NARAVNA NESREČA


Trbovlje, 21. avgust 2023

Naravna nesreča v obliki vodne ujme, ki je v začetku avgusta zajela Slovenijo, je tudi za Komunalo Trbovlje predstavljala trenutke resnice o stanju na terenu v izrednih razmerah, pripravljenosti ekip ter njihovi odzivnosti na eventualne izredne dogodke v krajih, za katere smo zadolženi.

V skupnem smo do danes zabeležili 3 večje dogodke, povezane z nedavno naravno nesrečo. Gre za dva manjša plazova (LC Trbovlje – Dobovec in LC Bevško – Ravenska vas)  ter povišano motnost vode v zajetjih. Zato je bilo za območje vodovoda ČEČE (naselji Čeče in Ostenk ter zaselek Ojstro v Čečah) nemudoma izdano navodilo, da je potrebno pitno vodo pred uporabo v prehranske namene prekuhavati. Ukrep prekuhavanja velja do preklica. (0bjavljeno 6. avgusta:  Vodovodni sistem Čeče: prekuhavanje vode | Novice | Komunala Trbovlje (komunala-trbovlje.si)).

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo se na vse večje izredne dogodke hitro in učinkovito odzvali, skladno s pripravljenimi načrti za odzivanje ob izrednih dogodkih. 

V tednu po poplavah smo na pomoč priskočili v občini Laško, kjer smo z našimi specialnimi vozili sodelovali pri čiščenju komunalne infrastrukture in odvažali kontejnerje z odpadki. Nekateri naši zaposleni so nesebično v okviru civilne zaščite, gasilskih društev ali osebno sodelovali pri čiščenju posledic po poplavah v Savinjski dolini.

Prav tako smo v tem času, od naravne nesreče do danes, imeli priložnost še enkrat podrobneje pregledati pripravljene načrte za izredne dogodke in jih na novo oceniti oz. potrditi kot primerne za pričakovano hitro in učinkovito odzivnost tudi v prihodnje.