Dejavnosti

Vloga in namen Javnega podjetja Komunala Trbovlje v občini Trbovlje je opravljanje gospodarskih javnih služb ter ostalih dejavnosti, ki služijo njihovemu racionalnejšemu in kakovostnejšemu izvajanju. Komunala Trbovlje trajno vzpodbuja občane k oblikovanju in dvigovanju komunalne kulture. Z izvajanjem gospodarskih javnih služb občanom omogočamo osnovne komunalne potrebe, izboljšujemo njihovo počutje in skrbimo za lepši izgled mesta.


Obvezne lokalne javne službe, ki jih izvaja podjetje Komunala Trbovlje, so:

 
Izbirne lokalne javne službe, ki jih izvaja podjetje Komunala Trbovlje, so:
 
Poleg naštetih dejavnosti Komunala Trbovlje izvaja tudi naloge na podlagi javnih pooblastil Občine Trbovlje in druge dopolnilne dejavnosti.