Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Akontativno plačevanje ogrevanja

KONTAKT:
03 56 53 126 (INFO pisarna)


O akontativnem plačevanju ogrevanja

Odjemalcem toplotne energije oz. porabnikom ponujamo možnost akontativnega plačevanja ogrevanja skozi celo leto. Tako lahko breme visokih zneskov v ogrevalni sezoni porazdelijo na obdobje desetih mesecev. Na ta način pomagamo tistim, ki jih visoki zneski v ogrevalni sezoni najbolj bremenijo.

Izračun temelji na povprečju porab zadnjih treh ogrevalnih sezon. Dobljeni znesek porabe po posamezni stanovanjski enoti nato razdelimo na desetine in dobimo povprečno mesečno porabo. Dva meseca (maj in junij) sta poračunska, tako da v primeru povišanja oz. znižanja cen oziroma ekstremno nizkih temperatur in višjih porab v teh dveh mesecih poračunamo nastale razlike.

Za omenjeni način plačevanja se lahko odloči vsak odjemalec, ki je lastnik stanovanjske enote.

Postopek vzpostavitve akontativnega plačevanja

Konec kurilne sezone – maja ali junija uporabnik pride v naše podjetje, kjer v informacijski pisarni izračunamo njegovo triletno povprečje in znesek akontacije. V primeru, da se uporabnik odloči za ta način plačevanja, podpiše aneks k pogodbi za ogrevanje ter odpre trajnik za plačilo komunalnih storitev. Plačevanje se začne z mesecem avgustom za prihodnjo sezono in traja do maja naslednje leto.

Ob uvedbi akontativnega plačevanja ogrevanja je treba izpolniti obrazec Vloga za akontativno plačevanje ogrevanja ter obrazec Soglasje za direktno obremenitev SEPA.