Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode

V primeru motene oskrbe s pitno vodo na območju Javnega vodovoda Trbovlje in vodovoda Čeče uporabnike o ukrepih omejitve ali prepovedi uporabe ter preklicih ukrepov obveščamo na naslednje načine:


Člen Uredbe in vzrok za obveščanje

Čas obveščanja

Način obveščanja

12. člen: Vzrok neskladnosti ali zdravstvene neustreznosti pitne vode je hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje
Čimprej oz. najpozneje v treh dneh. Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dveh urah
1. osebno (dopis v nabiralnik ali osebna vročitev)
2. oglasna deska večstanovanjskih objektov
3. dopis po e-pošti (obvestiti upravnika ali lastnika)

17. člen: Omejitve ali prepoved uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
www.komunala-trbovlje.si in
Občine Trbovlje www.trbovlje.si
3. Regionalni center za obveščanje Trbovlje
4. e-naslovi pomembnejših javnih objektov
5. SMS obveščanje

17. člen: Ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo

Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
www.komunala-trbovlje.si in
Občine Trbovlje www.trbovlje.si
3. Regionalni center za obveščanje Trbovlje 
4. SMS obveščanje
22. člen: Lastnik oz. upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov ugotovi neskladnost pitne vode

Takoj obvesti uporabnike pitne vode v prednostnih prostorih

1. osebno (dopis v nabiralnik ali osebna vročitev)
2. oglasna deska večstanovanjskih objektov
3. dopis po e-pošti (obvestiti upravnika ali lastnika)

31. člen: Ministrstvo za zdravje upravljavcu vodovoda izda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti iz dela D Priloge1
Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
www.komunala-trbovlje.si in
Občine Trbovlje www.trbovlje.si
3. obvestilo poleg računa za komunalne storitve
18. člen: Obveščanje o skladnosti pitne vode ugotovljene v okviru notranjega nadzora oz. letno poročilo o skladnosti pitne vode najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca) 1. obvestilo poleg računa za komunalne storitve (oz. lokalni časopis)
2. spletna stran podjetja
www.komunala-trbovlje.si in
Občine Trbovlje www.trbovlje.si

Ob prijavi uporabnikov preko naše spletne strani je možno tudi prejemanje novic na e-pošto in SMS-obveščanje, kamor sodi tudi obveščanja o motnjah vodooskrbe.

V primeru motenj pri dobavi vode zaradi vzdrževalnih del na manjšem območju (posamezni objekti, manjša naselja ipd.) uporabnike obvestimo osebno z dopisom v poštni nabiralnik, na oglasni deski večstanovanjskega objekta, na spletni strani podjetja in preko SMS-obveščanja.

Na zdravstveno ustreznost pitne vode lahko vpliva tudi stanje hišnega vodovodnega omrežja, vključno z mesti uporabe (pipe). Voda naj na vsaki pipi pred prvo dnevno uporabo teče vsaj 2 minuti. Na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

Hišno vodovodno omrežje je treba redno čistiti in vzdrževati, ker vpliva na kakovost pitne vode na pipi. Več o tem na: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-interne-vodovodne-napeljave/