NUJNO OBVESTILO 

Zaradi obilnih padavin je na območju vodovoda ČEČE (naselji Čeče in Ostenk ter zaselek Ojstro v Čečah) nujno prekuhavanje pitne vode. Obvestilo velja do preklica!


Priporočamo, da voda vre vsaj tri minute. Natančnejša navodila za prekuhavanje vode najdete na tej povezavi: https://www.komunala-trbovlje.si/komunalne-dejavnosti/oskrba-s-pitno-vodo/navodila-za-prekuhavanje-vode/

Steklena embalaža

Med stekleno embalažo sodijo steklenice in kozarci za vlaganje. Predamo jo družbam za ravnanje z odpadno embalažo, od koder gre v reciklažo. 

POZOR: Razbite šipe, pepelniki, kristal ipd. sodijo med mešane komunalne odpadke. Okensko steklo lahko pripeljete v zbirni center.

STE VEDELI? Stekleno embalažo lahko vedno znova recikliramo in ponovno uporabimo, ob tem pa ne izgublja na kakovosti. 

Ne veste, ali odpadek spada med stekleno embalažo? Preverite v naši aplikaciji KAM Z ODPADKI, ki jo najdete na vstopni strani naše spletne strani.