OBVESTILO

Zaradi vzdrževalnih del bo na pokopališču v Gabrskem od torka, 10. novembra 2020, do predvidoma konca meseca novembra, omejen dostop preko povezovalne poti med fontano na osrednjem delu pokopališča in jugovzhodnim dostopom do pokopališča.

Prosimo za previdnost in razumevanje.

Dejavnosti

Vloga in namen Javnega podjetja Komunala Trbovlje v občini Trbovlje je opravljanje gospodarskih javnih služb ter ostalih dejavnosti, ki služijo njihovemu racionalnejšemu in kakovostnejšemu izvajanju. Komunala Trbovlje trajno vzpodbuja občane k oblikovanju in dvigovanju komunalne kulture. Z izvajanjem gospodarskih javnih služb občanom omogočamo osnovne komunalne potrebe, izboljšujemo njihovo počutje in skrbimo za lepši izgled mesta.


Obvezne lokalne javne službe, ki jih izvaja podjetje Komunala Trbovlje, so:

 
Izbirne lokalne javne službe, ki jih izvaja podjetje Komunala Trbovlje, so:
 
Poleg naštetih dejavnosti Komunala Trbovlje izvaja tudi naloge na podlagi javnih pooblastil Občine Trbovlje in druge dopolnilne dejavnosti.