Cenik

Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
PREVZEM KOSOVNIH ODPADKOV IN VEJ t 16,0000 9,5 17,5200
VREČKE ZA KOM. ODPADKE (120 LITROV) S PREVZEMOM kos 3,0324 9,5 3,3205
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA m3 21,0375 9,5 23,0361
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL izven Trbovelj m3 25,2450 9,5 27,6433
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI m3 25,2705 9,5 27,6712
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-KOSOVNI ODPADKI m3 21,0375 9,5 23,0361
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-LOČENO ZBRANI ODPADKI m3 17,7125 9,5 19,3952