Dobro je vedeti

Kam z odpadnimi zaščitnimi maskami in rokavicami?
Oboje sodi v zabojnik za MKO. Uradno navodilo je sledeče: uporabljene maske in rokavice, ki ste jih uporabili za zaščito, pa tudi tovrstne odpadke in papirnate robčke od bolnikov s covid 19, je potrebno dati v plastično vrečko in jo zavezati, nato dati to vrečko še v drugo vrečko in vse skupaj shraniti za 72 ur na varno mesto, po tem času jo zavržemo v črn MKO zabojnik.

Zakaj je priporočljivo oplakniti embalažo pred oddajo v zbiralnik?
Embalaža, v kateri je bilo meso, privlači muhe, da nanjo odložijo jajčeca. Že v nekaj urah se razvijejo ličinke muh (beli črvi), ki se hranijo z ostanki hrane na embalaži. Temu se izognemo, če takšno embalažo splaknemo z vodo, preden jo odvržemo v zabojnik.
Prav tako je priporočljivo oplakniti ribje konzerve, jogurtove lončke in drugo podobno embalažo. Tako boste precej zmanjšali neprijeten vonj v zabojnikih, pa tudi nadaljnje sortiranje bo za izvajalce znosnejše.

Kam s cigaretnimi ogorki?

Cigaretni ogorki ne sodijo v WC školjko! Na čistilni napravi se namreč ne razgradijo. Tudi sicer so zelo trdoživi in za razgradnjo potrebujejo več kot 10 let. Seveda pa nikakor ne sodijo kar na tla ali v cestne rešetke. Vedno jih je potrebno oddati v ulične koške ali med MKO odpadke v črn zabojnik, pred tem pa jih je potrebno povsem ugasniti.

Zakaj sploh še potrebujem črn zbiralnik?

Za zbiranje naslednjih odpadkov: smeti od pometanja, vrečk iz sesalcev, cigaretnih ogorkov, sanitetnih odpadkov (obliži, povoji, vata), higienskih odpadkov (vložki, tamponi, palčke za čiščenje ušes, vlažilni toaletni robčki), kondomov, plenic za enkratno uporabo, las, večjih kosti, iztrebkov psov in mačk, čistilnih krp, neuporabnega tekstila in oblačil, neuporabnih čevljev, razbitih šip, neuporabnih igrač, keramičnih odpadkov, nelesnega pepela, neuporabnih pisal, smeti od šiljenja, žvečilnih gumijev in drugih podobnih odpadov. Ti t.i. mešani komunalni odpadki oz. ostali odpadki niso primerni za reciklažo in se odložijo na odlagališče.

Ali lahko odpadke odvržem v črn zbiralnik skupaj z navadno plastično vrečko?
Lahko. Uporaba plastičnih vrečk je še zlasti priporočljiva pri zbiranju odpadnih plenic in iztrebkov malih živali.

Kako pogosto se odvažajo mešani komunalni odpadki iz črnih posod?
Odvoz MKO – mešanih komunalnih odpadkov oz. ostalih odpadkov poteka pri individualnih hišah na 14 dni, pri blokih in stolpnicah pa 1x tedensko. Če bi pri večstanovanjskih objektih odvažali na 14 dni, bi bilo potrebno namestiti več zbiralnikov, vendar zaradi pomanjkanja prostora to ni izvedljivo. Tudi v primestnih krajevnih skupnostih se odvoz opravlja na 14 dni.

Kako pogosto se praznijo rjavi zbiralniki z biološkimi odpadki in kako pogosto zbiralniki z rumenim pokrovom za embalažo?
Rjave zbiralnike z biološkimi odpadki praznimo 1x tedensko od aprila do konca oktobra, v času od novembra do marca pa jih pri individualnih hišah praznimo na 14 dni. Pri večstanovanjskih objektih praznimo bio zbiralnike vsak teden. Zbiralnike z rumenim pokrovom za embalažo praznimo na 14 dni – vsak sodi teden. V času od 1.11. do 31.3. tako praznimo ob sodih tednih (44, 46, 48, 50, 52, 2 ,4 teden…) rjave zbiralnike z bio odpadki in črne z rumenim pokrovom za embalažo.

Zbiralnik z rumenim pokrovom za embalažo imam že polno, odvoz pa bo naslednji teden. Kaj lahko storim?
Embalažne odpadke bolj stiskam in jih tako več odložim v zbiralnik. Presežek embalaže odnesem na ekološki otok in ga razporedim v ustrezne zbiralnike. Vso plastično embalažo dam v moder zbiralnik med plastenke, vso kovinsko pa v rumenega med pločevinke in tetrapake. Gospodinjstva, v katerih je 5 oseb ali več, lahko na komunali zaprosijo za večjo posodo za embalažo.

Kje zbiramo stekleno embalažo, karton in časopisni papir?
Ti odpadki se še vedno zbirajo na ekoloških otokih v ustreznih zbiralnikih.

Kateri ekološki otok lahko uporabljam?
V praksi je največkrat tako, da občani uporabljajo najbližji ekološki otok. Sicer pa lahko uporabijo katerikoli ekološki otok v občini Trbovlje. Ekološki otoki so namenjeni vsem občanom in ne le določenim objektom oz. območjem. Embalažo pa je potrebno dati v zbiralnike in je ne puščati zraven njih.

Kako obvestim komunalo, da biološke odpadke kompostiram in rjavega zbiralnika ne potrebujem?
Izpolnite in podpišete obrazec "Izjava o kompostiranju bioloških odpadkov v hišnem kompostniku." Lahko ga dobite na blagajni in v info pisarni našega podjetja ter na naši spletni strani. V tem primeru vam stroškov odvoza bioloških odpadkov ne bomo obračunavali. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje izvaja kontrolo nad pravilnim zbiranjem odpadkov.

Kaj lahko naredim za zmanjšanje neprijetnega vonja bioloških odpadkov?
Bioloških odpadkov ne dajem neposredno v rjav zbiralnik, temveč jih odlagam v zbiralnik skupaj s papirnatimi vrečkami, zavite v časopisni papir ali v namenskih biorazgradljivih vrečkah iz koruznega škroba, ki jih lahko kupim v nekaterih trgovinah, npr. Sparu, Merkurju idr. Tekoči biološki odpadki (npr. juha, ostanki solate s kisom ipd., olje- nevaren odpadek!) ne sodijo v rjav zbiralnik!

Kam lahko dam odpadne papirnate brisače in prtičke?
Med biološke odpadke v rjav zbiralnik, ker se razgradijo. Dovoljeno pa jih je dati tudi v črno posodo med ostale odpadke. V zbiralnik za papir pa ne sodijo, ker niso primerni za reciklažo!

Kam lahko dam bananine olupke in olupke agrumov?
Med biološke odpadke v rjav zbiralnik. Komposta, ki nastane na centralnih kompostarnah iz bioloških odpadkov, ki jih dovažajo komunale, ne uporabljajo za vnos na kmetijske površine, temveč za sanacijo zemljišč ob cestah ipd. Za hišni kompostnik pa našteti odpadki zaradi vsebnosti pesticidov niso priporočljivi, ker tudi kompost še lahko vsebuje pesticide in zaradi tega ni priporočljiv za uporabo na zelenjavnem vrtu.

Koliko bioloških odpadkov zberemo mesečno oz. letno v Trbovljah?
V zimskih mesecih zberemo 45-55 ton bioloških odpadkov, v poletnih pa do 110 ton. V letu 2012 smo skupno zbrali 953 ton bioloških odpadkov, od januarja do junija 2013 pa 432 ton. V obeh primerih predstavlja ta količina okvirno 15 % vseh zbranih odpadkov.

Kam s kuhinjskimi odpadki iz gostinstva?
Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva mora kuhinjske odpadke ločeno zbirati in jih oddajati pooblaščenemu zbiralcu, ki ne opravlja javne službe zbiranja odpadkov.

Zakaj biološki odpadki smrdijo?
Že samo ime biorazgradljivih odpadkov pove, da se te snovi razgrajujejo ob delovanju dejavnikov iz okolja kot so toplota, kisik, razkrojevalci: mikroorganizmi, glive, žuželke in njihove razvojne oblike. Beli črvi, ki se poleti pojavljajo v rjavih zbiralnikih, so ličinke muh. Ob višji temperaturi je razgradnja hitrejša. Pri razgradnji pa nastajajo snovi, ki dajejo odpadkom značilen neprijeten vonj. Še posebno "smrdeča" je razgradnja mesa ter nekaterih mlečnih izdelkov. Razgradnjo bioloških odpadkov lahko primerjamo s prebavo hrane v naših prebavilih. Tudi pri tem nastaja neprijeten vonj, s katerim se moramo soočiti pri spahovanju, zadahu, vetrovih in pri iztrebljanju.

Kako čistimo rjave zbiralnike?
V obdobju visokih poletnih temperatur čistimo zbiralnike tedensko ob vsakem praznjenju. Zbiralnike za biološke odpadke čistimo pri večstanovanjskih objektih. Pri individualnih objektih jih po potrebi čistijo stanovalci sami. Pri njih je bistveno manj težav s čistostjo in neprijetnim vonjem, ker se stanovalci pri zbiranju bioloških odpadkov bolj potrudijo in v večji meri uporabljajo biorazgradljive vrečke ali pa kuhinjske odpadke v zbiralniku prekrijejo z zelenim vrtnim odpadom. Takšno ravnanje zmanjša dostop mušicam in muham, kar upočasni razkrojevanje in zmanjša neprijeten vonj.