Kako ravnati ob smrti

DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA: 041 599 742

SMRT NA DOMU


Svojci umrlega morajo o smrti na domu na območju občine Trbovlje obvestiti organ, ki na tem področju opravlja mrliško pregledno službo (dežurni zdravnik preglednik: 03 56 52 605). Mrliški preglednik opravi mrliški pregled in izda potrebno dokumentacijo – potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu. Po mrliškem pregledu svojci pokojnega pokličejo pogrebno službo Komunale Trbovlje na 041 599 742, da se dogovorimo za čas prihoda v sprejemno pisarno pokopališča. Svojci ob prihodu na pokopališče izberejo pogrebno opremo in se dogovorijo za prevoz in pogreb pokojnika.

SMRT V BOLNIŠNICI ALI V DOMU STAREJŠIH OBČANOV

Ustanova v kateri je pokojni umrl, o smrti obvesti 24 urno dežurno službo, ki pokojnega prepelje v hladilne prostore na pokopališču v Gabrskem.
Svojci pokojnega morajo po obvestilu nastopa smrti (telegram, elektronska pošta, telefon) v bolnišnici ali domu starejših občanov prevzeti vse pokojnikove osebne stvari v bolnišnici, v kateri je bil kot pacient sprejet. Če je pokojnik umrl v domu starejših občanov, svojci prevzamejo njegove stvari na upravi doma starejših občanov. Svojci tudi v tem primeru pokličejo pogrebno službo Komunale Trbovlje, da se dogovorimo za čas prihoda v sprejemno pisarno pokopališča, kjer bodo izbrali pogrebno opremo in se dogovorili za pogreb pokojnika.

SMRT DRUGJE


V primeru smrti izven občine Trbovlje svojci pokličejo na telefonsko številko 041 599 742 in se dogovorijo za čas urejanja pogreba na upravi pokopališča.

UREJANJE POKOPA

Svojci pokojnika prinesejo v sprejemno pisarno pokopališča Gabrsko naslednje dokumente, ki so potrebni za urejanje pokopa:
- osebni dokument s sliko pokojnika,
- prijava smrti ali poročilo smrti (izda zdravnik preglednik).

Poleg dokumentov je potrebno prinesti tudi oblačilo za ureditev pokojnika, v kolikor ga niste pustili v ustanovi, v kateri je pokojnik umrl, oziroma boste pokojnika uredili doma. V primeru žarnega pokopa morajo biti oblačila ekološka, iz naravnih materialov. Ekološka oblačila za upepelitev je možno naročiti tudi ob naročilu pogreba. 

Vrste pokopov, ki jih izvajamo na pokopališču v Gabrskem so:

  • > klasični pokopi s krsto
  • > žarni pokopi
  • > raztros pepela
Žarne pokope opravljamo v klasične grobove, talne žarne grobove, stenske žarne grobove in kot goznični pokop. 

Naročnik in plačnik pogreba mora biti osebno navzoč ob naročilu pogreba. Predložiti mora osebno izkaznico in davčno številko. V kolikor plačnik pogreba ni navzoč, mora naročnik pogreba imeti veljavno pooblastilo.