NUJNO OBVESTILO 

Zaradi obilnih padavin je na območju vodovoda ČEČE (naselji Čeče in Ostenk ter zaselek Ojstro v Čečah) nujno prekuhavanje pitne vode. Obvestilo velja do preklica!


Priporočamo, da voda vre vsaj tri minute. Natančnejša navodila za prekuhavanje vode najdete na tej povezavi: https://www.komunala-trbovlje.si/komunalne-dejavnosti/oskrba-s-pitno-vodo/navodila-za-prekuhavanje-vode/

Kompostiranje doma

Za tiste, ki imajo to možnost, je kompostiranje najboljša rešitev za izrabo organskih oziroma bio odpadkov. V procesu kompostiranja iz bioloških odpadkov namreč pridobimo gnojilo, ki ga lahko uporabimo za gnojenje na zelenjavnem vrtu ali za okrasne rastline. 

V primeru, da imate lasten kompostnik in ne potrebujete rjavega zabojnika za biološke odpadke nam to sporočite s pravilno izpolnjenim obrazcem IZJAVA O KOMPOSTIRANJU BIOLOŠKIH ODPADKOV V HIŠNEM KOMPOSTNIKU.

KAJ SODI NA KOMPOST?
Kompostiramo odpadke, ki sicer sodijo v rjavi zbiralnik za biološke odpadke, torej:
- biorazgradljivi kuhinjski odpadki (ostanki sadja in zelenjave, netekoči ostanki kuhane hrane, kavna usedlina, filter vrečke od čaja ipd.),
- papirnate vrečke in brisače,
- ostanki od šiljenja,
- lesni pepel ter
- zeleni vrtni odpadki (plevel, trava, obrezane grmovnice, odmrle rastline ipd.).

KAJ NE SODI NA KOMPOST?
Na kompost NE sodijo naslednji odpadki:
- odpadno olje,
- pleveli,
- rastline, ki so bile obdelane s pesticidi,
- človeški in živalski izločki,
- obarvani in kemično obdelani papir, 
- kemikalije,
- vsi anorganski odpadki.


Kako pravilno kompostirati, lahko preberete v članku 10 PRAVIL KOMPOSTIRANJA.