V TOREK, 18. 2. 2020, bo predvidoma med 7.30 in 12. uro zaradi vzdrževalnih del na oskrbovalnem cevovodu MOTENA OSKRBA S PITNO VODO na naslovih Ostenk (10 in od 25 do 30a) in Ojstro (od 25 do 36). 

Priporočamo vam, da vodo po končanih delih pustite nekaj časa teči iz pipe, preden jo uporabite.

Kontakti

INFORMACIJE

Info pisarna:
naročanje storitev, odvoz kosovnih odpadkov, sprememba podatkov, urejanje razmerij, reklamacije računov, splošne informacije


Telefonska št: 03 56 53 126
Epošta: info@komunala-trbovlje.si
JAVLJANJE PORABE
zgolj zadnje tri dni in prve tri dni v mesecu
24-ur na dan ne glede na praznike ali vikendTelefonska št: 080 21 40
DELOVNI ČAS (uprava)
ponedeljek-petek med 7. in 15. uro

Telefonska št: 03 56 53 126
URADNE URE ZA STRANKE
vsak delovni dan med 8. in 12. uro

Telefonska št: 03 56 53 126
ZBIRNI CENTER NEŽA - DELOVNI ČAS
ponedeljek, torek, četrtek, petek: 7-15
sreda: 7-17
sobota: 9-13

Telefonska št: 03 56 53 290
TELEFONSKA CENTRALA

Telefonska št: 03 56 53 100

VODSTVO IN UPRAVA

Direktor:
Milan Žnidaršič

Telefonska št: 03 56 53 101
Epošta: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si
Tajništvo:
Petra Holešek

Telefonska št: 03 56 53 101
Epošta: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si Epošta: petra.holesek@komunala-trbovlje.si
Vodja komunalnega sektorja:
Tomislav Dolar

Telefonska št: 03 56 53 120, 031 414 470
Epošta: tomo.dolar@komunala-trbovlje.si
Vodja sektorja komunalne energetike:
Dušan Petek

Telefonska št: 03 56 53 140, 041 667 877
Epošta: dusan.petek@komunala-trbovlje.si
Vodja splošno kadrovskega sektorja:
Rebeka Fakin

Telefonska št: 03 56 53 117
Epošta: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si

KOMERCIALA

Vodja:
Januša Mravlje

Telefonska št: 03 56 53 102
Epošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si
Komercialist - vodja:
spremembe podatkov, urejanje razmerij, reklamacije, informacije
Jure Poznič

Telefonska št: 03 56 53 139
Epošta: jure.poznic@komunala-trbovlje.si
Info pisarna, izdaja računov:
spremembe podatkov, urejanje razmerij, reklamacije, informacije
Nevenka Bevc

Telefonska št: 03 56 53 126
Epošta: nevenka.bevc@komunala-trbovlje.si
Fakturistka:
spremembe podatkov, urejanje razmerij, reklamacije, informacije
Zlata Deželak

Telefonska št: 03 56 53 108
Epošta: zlatka.dezelak@komunala-trbovlje.si
Komercialistka:
obračun sanitarne tople vode, reklamacija, informacije
Tea Potrpin

Telefonska št: 03 56 53 122
Epošta: tea.potrpin@komunala-trbovlje.si
Vodja skladišča:
skladišče, obračun ogrevanja, reklamacije, informacije
Boštjan Vozel

Telefonska št: 03 56 53 113
Epošta: bostjan.vozel@komunala-trbovlje.si

RAČUNOVODSTVO

Analitik - planer:
Anja Bizjak

Telefonska št: 03 56 53 105
Epošta: anja.bizjak@komunala-trbovlje.si
Vodja:
Ladislava Knez

Telefonska št: 03 56 53 128
Epošta: ladi.knez@komunala-trbovlje.si
Knjigovodja:
Romana Dolšina

Telefonska št: 03 56 53 129
Epošta: romana.dolsina@komunala-trbovlje.si
Izterjava:
Iris Medvešek

Telefonska št: 03 56 53 116
Epošta: iris.medvesek@komunala-trbovlje.si
Blagajna:
Jožica Šmidhofer

Telefonska št: 03 56 53 109
Epošta: jozica.smidhofer@komunala-trbovlje.si
Materialni knjigovodja:
Urška Brlogar

