Med 11. 5. 2020 in 30. 6. 2020, bo na cesti LK 423152 (med Pod gozdom 7 in Pod gozdom 22a), vsak delovnik med 7. in 15. uro popolna zapora ceste zaradi obnove komunalnih vodov in vozišča. 

Prosimo za razumevanje.
OBVESTILO
Zaradi del na elektro omrežju v Trbovljah je danes motena tudi oskrbe s pitno vodo na območju dela Neže in Vreskovega. Ob ponovni vzpostavitvi električnega napajanja (predvidoma do 15. ure) bo tudi oskrba z vodo ponovno vzpostavljena. 
Prosimo za razumevanje.

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode

V primeru motene oskrbe s pitno vodo na območju Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče uporabnike o ukrepih omejitve ali prepovedi uporabe ter preklicih ukrepov obveščamo na naslednje načine:


Člen pravilnika in vzrok za obveščanje

Čas obveščanja

Način obveščanja

9. člen: Vzrok neskladnosti pitne vode je hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

1. osebno (dopis poleg položnice ali v  
    nabiralnik)
2. oglasna deska večstanovanjskih
    objektov
3. dopis po pošti

21. člen: Omejitve ali prepoved uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
    www.komunala-trbovlje.si in Občine
    Trbovlje  http://www.trbovlje.si
3. Regionalni center za obveščanje
    Trbovlje
4. E-naslovi pomembnejših javnih
    objektov

22. člen: Izvajanje ukrepov za odpravo neskladnosti pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu
 

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
    www.komunala-trbovlje.si in Občine
    Trbovlje  http://www.trbovlje.si
3. Regionalni center za obveščanje
    Trbovlje 

31. člen: Uporaba pitne vode v primeru odstopanja mejnih vrednosti

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
     www.komunala-trbovlje.si in Občine
     Trbovlje  http://www.trbovlje.si
3. obvestilo poleg računa za komunalne
    storitve

34. člen: Obveščanje o skladnosti pitne vode ugotovljene v okviru notranjega nadzora oz. letno poročilo o skladnosti pitne vode

najmanj enkrat letno

1.    obvestilo poleg računa za komunalne storitve (oz. lokalni časopis)
2.    spletna stran podjetja http://www.komunala-trbovlje.si in Občine Trbovlje http://www.trbovlje.siOb prijavi uporabnikov preko naše spletne strani je možno tudi prejemanje novic na E-pošto, kamor sodijo tudi obveščanja o motnjah vodooskrbe.

V primeru motenj v dobavi vode zaradi vzdrževalnih del na manjšem območju (posamezni objekti, manjša naselja ipd.) uporabnike obvestimo osebno z dopisom v poštni nabiralnik, na oglasni deski večstanovanjskega objekta in na spletni strani podjetja.

Na zdravstveno ustreznost pitne vode lahko vpliva tudi stanje hišnega vodovodnega omrežja, vključno z mesti uporabe (pipe). Voda naj na vsaki pipi pred prvo dnevno uporabo teče vsaj 2 minuti. Na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.