Cenik

Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Prevzem kosovnih odpadkov in vej t 28,00000 9,5 30,66000
Vrečka (120 l) za komualne odpadke s prevzemom kos 3,38120 9,5 3,70241
Postavitev in odvoz kontejnerja m3 23,45680 9,5 25,68520
Postavitev in odvoz kontejnerja-inertni material izven Trbovelj m3 28,14800 9,5 30,82206
Postavitev in odvoz kontejnerja-mešani komunalni odpadki m3 28,17660 9,5 30,85338
Postavitev in odvoz kontejnerja-kosovni odpadki m3 23,45680 9,5 25,68520
Postavitev in odvoz kontejnerja-ločeno zbrani odpadki m3 19,74000 9,5 21,61530
Odvoz ločeno zbranih odpadkov m3 19,74000 9,5 21,61530
Odvoz bioloških odpadkov m3 58,02550 9,5 63,53792