Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Steklena embalaža

Med stekleno embalažo sodijo steklenice in kozarci za vlaganje. Predamo jo družbam za ravnanje z odpadno embalažo, od koder gre v reciklažo. 

POZOR: Razbite šipe, pepelniki, kristal ipd. sodijo med mešane komunalne odpadke. Okensko steklo lahko pripeljete v zbirni center.

STE VEDELI? Stekleno embalažo lahko vedno znova recikliramo in ponovno uporabimo, ob tem pa ne izgublja na kakovosti. 

Ne veste, ali odpadek spada med stekleno embalažo? Preverite v naši aplikaciji KAM Z ODPADKI, ki jo najdete na vstopni strani naše spletne strani.