Kontakti

INFORMACIJE

Info pisarna:
naročanje storitev, odvoz kosovnih odpadkov, sprememba podatkov, urejanje razmerij, reklamacije računov, splošne informacije


Telefonska št: 03 56 53 126
Epošta: info@komunala-trbovlje.si
JAVLJANJE PORABE
zgolj zadnje tri dni in prve tri dni v mesecu
24-ur na dan ne glede na praznike ali vikendTelefonska št: 080 21 40
DELOVNI ČAS (uprava)
ponedeljek-petek med 7. in 15. uro

Telefonska št: 03 56 53 126
URADNE URE ZA STRANKE
vsak delovni dan med 8. in 12. uro

Telefonska št: 03 56 53 126
ZBIRNI CENTER NEŽA - DELOVNI ČAS
ponedeljek, torek, četrtek, petek: 7-15
sreda: 7-17
sobota: 9-13

Telefonska št: 03 56 53 290
TELEFONSKA CENTRALA

Telefonska št: 03 56 53 100

VODSTVO IN UPRAVA

Direktor:
Tomaž Trotovšek

Telefonska št: 03 56 53 101
Epošta: tomaz.trotovsek@komunala-trbovlje.si
Tajništvo:
Alenka Nemet Revinšek

Telefonska št: 03 56 53 101
Epošta: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si Epošta: alenka.nemet-revinsek@komunala-trbovlje.si
Vodja komunalnega sektorja:
Tomislav Dolar

Telefonska št: 03 56 53 120, 031 414 470
Epošta: tomo.dolar@komunala-trbovlje.si
Vodja sektorja komunalne energetike:
Dušan Petek

Telefonska št: 03 56 53 140, 041 667 877
Epošta: dusan.petek@komunala-trbovlje.si
Vodja splošno kadrovskega sektorja:
Rebeka Fakin

Telefonska št: 03 56 53 117
Epošta: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si
Vodja tehničnega sektorja:
Gašper Princ

Telefonska št: 03 56 53 106
Epošta: gasper.princ@komunala-trbovlje.si

KOMERCIALA

Vodja:
Januša Mravlje

Telefonska št: 03 56 53 102
Epošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si
Komercialist - vodja:
spremembe podatkov, urejanje razmerij, reklamacije, informacije
Jure Poznič

Telefonska št: 03 56 53 139
Epošta: jure.poznic@komunala-trbovlje.si
Info pisarna, izdaja računov:
spremembe podatkov, urejanje razmerij, reklamacije, informacije
Nevenka Bevc

Telefonska št: 03 56 53 126
Epošta: nevenka.bevc@komunala-trbovlje.si
Fakturistka:
spremembe podatkov, urejanje razmerij, reklamacije, informacije
Zlata Deželak

Telefonska št: 03 56 53 108
Epošta: zlatka.dezelak@komunala-trbovlje.si
Komercialistka:
obračun sanitarne tople vode, reklamacija, informacije
Tea Potrpin

Telefonska št: 03 56 53 122
Epošta: tea.potrpin@komunala-trbovlje.si
Vodja skladišča:
skladišče, obračun ogrevanja, reklamacije, informacije
Boštjan Vozel

Telefonska št: 03 56 53 113
Epošta: bostjan.vozel@komunala-trbovlje.si

RAČUNOVODSTVO

Vodja:
Ladislava Knez

Telefonska št: 03 56 53 128
Epošta: ladi.knez@komunala-trbovlje.si
Analitik - planer:
Anja Bizjak

Telefonska št: 03 56 53 105
Epošta: anja.bizjak@komunala-trbovlje.si
Knjigovodja:
Romana Dolšina

Telefonska št: 03 56 53 129
Epošta: romana.dolsina@komunala-trbovlje.si
Izterjava:
Iris Medvešek

Telefonska št: 03 56 53 116
Epošta: iris.medvesek@komunala-trbovlje.si
Blagajna:
Jožica Šmidhofer

Telefonska št: 03 56 53 109
Epošta: jozica.smidhofer@komunala-trbovlje.si
Materialni knjigovodja:
Urška Brlogar