Telefonska št: 03 56 53 125
Epošta: urska.brlogar@komunala-trbovlje.si

INFORMATIKA

Vodja informatike:
Edvard Jug

Telefonska št: 03 56 53 104
Epošta: edvard.jug@komunala-trbovlje.si
Informatik:
Rok Koprivc

Telefonska št: 03 56 53 132
Epošta: rok.koprivc@komunala-trbovlje.si

KATASTER

Vodenje katastra:
Bojana Markelj

Telefonska št: 03 56 53 114
Epošta: bojana.markelj@komunala.trbovlje.si

KOMUNALNE GRADNJE

Vodja enote: 
Primož Bračič

Telefonska št: 03 56 53 123, 031 229 404
Epošta: primoz.bracic@komunala-trbovlje.si
Pomočnik vodje:
Matej Režun

Telefonska št: 03 56 53 123
Epošta: matej.rezun@komunala-trbovlje.si
Ceste in javno zelenje:
Damjan Pižmoht

Telefonska št: 03 56 53 111, 031 686 298
Epošta: damjan.pizmoht@komunala-trbovlje.si
Montaža in vzdrževanje:
Matjaž Vrbnjak

Telefonska št: 03 56 53 107
Epošta: matjaz.vrbnjak@komunala-trbovlje.si

RAVNANJE Z ODPADKI

Vodja enote:
Vlasta Medvešek Crnkovič

Telefonska št: 03 56 53 121, 041 995 575
Epošta: vlasta.medvesek-crnkovic@komunala-trbovlje.si
Odvoz odpadkov:
Jani Lavrin

Telefonska št: 03 56 53 112, 041 930 490
Epošta: jani.lavrin@komunala-trbovlje.si

ZBIRNI CENTER NEŽA

Vodja zbirnega centra:
Gregor Lavrin

Telefonska št: 03 56 53 290
Epošta: gregor.lavrin@komunala-trbovlje.si

TRŽNICA

Vodja tržnice:
Vlasta Medvešek Crnkovič

Telefonska št: 03 56 53 121, 041 995 575
Epošta: vlasta.medvesek-crnkovic@komunala-trbovlje.si

24-URNE DEŽURNE ŠTEVILKE

VODOVOD

Telefonska št: 041 758 568
POGREBNI ZAVOD

Telefonska št: 041 599 742
TOPLARNA

Telefonska št: 03 56 53 142
ZIMSKA SLUŽBA
(15. 11. - 15. 3.)

Telefonska št: 031 790 089

OSKRBA S PITNO VODO

Vodja enote:
Tomaž Radič

Telefonska št: 03 56 53 115, 051 670 366
Epošta: tomaz.radic@komunala-trbovlje.si

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA

Pomočnik vodje za enoto čistilna naprava:
Gašper Princ

Telefonska št: 03 56 53 106, 031 322 347
Epošta: gasper.princ@komunala-trbovlje.si

KANALIZACIJA

Pomočnik vodje za enoto kanalizacija:
Simon Drugovič

Telefonska št: 03 56 53 136, 031 657 855
Epošta: simon.drugovic@komunala-trbovlje.si

POGREBNI ZAVOD

Vodja enote:
Leon Cestnik

Telefonska št: 03 56 53 280, 041 599 742
Epošta: leon.cestnik@komunala-trbovlje.si

DALJINSKO OGREVANJE

Energetski manager:
Andraž Beravs

Telefonska št: 03 56 53 202
Epošta: andraz.beravs@komunala-trbovlje.si
Vodja distribucije:
Anton Gračnar

Telefonska št: 03 56 53 141, 041 826 141
Epošta: anton.gracnar@komunala-trbovlje.si
Vodja proizvodnje:
Rado Krajnik

Telefonska št: 03 56 53 138
Epošta: rado.krajnik@komunala-trbovlje.si
Toplarna Polaj
javljanje napak

Telefonska št: 03 56 53 142

ODNOSI Z JAVNOSTMI

Predstavnica za odnose z javnostmi:
Katarina Prelesnik

Telefonska št: 03 56 53 103, 051 202 445
Epošta: katarina.prelesnik@komunala-trbovlje.si