OBVESTILO

Zaradi vzdrževalnih del bo na pokopališču v Gabrskem od torka, 10. novembra 2020, do predvidoma konca meseca novembra, omejen dostop preko povezovalne poti med fontano na osrednjem delu pokopališča in jugovzhodnim dostopom do pokopališča.

Prosimo za previdnost in razumevanje.

POMOČ PODJETJEM: OPROSTILO STROŠKOV ODVOZA IN OBDELAVE ODPADKOV

Trbovlje, 4. novembra 2020 – Zaradi podaljševanja ukrepov ob epidemiji COVID-19 z novembrom spreminjamo sistem obravnave vlog za oprostilo stroška odvoza in obdelave komunalnih odpadkov.
 
Od novembra dalje je vloge treba oddati na posebnem obrazcu, ki ga najdete TULE. V kolikor vloga ne bo vložena pravilno (po izpolnjenem obrazcu), podjetje ne bo upravičeno do oprostitve stroška.
 
Vloga je stalna, vendar jo je treba oddati do zadnjega dne v tekočem mesecu, da se bo upoštevala še za tekoči mesec, v nasprotnem primeru jo bomo upoštevali za naprej do sprostitve ukrepov, ki omejujejo izvajanje dejavnosti.
 
Za podjetja oziroma organizacije, ki so vlogo že oddale, ponovna oddaja ni potrebna.
 
Vloge lahko pošljete: