Operacija Vsaka oljna kapljica šteje!

Na Komunali Trbovlje smo v okviru operacije Vsaka oljna kapljica šteje! postavili dve novi ulični zbirni posodi za odpadno jedilno olje iz gospodinjstev. Novi lokaciji zbiralnic sta na Gimnazijski cesti 22 in na Ribniku 19, na obstoječih ekoloških otokih.

Zbiranje odpadnega jedilnega olja se je v Trbovljah dobro prijelo, v letu 2020 smo ga zbrali skupno 3,5 tone, letos do konca avgusta pa že 2,5 tone, mesečno povprečno okvirno 400 litrov. Tako se zmanjšuje obremenjevanje kanalizacije in okolja zaradi neustrezno zavrženega odpadnega olja. Zbiranje odpadnega jedilnega olja smo v letošnjem letu nadgradili z vzpostavitvijo dveh novih zbiralnic v okviru regijske operacije Vsaka oljna kapljica šteje! v okviru partnerstva LAS ZASAVJE.

Lokacije zbiralnic za odpadno jedilno olje v Trbovljah
Zasavska gospodinjstva so konec oktobra prejela tudi zloženko Vsaka oljna kapljica šteje!, v kateri so predstavljene aktivnosti operacije ter podrobnejša navodila za zbiranje odpadnega jedilnega olja.
Vodilni partner operacije Vsaka oljna kapljica šteje! je Javno podjetje Komunala Zagorje, d. o. o., ostali partnerji so še: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Komunala Hrastnik, d. o. o., OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, Mladinski center Zagorje ob Savi in Društvo upokojencev Zagorje ob Savi.

Glavni namen operacije je dolgoročno vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev ter zbrano olje koristno uporabiti. Na ta način se bodo zmanjševale možnosti onesnaženja pitne vode z odpadnim oljem, zmanjševala se bo obremenitev kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter s tem tudi nižali stroški delovanja in čiščenja kanalizacijskega sistema, višja bo ekološka ozaveščenost prebivalstva in posledično višja kakovost življenja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.