Stanovalce objektov Šuštarjeva kolonija 42 in 42a obveščamo, da 6. juiija 2020 začenjamo z aktivnostmi obnove vročevodnega omrežja, zaradi česr bo predvidoma do konca julija moteno oziroma delno onemogočeno parkiranje vozil na dvorišču za navedenima objektoma.

Prosimo za razumevanje.

Posebni odpadki

ŽIVALSKI ODPADKI

Tovrstni odpadki spadajo med stranske živalske proizvode, za katere velja posebno ravnanje in ne sodijo v noben zbiralnik za odpadke. V Sloveniji te odpadke prevzemajo in predelujejo specializirana podjetja. V Sloveniji živalske odpadke predeluje podjetje KOTO (KOTO, d. o. o., Sektor Trženje, Telefon: 01 58 78 215) v Ljubljani, ki ima koncesijo za njihovo predelavo.

Imetnik živalskih odpadkov, kamor spadajo tudi denimo odpadki od kolin, mora pred oddajo odpadkov s podjetjem KOTO skleniti pogodbo.

Imetnik lahko odpadke pripelje med 8. in 15.30 uro na KOTO, Agrokombinatska cesta 80, Ljubljana (na koncu naselja Zalog pri Ljubljani). Pri vratarju bo napoten v Sektor Trženja, kjer bodo takoj pripravili pogodbo in po podpisu pogodbe lahko odda odpadke. Na KOTO bodo potrebovali imetnikove podatke: naslov, davčno št., matično št. (če je fizična oseba EMŠO) in transakcijski račun.

TRUPLA POGINULIH IN USMRČENIH ŽIVALI

Odstranjevanje trupel poginulih in usmrčenih živali ureja Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 122/07).

Občani, ki najdejo poginulo žival, lahko kontaktirajo Nacionalni veterinarski inštitut, ki je izvajalec javne službe veterinarsko higienske službe in sicer Enoto Celje, telefon: 03 54 51 031. Če se trupla poginulih ali usmrčenih domačih živali nahajajo na javni poti ali cesti oziroma drugem infrastrukturnem objektu in v primerih prometnih nesreč, morajo prijaviti trupla poginulih ali usmrčenih živali upravljavci cest in policija, tako, da lahko občani kontaktirajo tudi njih.

TRUPLA POGINULE IN POVOŽENE DIVJADI

Odstranjevanje mrtve divjadi je v pristojnosti lokalne lovske družine. V primeru najdbe pokličite Center za obveščanje na telefonsko številko 112.