Cenik

Snaga


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Prevzem kosovnih odpadkov in vej t 28,00000 9,5 30,66000
Vrečka (120 l) za komualne odpadke s prevzemom kos 3,38120 9,5 3,70241
Postavitev in odvoz kontejnerja m3 23,45680 9,5 25,68520
Postavitev in odvoz kontejnerja-inertni material izven Trbovelj m3 28,14800 9,5 30,82206
Postavitev in odvoz kontejnerja-mešani komunalni odpadki m3 28,17660 9,5 30,85338
Postavitev in odvoz kontejnerja-kosovni odpadki m3 23,45680 9,5 25,68520
Postavitev in odvoz kontejnerja-ločeno zbrani odpadki m3 19,74000 9,5 21,61530
Odvoz ločeno zbranih odpadkov m3 19,74000 9,5 21,61530
Odvoz bioloških odpadkov m3 58,02550 9,5 63,53792


Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Čiščenje greznice m3 21,39000 9,5 23,42205
Čiščenje greznice-čiščenje maščobnika m3 21,39000 9,5 23,42205
Čiščenje fekalij na čistilni napravi m3 20,86000 9,5 22,84170
Čiščenje fekalij na čistilni napravi-Trbovlje-ostali m3 13,03750 9,5 14,27606
Čiščenje fekalij na čistilni napravi-Trbovlje-kemični WC m3 16,29690 9,5 17,84511
Čiščenje fekalij na čistilni napravi-Trbovlje-izcedne vode m3 16,29690 9,5 17,84511
Čiščenje in izpiranje kanalizacije pod pritiskom h 75,46000 9,5 82,62870
Premik na delovno lokacijo-Trbovlje kom 29,37000 9,5 32,16015


