Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Dejavnosti

Vloga in namen Javnega podjetja Komunala Trbovlje v občini Trbovlje je opravljanje gospodarskih javnih služb ter ostalih dejavnosti, ki služijo njihovemu racionalnejšemu in kakovostnejšemu izvajanju. Komunala Trbovlje trajno vzpodbuja občane k oblikovanju in dvigovanju komunalne kulture. Z izvajanjem gospodarskih javnih služb občanom omogočamo osnovne komunalne potrebe, izboljšujemo njihovo počutje in skrbimo za lepši izgled mesta.


Obvezne lokalne javne službe, ki jih izvaja podjetje Komunala Trbovlje, so:

 
Izbirne lokalne javne službe, ki jih izvaja podjetje Komunala Trbovlje, so:
 
Poleg naštetih dejavnosti Komunala Trbovlje izvaja tudi naloge na podlagi javnih pooblastil Občine Trbovlje in druge dopolnilne dejavnosti.