Kako ravnati z odpadki pri selitvah, obnovah stanovanj, pospravljanju kleti in podstrešij?

V gospodinjstvih se občasno odločimo za večje spremembe, npr. za zamenjavo pohištva, obnovitvena gradbena dela ali pa samo za malo bolj intenzivno pospravljanje. Mogoče želimo povsem izprazniti stanovanje ali hišo. Kako v tem primeru postopamo z odpadki, da bodo čim manj negativno vplivali na okolico oz. naše bivalno okolje in sosede?
 
Najpogosteje zamenjamo kakšen kos pohištva ali veliki gospodinjski aparat. V tem primeru ravnamo skladno z Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Trbovlje (Ur. vestnik Zasavja, št. 23/2020) in kosovne odpadke pripravimo na prevzemno mesto. 8. člen odloka navaja: Prevzemno mesto komunalnih odpadkov (mesto, kjer so nameščeni zabojniki) je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov po predhodnem naročilu, ki se jih pripravi večer pred dnevom odvoza ali na dan odvoza do dogovorjene ure z izvajalcem.

Predhodno naročilo se opravi z izpolnitvijo obrazca NAROČILO ZA ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV, ki ga nato pošljete na Komunalo Trbovlje na e-naslov: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si, po navadni pošti ali ga oddate v nabiralnik pred vhodom v poslovne prostore podjetja na naslovu Savinjska cesta 11 a, Trbovlje. Odvoz je mogoče naročiti tudi v naši info pisarni, ki je odprta vsako sredo od 8. do 12. ure. Odvoz je brezplačen in omejen do količine 2 mkosovnih odpadkov na gospodinjstvo enkrat letno.

POZOR
Predhodno naročilo in uskladitev odvoza sta obvezna, da so odpadki čim manj časa na prevzemnem mestu. Poleg zabojnikov lahko kosovne odpadke odložite le ob predhodnem dogovoru. Prepovedano pa je odlaganje vseh drugih komunalnih (karton, embalaža, oblačila, vejevje, zeleni obrez, nevarni odpadki ipd.) in nekomunalnih odpadkov (gradbeni, salonitke idr.).

POMEMBNE DODATNE INFORMACIJE
Kontejnerjev za brezplačen odvoz odpadkov ne nameščamo.
Za večje količine kosovnih odpadkov (npr. ob praznjenju stanovanja, selitvah) je odvoz plačljiv.  
Gradbeni odpadki in vejevje ter zeleni obrez ne sodijo med kosovne odpadke in jih brezplačno ne odvažamo.  
 
Kosovne odpadke in vse druge komunalne odpadke iz gospodinjstev (nevarne odpadke, uporabna in neuporabna oblačila in tekstil, rabljeno obutev, zeleni obrez, avtomobilske gume, različno embalažo, različne aparate) lahko tudi sami odpeljete v zbirni center Neža in jih brezplačno oddate. Zbirni center Neža obratuje vsak delovnik med 7. in 15. uro, ob sredah je delovnik podaljšan do 18. ure. Center je odprt tudi ob sobotah med 9. in 13. uro. 
 
V posebnem kotičku v ZC zbiramo še delujoče aparate, od velikih, kot so npr. hladilniki, do malih, kot so npr. feni ipd. Oddamo jih družbi ZEOS, ki preveri njihovo delovanje in jih nameni ponovni uporabi.