Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Mešani komunalni odpadki

Med mešane komunalne odpadke sodijo smeti od pometanja, vrečke iz sesalcev, cigaretni ogorki, plenice, higienski vložki in tamponi, sanitetni odpadki, papirnate brisače (primerneje, da jih damo med bio odpadke), higienski vlažilni robčki, žvečilke, neuporabne igrače, neuporabna oblačila in čevlji, čistilne krpe, umazana embalaža, razbite šipe, pepel, neuporabna pisala, povoščen papir od živil, plastični odpadki, ki niso embalaža in drugi odpadki, ki niso primerni za reciklažo.

Te odpadke zbiramo v črnih oziroma sivih zbiralnikih. Odpeljemo jih na CEROZ na obdelavo. Po predhodni mehansko-biološki stabilizaciji se okoli 40 % teh odpadkov odloži na deponijo.

Ne veste, ali odpadek spada med mešane komunalne odpadke? Preverite v naši aplikaciji KAM Z ODPADKI, ki jo najdete na vstopni strani naše spletne strani.