Zeleni obrez

Ob obrezovanju drevja in grmovnic ter urejanju vrtov nastajajo odpadki - listje in veje, ki jih je prepovedano kuriti. Možno jih je razrezati oziroma zdrobiti s posebnimi pripravami in uporabiti za kompostiranje na vrtu. Če te možnosti nimate, jih pripeljite v zbirni center Neža, kjer jih brezplačno oddate.

Na zbirnem centru Neža zeleni obrez zbiramo v kontejnerjih v bližini tehtnice. Tja lahko odložite obrez živih mej, listje, stare rastline ipd., večje veje pa odložite h kupu vej na asfaltnem platoju.

Na zbirnem centru Neža odpadke sprejemajo vsak delovnik med 7. in 15. uro, ob sredah je delovnik podaljšan do 17. ure, ob sobotah pa zbirni center obratuje med 9. in 13. uro. 

Na Komunali Trbovlje je sicer možno naročiti tudi odvoz vej proti plačilu, v okviru brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov pa odvoza vejevja ne izvajamo.