Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode

V primeru motene oskrbe s pitno vodo na območju Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče uporabnike o ukrepih omejitve ali prepovedi uporabe ter preklicih ukrepov obveščamo na naslednje načine:


Člen pravilnika in vzrok za obveščanje

Čas obveščanja

Način obveščanja

9. člen: Vzrok neskladnosti pitne vode je hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

1. osebno (dopis poleg položnice ali v nabiralnik)
2. oglasna deska večstanovanjskih objektov
3. dopis po pošti

21. člen: Omejitve ali prepoved uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
www.komunala-trbovlje.si in
Občine Trbovlje www.trbovlje.si
3. Regionalni center za obveščanje Trbovlje
4. E-naslovi pomembnejših javnih objektov

22. člen: Izvajanje ukrepov za odpravo neskladnosti pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu
 

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
www.komunala-trbovlje.si in
Občine Trbovlje www.trbovlje.si
3. Regionalni center za obveščanje Trbovlje 

31. člen: Uporaba pitne vode v primeru odstopanja mejnih vrednosti

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
www.komunala-trbovlje.si in
Občine Trbovlje www.trbovlje.si
3. obvestilo poleg računa za komunalne storitve

34. člen: Obveščanje o skladnosti pitne vode ugotovljene v okviru notranjega nadzora oz. letno poročilo o skladnosti pitne vode

najmanj enkrat letno

1. obvestilo poleg računa za komunalne storitve (oz. lokalni časopis)
2. spletna stran podjetja
www.komunala-trbovlje.si in
Občine Trbovlje www.trbovlje.si

Ob prijavi uporabnikov preko naše spletne strani je možno tudi prejemanje novic na E-pošto in SMS-obveščanje, kamor sodi tudi obveščanja o motnjah vodooskrbe.

V primeru motenj v dobavi vode zaradi vzdrževalnih del na manjšem območju (posamezni objekti, manjša naselja ipd.) uporabnike obvestimo osebno z dopisom v poštni nabiralnik, na oglasni deski večstanovanjskega objekta in na spletni strani podjetja.

Na zdravstveno ustreznost pitne vode lahko vpliva tudi stanje hišnega vodovodnega omrežja, vključno z mesti uporabe (pipe). Voda naj na vsaki pipi pred prvo dnevno uporabo teče vsaj 2 minuti. Na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

Hišno vodovodno omrežje je treba redno čistiti in vzdrževati, ker vpliva na kakovost pitne vode na pipi. Več o tem na: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-navodila-mnenja-za-pitno-vodo/