Telefonska št: 03 56 53 125
Epošta: urska.brlogar@komunala-trbovlje.si

INFORMATIKA

Vodja informatike:
Edvard Jug

Telefonska št: 03 56 53 104
Epošta: edvard.jug@komunala-trbovlje.si
Informatik:
Rok Koprivc

Telefonska št: 03 56 53 132
Epošta: rok.koprivc@komunala-trbovlje.si

KATASTER

Strokovna sodelavka:
Petra Holešek

Telefonska št: 03 56 53 118
Epošta: petra.holesek@komunala-trbovlje.si
Strokovna sodelavka:
Bojana Markelj

Telefonska št: 03 56 53 114
Epošta: bojana.markelj@komunala.trbovlje.si

KOMUNALNE GRADNJE

Vodja enote: 
Primož Bračič

Telefonska št: 03 56 53 123, 031 229 404
Epošta: primoz.bracic@komunala-trbovlje.si
Pomočnik vodje:
Matej Režun

Telefonska št: 03 56 53 123
Epošta: matej.rezun@komunala-trbovlje.si
Ceste in javno zelenje:
Damjan Pižmoht

Telefonska št: 03 56 53 111, 031 686 298
Epošta: damjan.pizmoht@komunala-trbovlje.si
Montaža in vzdrževanje:
Matjaž Vrbnjak

Telefonska št: 03 56 53 107
Epošta: matjaz.vrbnjak@komunala-trbovlje.si

RAVNANJE Z ODPADKI

Vodja enote:
Vlasta Medvešek Crnkovič

Telefonska št: 03 56 53 121, 041 995 575
Epošta: vlasta.medvesek-crnkovic@komunala-trbovlje.si
Odvoz odpadkov:
Jani Lavrin

Telefonska št: 03 56 53 112, 041 930 490
Epošta: jani.lavrin@komunala-trbovlje.si

ZBIRNI CENTER NEŽA

Vodja zbirnega centra:
Gregor Lavrin

Telefonska št: 03 56 53 290
Epošta: gregor.lavrin@komunala-trbovlje.si

TRŽNICA

Vodja tržnice:
Vlasta Medvešek Crnkovič

Telefonska št: 03 56 53 121, 041 995 575
Epošta: vlasta.medvesek-crnkovic@komunala-trbovlje.si

24-URNE DEŽURNE ŠTEVILKE

VODOVOD

Telefonska št: 041 758 568
POGREBNI ZAVOD

Telefonska št: 041 599 742
TOPLARNA

Telefonska št: 03 56 53 142
ZIMSKA SLUŽBA
(15. 11. - 15. 3.)

Telefonska št: 031 790 089

OSKRBA S PITNO VODO

Vodja enote:
Tomaž Radič

Telefonska št: 03 56 53 115, 051 670 366
Epošta: tomaz.radic@komunala-trbovlje.si

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA

Vodje enote čistilna naprava:
Gašper Princ

Telefonska št: 03 56 53 106
Epošta: gasper.princ@komunala-trbovlje.si

KANALIZACIJA

Vodje enote kanalizacija:
Simon Drugovič

Telefonska št: 03 56 53 136, 031 657 855
Epošta: simon.drugovic@komunala-trbovlje.si

POGREBNI ZAVOD

Vodja enote:
Leon Cestnik

Telefonska št: 03 56 53 280, 041 599 742
Epošta: leon.cestnik@komunala-trbovlje.si

DALJINSKO OGREVANJE

Energetik:
Andraž Beravs

Telefonska št: 03 56 53 202
Epošta: andraz.beravs@komunala-trbovlje.si
Vodja distribucije:
Anton Gračnar

Telefonska št: 03 56 53 141, 041 826 141
Epošta: anton.gracnar@komunala-trbovlje.si
Vodja proizvodnje:
Rado Krajnik

Telefonska št: 03 56 53 138
Epošta: rado.krajnik@komunala-trbovlje.si
Toplarna Polaj
javljanje napak

Telefonska št: 03 56 53 142

ODNOSI Z JAVNOSTMI

Predstavnica za odnose z javnostmi:
Katarina Prelesnik

Telefonska št: 03 56 53 103, 051 202 445
Epošta: katarina.prelesnik@komunala-trbovlje.si