Nevarni odpadki

Nevarni odpadki so tisti, ki vsebujejo snovi, ki lahko škodujejo naravi in ljudem, saj so težko razgradljivi. Te odpadke je treba skrbno ločevati in oddajati ločeno od ostalih odpadkov.
Med nevarne odpadke spadajo odpadna zdravila, barve in laki, odpadna olja, kemikalije, razredčila, baterije in akumulatorji, topila, neonska in halogenska svetila, živosrebrni termometri ...

Nevarne odpadke prepoznamo po simbolih na embalaži, ki opozarjajo na nevarne snovi, ki jih izdelki vsebujejo. Takšne izdelke moramo nujno shranjevati ločeno od ostalih odpadkov in jih oddati usposobljenim prevzemnikom ob vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov, vsak delovnik pa jih je mogoče odpeljati tudi v zbirni center Neža.