Odpadki

ODVOZ ODPADKOV

V organiziran odvoz odpadkov so vključena vsa gospodinjstva v občini Trbovlje. V mestu zbiramo in odvažamo mešane komunalne odpadke (MKO), biološke in embalažne odpadke po sistemu od vrat do vrat, na podeželju pa večinoma s skupnih zbirnih lokacij. Pri večstanovanjskih objektih se odpadki odvažajo tedensko ali celo dvakrat tedensko, pri individualnih pa na 14 dni. Na podeželju jih ravno tako odvažamo na 14 dni. Biološki odpadki se v zimskih mesecih odvažajo na 14 dni, v letnih tedensko, s podeželja, kjer je možnost kompostiranja, pa jih ne odvažamo.

V občini je nameščenih 110 ekoloških otokov za zbiranje papirja in kartonske embalaže, steklene embalaže in mešane komunalne embalaže, na petih ekoloških otokih so od jeseni 2016 dalje nameščeni tudi ulični zbiralniki za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO odpadke). V letih 2016 – 2018 smo ob sodelovanju Občine Trbovlje nekaj ekoloških otokov ogradili z ličnimi ograjami. V letu 2018 smo v mestu namestili 6 uličnih zbiralnic za zbiranje odpadnega jedilnega olja, v letu 2019 smo namestili še dve zbiralnici v krajevni skupnosti Čeče.