Zaradi vzdrževalnih del na oskrbovalnem cevovodu bo v ponedeljek, 8. 3. 2021, predvidoma od 8. do 13. ure motena oskrba s pitno vodo na območju naselja Keršičev hrib (17, 20a, 23, 24, 27a-c, 28, 28a, 29, 30 in 31).

Priporočamo vam, da vodo po končanih delih pustite nekaj časa teči iz pipe, preden jo uporabite.

Kako ravnati ob smrti

DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA: 041 599 742

SMRT NA DOMU

Svojci umrlega morajo o smrti na območju občine Trbovlje obvestiti organ, ki na tem področju opravlja mrliško pregledno službo, in sicer Zdravstveni dom Trbovlje (dežurni zdravnik preglednik) na telefonsko številko 03 56 24 100. Mrliški preglednik opravi mrliški pregled in izda potrebno dokumentacijo – potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu. Po mrliškem pregledu svojci pokojnega pokličejo Javno podjetje Komunala, d. o. o., in sicer našo pogrebno službo, da se dogovorimo za čas prihoda v sprejemno pisarno pokopališča (sprejemna pisarna pokopališča Gabrsko: ponedeljek – petek, 7.00 – 15.00, 03 56 53 280; dežurna služba: ponedeljek – petek, 15.00 – 7.00, sobote in nedelje ter prazniki, 24 ur, 041 599 742). Svojci ob prihodu na pokopališče izberejo pogrebno opremo, se dogovorijo za prevoz in pogreb pokojnika.
 
SMRT V BOLNIŠNICI ALI V DOMU STAREJŠIH OBČANOV

Svojci pokojnega morajo po obvestilu nastopa smrti (telegram, elektronska pošta, telefon) v bolnišnici ali domu starejših občanov prevzeti vse pokojnikove osebne stvari v bolnišnici, v kateri je bil kot pacient sprejet. Če je pokojnik umrl v domu starejših občanov, svojci prevzamejo njegove stvari na upravi doma starejših občanov. V obvestilu svojcem je zapisan tudi podatek o tem, kje se trenutno pokojnik nahaja. Svojci tudi v tem primeru pokličejo pogrebno službo Javnega podjetja Komunala, d. o. o., da se dogovorimo za čas prihoda v sprejemno pisarno pokopališča, kjer bodo izbrali pogrebno opremo, se dogovorili za prevoz in pogreb pokojnika.
 
SMRT DRUGJE

V primeru smrti izven občine Trbovlje vse zadeve v zvezi z naročilom pogreba svojci urejajo enako kot v primeru smrti na domu, v bolnišnici oziroma v domu starejših občanov.
 
UREJANJE POKOPA

Svojci pokojnika prinesejo v sprejemno pisarno pokopališča Gabrsko naslednje dokumente, ki so potrebni za urejanje pokopa:
- osebni dokument s sliko pokojnika,
- prijava smrti ali poročilo smrti (izda zdravnik preglednik).

Poleg dokumentov je potrebno prinesti tudi oblačilo za ureditev pokojnika, v kolikor ga niste pustili v ustanovi, v kateri je pokojnik umrl, oziroma boste pokojnika uredili doma.