Pogrebna in pokopališka dejavnost


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Pogrebno moštvo, klasičen pokop x 151,50000 9,5 165,89250
Pogrebno moštvo, klasičen pokop-popoldansko delo x 196,95000 9,5 215,66025
Pogrebno moštvo, klasičen pokop-sob., ned., praz. x 227,25000 9,5 248,83875
Pogrebno moštvo, žarni pokop, posip x 60,60000 9,5 66,35700
Pogrebno moštvo, žarni pokop, posip-popoldansko delo x 78,78000 9,5 86,26410
Pogrebno moštvo, žarni pokop, posip-sob., ned., praz. x 90,90000 9,5 99,53550
Prva ureditev novega klasičnega groba x 190,12000 9,5 208,18140
Prva ureditev novega klasičnega groba-popoldansko delo x 247,15600 9,5 270,63582
Prva ureditev novega klasičnega groba-sob., ned., praz. x 285,18000 9,5 312,27210
Prva ureditev klasični grob x 237,00000 9,5 259,51500
Prva ureditev klasični grob-popoldansko delo x 308,10000 9,5 337,36950
Prva ureditev klasični grob-sob., ned., praz. x 355,50000 9,5 389,27250
Prva ureditev novega klasičnega otroškega groba x 104,40000 9,5 114,31800
Prva ureditev novega klasičnega otroškega groba-popoldansko delo x 135,72000 9,5 148,61340
Prva ureditev novega klasičnega otroškega groba-sob., ned., praz. x 156,60000 9,5 171,47700
Prva ureditev novega žarnega talnega groba x 130,57000 9,5 142,97415
Prva ureditev novega žarnega talnega groba-popoldansko delo x 169,74100 9,5 185,86640
Prva ureditev novega žarnega talnega groba-sob., ned., praz. x 195,85500 9,5 214,46123
Prva ureditev žarni talni grob x 90,85000 9,5 99,48075
Prva ureditev žarni talni grob-popoldansko delo x 118,10500 9,5 129,32498
Prva ureditev žarni talni grob-sob., ned., praz. x 136,27500 9,5 149,22113
Prva ureditev žarni stenski grob x 45,41000 9,5 49,72395
Prva ureditev žarni stenski grob-popoldansko delo x 59,03300 9,5 64,64114
Prva ureditev žarni stenski grob-sob., ned., praz. x 68,11500 9,5 74,58593
Prijava pogreba x 18,39000 9,5 20,13705
Prijava in organizacija pogreba x 27,59000 9,5 30,21105
Prijava in organizacija pogreba-popoldansko delo x 35,86700 9,5 39,27437
Prijava in organizacija pogreba-sob., ned., praz. x 41,38500 9,5 45,31658
Prijava upepelitve x 7,57000 22,0 9,23540
Prijava upepelitve-popoldansko delo x 9,84100 22,0 12,00602
Prijava upepelitve-sob., ned., praz. x 11,35500 22,0 13,85310
Dvig žare x 7,57000 22,0 9,23540
Dvig žare-popoldansko delo x 9,84100 22,0 12,00602
Dvig žare-sob., ned., praz. x 11,35500 22,0 13,85310
Odkrivanje groba talni žarni x 24,38000 9,5 26,69610
Odkrivanje groba talni žarni-popoldansko delo x 31,69400 9,5 34,70493
Odkrivanje groba talni žarni-sob., ned., praz. x 36,57000 9,5 40,04415
Odkrivanje groba stenski žarni x 15,14000 9,5 16,57830
Odkrivanje groba stenski žarni-popoldansko delo x 19,68200 9,5 21,55179
Odkrivanje groba stenski žarni-sob., ned., praz. x 22,71000 9,5 24,86745
Namestitev cvetja x 27,52000 9,5 30,13440
Namestitev cvetja-popoldansko delo x 35,77600 9,5 39,17472
Namestitev cvetja-sob., ned., praz. x 41,28000 9,5 45,20160
Delo s pokojnikom 1 x 51,63000 9,5 56,53485
Delo s pokojnikom 1-popoldansko delo x 67,11900 9,5 73,49531
Delo s pokojnikom 1-sob., ned., praz., ponoči x 77,44500 9,5 84,80228
Delo s pokojnikom 2 x 36,48000 9,5 39,94560
Delo s pokojnikom 2-popoldansko delo x 47,42400 9,5 51,92928
Delo s pokojnikom 2-sob., ned., praz., ponoči x 54,72000 9,5 59,91840
Priprava mesta za posip x 15,15000 9,5 16,58925
Tapeciranje krste x 7,58000 9,5 8,30010
Uporaba žalne vežice dan 19,50000 9,5 21,35250
Čiščenje vežice x 7,91000 9,5 8,66145
Uporaba transportne krste x 31,64000 9,5 34,64580
Uporaba prostora za urejanje pokojnikov x 49,38000 9,5 54,07110
Uporaba in čiščenje pokopališke infrastrukture x 22,62000 9,5 24,76890
Digitalna parta dan 5,42000 9,5 5,93490
Digitalna parta-z menjavo slik dan 9,32000 9,5 10,20540
Predvajanje glasbe x 20,97000 9,5 22,96215
Izdaja soglasij x 18,39000 9,5 20,13705
Pogrebno vozilo z voznikom km 0,82000 9,5 0,89790
Pogrebno vozilo z voznikom-popoldansko delo km 1,03000 9,5 1,12785
Pogrebno vozilo z voznikom-sob., ned., praz., ponoči km 1,11000 9,5 1,21545
Električno vozilo PV 648 x 33,42000 22,0 40,77240
Električno vozilo PV 648-popoldansko delo x 41,78000 22,0 50,97160
Električno vozilo PV 648-sob., ned., praz. x 45,12000 22,0 55,04640
Pokopališka ureditev klasični grob x 417,60000 9,5 457,27200
Pokopališka ureditev otroški grob x 181,62000 9,5 198,87390
Pokopališka ureditev žarni grob x 173,85000 9,5 190,36575
Pokopališka ureditev žarni grob kasetni x 30,28000 9,5 33,15660
Polkvalificirani (PK) delavec pogrebni zavod h 11,85000 9,5 12,97575
Polkvalificirani (PK) delavec pogrebni zavod-popoldansko delo h 15,40500 9,5 16,86848
Polkvalificirani (PK) delavec pogrebni zavod-sob., ned., praz. h 17,77500 9,5 19,46363
Kvalificirani (KV) delavec pogrebni zavod h 14,84000 9,5 16,24980
Kvalificirani (KV) delavec pogrebni zavod-popoldansko delo h 19,29200 9,5 21,12474
Kvalificirani (KV) delavec pogrebni zavod-sob., ned., praz. h 22,26000 9,5 24,37470
Visokokvalificirani (VKV) delavec pogrebni zavod h 17,23000 9,5 18,86685
Visokokvalificirani (VKV) delavec pogrebni zavod-popoldansko delo h 22,39900 9,5 24,52691
Visokokvalificirani (VKV) delavec pogrebni zavod-sob., ned., praz. h 25,84500 9,5 28,30028
Vodja, delovodja pogrebni zavod h 18,39000 9,5 20,13705
Vodja, delovodja pogrebni zavod-popoldansko delo h 23,90700 9,5 26,17817
Vodja, delovodja pogrebni zavod-sob., ned., praz. h 27,58500 9,5 30,20558
Pogrebni delavec h 15,15000 9,5 16,58925
Pogrebni delavec-popoldansko delo h 19,69500 9,5 21,56603
Pogrebni delavec-sob., ned., praz. h 22,72500 9,5 24,88388
Izdelava in nam napisne plošče na skupno obeležje x 60,73000 22,0 74,09060
Graviranje znakov viš.25 mm z barvane v beli barvi x 5,92000 22,0 7,22240
Grobnina gr/leto 33,93730 22,0 41,40351
Ekshumacija klasični grob x 562,19000 9,5 615,59805
Ekshumacija klasični grob-z dvema krstama x 602,53000 9,5 659,77035Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Najem stojnice za ostalo prodajo m2 3,77000 22,0 4,59940
Najem stojnice za splošno preskrbo-živila m2 3,20000 22,0 3,90400
Rezervacija stojnice na tržnici za 1 mesec X 10,82000 22,0 13,20040
Najem parkirišča-manjši (6 m2) PP 13,44000 22,0 16,39680
Najem parkirišča-večji (18 m2) PP 40,16000 22,0 48,99520
Najem parkirišča PP 26,80000 22,0 32,69600