Tržni dnevi

OBVESTILO: Seznam prodajalcev, ki omogočajo telefonska naročila, najdete na TEJ POVEZAVI.

TRŽNI DNEVI 2022

  JAN FEB MAR APRIL MAJ JUN JUL AVG SEPT OKT NOV DEC  
   
1 5. 1.  2. 2.  2. 3.  6. 4.  4. 5.  1. 6.  2. 7.  3. 8.  3. 9.  1. 10.  2. 11.  3. 12.   
2 8. 1.  5. 2.  5. 3.  9. 4.  7. 5.  4. 6.  6. 7.  7. 8.  7. 9.  5. 10.  5. 11.  7. 12.   
3 12. 1.  9. 2.  9. 3. 13. 4.  11. 5.  8. 6.  9. 7.  10. 8.  10.9.  8. 10.  9. 11.  10. 12.   
4 15. 1. 12. 2. 12. 3. 16. 4.  14. 5.  11. 6.  13. 7.  13. 8.  14. 9.  12. 10.  12. 11.  14. 12.   
5 19. 1.  16. 2.  16. 3. 20. 4.  18. 5.  15. 6.  16. 7.  17. 8.  17. 9.  15. 10.  16. 11. 17. 12.   
6 22. 1.  19. 2.  19. 3.  23. 4.  21 5.  18. 6.  20. 7.  20. 8.  21. 9.  19. 10.  19. 11.  21.12.   
7 26. 1.  23. 2.  23. 3. 27. 4. * 25. 5.  22. 6.  23. 7.  24. 8.  24. 9. 22. 10.  23. 11.  24. 12.   
8 29. 1. 26. 2.  26. 3.  30. 4.  28. 5.  25. 6. * 27. 7.  27. 8.  28. 9.  26. 10.  26. 11.  28. 12.   
9     30. 3.      29. 6.  30. 7.  31. 8.    29. 10.  30. 11.  31. 12.  
                           
ŠT. DNI 8 8 9 8 8 9 9 9 8 9 9 9 103
* tržni dan kljub prazniku  
Odlok o upravljanju in urejanju mestne tržnice ter Tržni red na mestni tržnici (UVZ, št. 20/2009) sta na vpogled pri delavcu na tržnici.