečah) nujno prekuhavanje pitne vode. Obvestilo velja do preklica!


Priporočamo, da voda vre vsaj tri minute. Natančnejša navodila za prekuhavanje vode najdete na tej povezavi: https://www.komunala-trbovlje.si/komunalne-dejavnosti/oskrba-s-pitno-vodo/navodila-za-prekuhavanje-vode/

Dopolnilne dejavnosti kanalizacije

Poleg obveznih nalog odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ter vzdrževanja kanalizacijskih vodov in naprav na kanalizacijskem sistemu občine Trbovlje, opravljamo tudi dopolnilne dejavnosti:ČIŠČENJE IN PREVZEM BLATA IZ OBSTOJEČIH GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV S SPECIALNIM VOZILOM KANALJET 
   
ČIŠČENJE IN IZPIRANJE KANALIZACIJE IN KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV POD PRITISKOM S SPECIALNIM VOZILOM KANALJET 
   
PREGLEDI KANALIZACIJSKIH VODOV S KAMERO ZA PREGLED IN SNEMANJE PODZEMNIH VODOV 
   
LOCIRANJE PODZEMNIH VODOV IN SLEPIH JAŠKOV