NUJNO OBVESTILO 

Zaradi obilnih padavin je na območju vodovoda ČEČE (naselji Čeče in Ostenk ter zaselek Ojstro v Čečah) nujno prekuhavanje pitne vode. Obvestilo velja do preklica!


Priporočamo, da voda vre vsaj tri minute. Natančnejša navodila za prekuhavanje vode najdete na tej povezavi: https://www.komunala-trbovlje.si/komunalne-dejavnosti/oskrba-s-pitno-vodo/navodila-za-prekuhavanje-vode/

Mešani komunalni odpadki

Med mešane komunalne odpadke sodijo smeti od pometanja, vrečke iz sesalcev, cigaretni ogorki, plenice, higienski vložki in tamponi, sanitetni odpadki, papirnate brisače (primerneje, da jih damo med bio odpadke), higienski vlažilni robčki, žvečilke, neuporabne igrače, neuporabna oblačila in čevlji, čistilne krpe, umazana embalaža, razbite šipe, pepel, neuporabna pisala, povoščen papir od živil, plastični odpadki, ki niso embalaža in drugi odpadki, ki niso primerni za reciklažo.

Te odpadke zbiramo v črnih oziroma sivih zbiralnikih. Odpeljemo jih na CEROZ na obdelavo. Po predhodni mehansko-biološki stabilizaciji se okoli 40 % teh odpadkov odloži na deponijo.

Ne veste, ali odpadek spada med mešane komunalne odpadke? Preverite v naši aplikaciji KAM Z ODPADKI, ki jo najdete na vstopni strani naše spletne strani.