Zaradi nujnega popravila okvare na oskrbovalnem cevovodu bo danes, 20. 9. 2021, motena oskrba s pitno vodo na območju Trga svobode 30 in 32. Prosimo za razumevanje.

Priporočamo vam, da vodo po končanih delih pustite nekaj časa teči iz pipe, preden jo uporabite.

Kako ravnati ob smrti

DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA: 041 599 742

SMRT NA DOMU


Svojci umrlega morajo o smrti na domu na območju občine Trbovlje obvestiti organ, ki na tem področju opravlja mrliško pregledno službo (dežurni zdravnik preglednik: 03 56 52 605). Mrliški preglednik opravi mrliški pregled in izda potrebno dokumentacijo – potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu. Po mrliškem pregledu svojci pokojnega pokličejo pogrebno službo Komunale Trbovlje na 041 599 742, da se dogovorimo za čas prihoda v sprejemno pisarno pokopališča. Svojci ob prihodu na pokopališče izberejo pogrebno opremo in se dogovorijo za prevoz in pogreb pokojnika.

SMRT V BOLNIŠNICI ALI V DOMU STAREJŠIH OBČANOV

Ustanova v kateri je pokojni umrl, o smrti obvesti 24 urno dežurno službo, ki pokojnega prepelje v hladilne prostore na pokopališču v Gabrskem.
Svojci pokojnega morajo po obvestilu nastopa smrti (telegram, elektronska pošta, telefon) v bolnišnici ali domu starejših občanov prevzeti vse pokojnikove osebne stvari v bolnišnici, v kateri je bil kot pacient sprejet. Če je pokojnik umrl v domu starejših občanov, svojci prevzamejo njegove stvari na upravi doma starejših občanov. Svojci tudi v tem primeru pokličejo pogrebno službo Komunale Trbovlje, da se dogovorimo za čas prihoda v sprejemno pisarno pokopališča, kjer bodo izbrali pogrebno opremo in se dogovorili za pogreb pokojnika.

SMRT DRUGJE


V primeru smrti izven občine Trbovlje svojci pokličejo na telefonsko številko 041 599 742 in se dogovorijo za čas urejanja pogreba na upravi pokopališča.

UREJANJE POKOPA

Svojci pokojnika prinesejo v sprejemno pisarno pokopališča Gabrsko naslednje dokumente, ki so potrebni za urejanje pokopa:
- osebni dokument s sliko pokojnika,
- prijava smrti ali poročilo smrti (izda zdravnik preglednik).

Poleg dokumentov je potrebno prinesti tudi oblačilo za ureditev pokojnika, v kolikor ga niste pustili v ustanovi, v kateri je pokojnik umrl, oziroma boste pokojnika uredili doma. V primeru žarnega pokopa morajo biti oblačila ekološka, iz naravnih materialov. Ekološka oblačila za upepelitev je možno naročiti tudi ob naročilu pogreba. 

Vrste pokopov, ki jih izvajamo na pokopališču v Gabrskem so:

  • > klasični pokopi s krsto
  • > žarni pokopi
  • > raztros pepela
Žarne pokope opravljamo v klasične grobove, talne žarne grobove, stenske žarne grobove in kot goznični pokop. 

Naročnik in plačnik pogreba mora biti osebno navzoč ob naročilu pogreba. Predložiti mora osebno izkaznico in davčno številko. V kolikor plačnik pogreba ni navzoč, mora naročnik pogreba imeti veljavno pooblastilo.