Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Komunale Trbovlje

organizacija NETS, d. o. o.
sedež Mlaška cesta 105, 4000 Kranj
ime in Priimek mag. Uroš Gunčar
delovno mesto prokurist
elektronski naslov  
telefon