Deratizacija v občini Trbovlje

Deratizacijo na javnem kanalizacijskem omrežju v občini Trbovlje izvaja Komunala Trbovlje, ki je tudi upravljavec javne kanalizacije. Naročimo jo pri pooblaščenem izvajalcu - Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Kdaj in kako izvajamo deratizacijo?

Deratizacijo izvajamo dvakrat letno, navadno spomladi in jeseni v dnevih, ko ni veliko padavin. Izvaja se na celotnem območju javnega kanalizacijskega omrežja. Deratizacijske vabe se nastavljajo v kanalizacijske jaške na določenih lokacijah kanalizacijskega omrežja, kakor tudi v same objekte kanalizacijskega omrežja, kot so različni razbremenilni objekti, črpališča fekalnih voda itd. Lokacije kanalizacijskih jaškov, kamor se nastavljajo vabe, pa se spreminjajo glede na opažanja podgan pri rednem vzdrževanju kanalizacije.

Pooblaščeni izvajalci deratizacije uporabljajo različne oblike preparatov (rodenticidov) glede na lokacijo nameščene vabe. V večji meri se uporabljajo parafinski bloki (odporni na vlago) in žitne ter mehke vabe, ki so pri podganah precej priljubljene. V vseh teh vabah pa je poleg dodanih atraktantov, ki privabljajo podgane, sestavni del vabe aktivna snov Bromadiolon z najširšim spektrom uporabe.


Deratizacijo morajo obvezno naročiti upravljavci javnega kanalizacijskega omrežja in upravniki večstanovanjskih objektov. Za deratizacijo individualnih objektov in njihove okolice deratizacija ni obvezna, morajo pa lastniki le-teh ob pojavu podgan in miši sami poskrbeti za deratizacijo oziroma jo naročiti pri pooblaščenem izvajalcu.Ukrepajmo z zmanjševanje števila podgan

Število podgan omejujemo z deratizacijo, pa tudi s tem, da zavržemo čim manj hrane oziroma, da za ostanke hrane pravilno poskrbimo. Od količine hrane v okolju je namreč odvisno njihovo letno število legel. Odmetavanje ostankov hrane v kanalizacijske odtoke in straniščne školjke predstavlja v kanalizaciji hrano za podgane, ki so se prilagodile življenju v bližini človeka ravno zato, ker se hranijo z našimi ostanki hrane, tako rekoč čistijo za nami.

Populacija podgan v občini Trbovlje je obvladljiva in se je glede na stanje pred dvajsetimi leti občutno zmanjšala. Opažamo pa, da se podgane zadržujejo večinoma ob stanovanjskih objektih in njihovih internih kanalizacijskih priključkih, ravno zaradi hrane, odvržene v straniščne školjke. Odvržena hrana je najbolj zanimiva in hranljiva za podgane takoj zatem, ko je izplaknjena v interno kanalizacijo. Kasneje se namreč v javni kanalizaciji toliko razgradi, da jim ni več zanimiva.

O podganah v našem kanalizacijskem omrežju

V Trbovljah se, kot tudi v drugim mestih, večinoma pojavlja siva ali kanalska podgana, ki je prišla v Evropo iz Azije v 16. stoletju. Naselila se je v mestih, bivališča pa ima v kleteh, kanalih, brežinah rek, vrtovih, kjer v zemlji koplje luknje. Je nekoliko večja kot črna podgana, najpogosteje je sive barve. Zelo dobro plava, spretno pleza, v višino pa lahko skoči do 70 cm. Za podgane je značilna velika plodnost in samica ima lahko tudi do osemkrat letno do deset mladičev. Podgane so zelo prilagodljive, iznajdljive ter socialne živali. Pri svojem prehranjevanju uporabljajo tako imenovane preizkuševalce, to so starejše in obolele podgane, ki prve zaužijejo hrano, ostale pa jih nekaj dni opazujejo in šele nato zaužijejo hrano. Ravno zaradi take iznajdljivosti izvajalci deratizacije uporabljajo vabe z zapoznelim delovanjem, kar pomeni, da živali poginejo šele nekaj dni po zaužitju strupa, do tedaj pa ne kažejo znakov zastrupljenosti, kar bi bilo lahko opozorilo za druge.

Podgane so glodavci, zato s svojimi zobmi, ki jih morajo neprestano brusiti, povzročajo nemalo škode na kanalizacijski objektih in električnih inštalacijah črpališč odpadne vode. Poleg tega prenašajo različne bolezni in zunanje parazite, kot so bolhe, uši in pršice. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da so miši in podgane prenašalke več kot 35 vrst različnih bolezni, zato je potrebno izvajati redno deratizacijo tako javne kanalizacije kot tudi interne kanalizacije, objektov in okolice, za katere pa morajo lastniki le teh ob pojavu podgan poklicati pooblaščene izvajalce deratizacije. Predvsem pa moramo skrbeti za pravilno shranjevanje hrane in pravilno odstranjevanje odpadne hrane. Kajti ravno nepravilno ravnanje z odpadno hrano je največji razlog za pojav podgan.