Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Moja komunala

MOJA KOMUNALA je portal, na katerem uporabniki storitev Komunale Trbovlje lahko vnašate stanje števcev, preverite svojo porabo, izdane račune in plačila. 

Portal moja.komunala je dostopen na spletni strani www.komunala-trbovlje.si.

PRVA PRIJAVA

Za prvo prijavo v portal potrebujete zadnji račun za komunalne storitve, ki smo vam ga poslali. Prijavite se tako, da kot uporabniško ime uporabite šifro plačnika, pod geslo pa vpišete številko zadnjega prejetega računa za komunalne storitve (9-mestna številka, brez začetne10-10-. Priporočamo, da takoj po uspešni prvi prijavi spremenite podatke za vaš profil, vključno z geslom za dostop. To izvedete na strani »Moj profil«, kjer lahko uredite tudi ostale naročniške podatke.