Vodovodni sistem Čeče: prekuhavanje vode

Trbovlje, 6. avgust 2023 - Zaradi obilnejših padavin in povišane motnosti vode v zajetjih, je na območju vodovoda ČEČE (naselji Čeče in Ostenk ter zaselek Ojstro v Čečah) potrebno pitno vodo pred uporabo v prehranske namene prekuhavati. Ukrep prekuhavanja velja do preklica.

Priporočamo, da voda vre vsaj tri minute. Natančnejša navodila za prekuhavanje vode najdete na povezavi: https://www.komunala-trbovlje.si/komunalne-dejavnosti/oskrba-s-pitno-vodo/navodila-za-prekuhavanje-vode/

Za ostale uporabnike javnega vodovoda ukrep prekuhavanja NE VELJA.