Posebni odpadki

ŽIVALSKI ODPADKI

Tovrstni odpadki spadajo med stranske živalske proizvode, za katere velja posebno ravnanje in ne sodijo v noben zbiralnik za odpadke. V Sloveniji te odpadke prevzemajo in predelujejo specializirana podjetja. V Sloveniji živalske odpadke predeluje podjetje KOTO (KOTO, d. o. o., Sektor Trženje, Telefon: 01 58 78 215) v Ljubljani, ki ima koncesijo za njihovo predelavo.

Imetnik živalskih odpadkov, kamor spadajo tudi denimo odpadki od kolin, mora pred oddajo odpadkov s podjetjem KOTO skleniti pogodbo.

Imetnik lahko odpadke pripelje med 8. in 15.30 uro na KOTO, Agrokombinatska cesta 80, Ljubljana (na koncu naselja Zalog pri Ljubljani). Pri vratarju bo napoten v Sektor Trženja, kjer bodo takoj pripravili pogodbo in po podpisu pogodbe lahko odda odpadke. Na KOTO bodo potrebovali imetnikove podatke: naslov, davčno št., matično št. (če je fizična oseba EMŠO) in transakcijski račun.

TRUPLA POGINULIH IN USMRČENIH ŽIVALI

Odstranjevanje trupel poginulih in usmrčenih živali ureja Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 122/07).

Občani, ki najdejo poginulo žival, lahko kontaktirajo Nacionalni veterinarski inštitut, ki je izvajalec javne službe veterinarsko higienske službe in sicer Enoto Celje, telefon: 03 54 51 031. Če se trupla poginulih ali usmrčenih domačih živali nahajajo na javni poti ali cesti oziroma drugem infrastrukturnem objektu in v primerih prometnih nesreč, morajo prijaviti trupla poginulih ali usmrčenih živali upravljavci cest in policija, tako, da lahko občani kontaktirajo tudi njih.

TRUPLA POGINULE IN POVOŽENE DIVJADI

Odstranjevanje mrtve divjadi je v pristojnosti lokalne lovske družine. V primeru najdbe pokličite Center za obveščanje na telefonsko številko 112.