Zaradi nujnega popravila okvare na oskrbovalnem cevovodu bo danes, 20. 9. 2021, motena oskrba s pitno vodo na območju Trga svobode 30 in 32. Prosimo za razumevanje.

Priporočamo vam, da vodo po končanih delih pustite nekaj časa teči iz pipe, preden jo uporabite.

Dejavnosti

Vloga in namen Javnega podjetja Komunala Trbovlje v občini Trbovlje je opravljanje gospodarskih javnih služb ter ostalih dejavnosti, ki služijo njihovemu racionalnejšemu in kakovostnejšemu izvajanju. Komunala Trbovlje trajno vzpodbuja občane k oblikovanju in dvigovanju komunalne kulture. Z izvajanjem gospodarskih javnih služb občanom omogočamo osnovne komunalne potrebe, izboljšujemo njihovo počutje in skrbimo za lepši izgled mesta.


Obvezne lokalne javne službe, ki jih izvaja podjetje Komunala Trbovlje, so:

 
Izbirne lokalne javne službe, ki jih izvaja podjetje Komunala Trbovlje, so:
 
Poleg naštetih dejavnosti Komunala Trbovlje izvaja tudi naloge na podlagi javnih pooblastil Občine Trbovlje in druge dopolnilne dejavnosti.