Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Odpadki

Vodja enote: Vlasta Medvešek Crnkovič

KONTAKTI
03 56 53 121
041 995 575
vlasta.medvesek-crnkovic@komunala-trbovlje.si 


ODVOZ ODPADKOV

V organiziran odvoz odpadkov so vključena vsa gospodinjstva v občini Trbovlje. V mestu zbiramo in odvažamo mešane komunalne odpadke (MKO), biološke in embalažne odpadke po sistemu od vrat do vrat, na podeželju pa večinoma s skupnih zbirnih lokacij. Pri večstanovanjskih objektih se odpadki odvažajo tedensko ali celo dvakrat tedensko, pri individualnih pa na 14 dni. Na podeželju jih ravno tako odvažamo na 14 dni. Biološki odpadki se v zimskih mesecih odvažajo na 14 dni, v letnih tedensko, s podeželja, kjer je možnost kompostiranja, pa jih ne odvažamo.

V občini je nameščenih 110 ekoloških otokov za zbiranje papirja in kartonske embalaže, steklene embalaže in mešane komunalne embalaže, na petih ekoloških otokih so od jeseni 2016 dalje nameščeni tudi ulični zbiralniki za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO odpadke). V letih 2016 – 2018 smo ob sodelovanju Občine Trbovlje nekaj ekoloških otokov ogradili z ličnimi ograjami. V letu 2018 smo v mestu namestili 6 uličnih zbiralnic za zbiranje odpadnega jedilnega olja, v letu 2019 smo namestili še dve zbiralnici v krajevni skupnosti Čeče.