Stanovalce objektov Šuštarjeva kolonija 42 in 42a obveščamo, da 6. juiija 2020 začenjamo z aktivnostmi obnove vročevodnega omrežja, zaradi česr bo predvidoma do konca julija moteno oziroma delno onemogočeno parkiranje vozil na dvorišču za navedenima objektoma.

Prosimo za razumevanje.

Dejavnosti

Vloga in namen Javnega podjetja Komunala Trbovlje v občini Trbovlje je opravljanje gospodarskih javnih služb ter ostalih dejavnosti, ki služijo njihovemu racionalnejšemu in kakovostnejšemu izvajanju. Komunala Trbovlje trajno vzpodbuja občane k oblikovanju in dvigovanju komunalne kulture. Z izvajanjem gospodarskih javnih služb občanom omogočamo osnovne komunalne potrebe, izboljšujemo njihovo počutje in skrbimo za lepši izgled mesta.


Obvezne lokalne javne službe, ki jih izvaja podjetje Komunala Trbovlje, so:

 
Izbirne lokalne javne službe, ki jih izvaja podjetje Komunala Trbovlje, so:
 
Poleg naštetih dejavnosti Komunala Trbovlje izvaja tudi naloge na podlagi javnih pooblastil Občine Trbovlje in druge dopolnilne dejavnosti.