O kakovosti pitne vodeTrbovlje, 8. marca 2019 - V letu 2018 smo v Trbovljah pili zdravstveno ustrezno vodo, ugotavlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Voda iz javnih vodovodov je torej kakovostna in varna za uživanje.

Komunala Trbovlje upravlja javni vodovod Trbovlje in vodovod Čeče v okviru petih oskrbovalnih območij. Pitno vodo dezinficiramo (razkužimo) z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija je preventivni ukrep, s katerim iz vode odstranimo morebitno prisotne zdravju škodljive bakterije.

V okviru notranjega nadzora Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče, ki ga je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, so bile v letu 2018 opravljene skupno 103 mikrobiološke analize, od tega 97 rednih in 6 občasnih (te so obsežnejše in preiskujejo večje število parametrov). Fizikalno kemijskih je bilo 44, od tega 42 rednih in 2 občasni. Na podlagi rezultatov laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode NLZOH ugotavlja, da je bila voda iz Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče zdravstveno ustrezna v letu 2018.

Obvestilo o skladnosti pitne vode občani prejmejo marca ob računu za komunalne storitve, na voljo pa je tudi na TEJ POVEZAVI.